Má Vlast v srdci Evropy - vítězové 8. ročníku

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 3. 6. 2017 |

V dubnu 2017 zasedla porota k vyhodnocení 8. ročníku soutěže Má Vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, kterou již tradičně vyhlašuje Památková komora České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty.

Účastníci jedné z akcí "living history", pořádané spolkem Bacrie v pravěké osadě Křivolík (foto Michala K. Rocmanová)

Soutěž má 3 oblasti: Péče o památku, Kulturní dědictví a podpora tradic a Zahraniční partnerství. Vítězové se vyhlašují ve dvou kategoriích – jednotlivci a kolektivy.

Veronika Mikešová učí návštěvníky pravěké textilní dovednosti (tkaní na karetkách, foto Michala K. Rocmanová) 1. PÉČE O PAMÁTKU
• Jednotlivci: Ing. Jakub Děd - za obnovu a údržbu božích muk a křížů na Broumovsku;
• Kolektiv: Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, z.s. za dlouhodobou údržbu kostela a jeho okolí ve Staré Vodě v bývalém vojenském prostoru Libavá.

2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ a PODPORA TRADIC
• Jednotlivci: Mgr. Veronika Mikešová - za vedení webu Cesty archeologie, který popularizuje archeologii a nálezy u nás, hledá zapomenutou minulost, objevuje pro moderní lidi krásu pravěku, experimentuje, vzdělává, bádá a žije archeologií. A s ním i jeho tvůrkyně. (www.cestyarcheologie.cz)
• Kolektiv: Bacrie, z.s. za popularizaci způsobu života našich předků a řemesel v pravěké osadě Křivolík u České Třebové.

3. ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ
• Jednotlivci: Ing. Gabriela Kalinová - za přínos v oblasti česko-rakousko-německé spolupráce, kde působí jako překladatelka a průvodkyně, přednáší o historii;
• Kolektiv: Fakulta stavební ČVUT v Praze - za příkladné uspořádání letní školy s názvem „Letní architektonické etudy v duchu Karla IV.“.

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (www.adam.cz/mavlast) Absolutním vítězem pro rok 2017 v kategorii jednotlivci se stala Ing. Gabriela Kalinová za přínos v oblasti česko-rakousko-německé spolupráce, na kterém porota vysoce ohodnotila její překladatelské a průvodcovské působí v kulturních organizacích, přednášení o české, rakouské, německé a francouzské historii.

Absolutním vítězem pro rok 2017 v kategorii kolektiv se stal Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, z.s. z Olomouce, s projektem Rozkvetlý hřbitov ve Staré Vodě. Projekt se zaměřil na místo hřbitova v zaniklé obci v bývalém vojenském prostoru Libavá. Zdejší náhrobky nejsou nijak vznosné, naopak, jsou vyrobeny z pískovce a značně se na nich podepsal zub času i léta bez potřebné péče. Na tomto projektu komise vysoce ohodnotila navrácení důstojnosti a krásy hřbitovu výsadbou trvalek. Snahou bylo ponechat místu vlastního genia loci a zároveň přispět k jeho oživení.

Zvláštní ocenění za dlouholetou práci komise udělila nakladatelství PUTUJME za projekt „Putujme po hradech a zámcích“.

Slavnostní ocenění absolutního vítěze letos proběhlo v rámci Májových slavností na Malostranském hřbitově dne 22. května v 11 hodin.

Více o soutěži se můžete dozvědět na webu adam.cz/mavlast

#mavlast

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast
  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.
Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


#mavlast

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017060007-ma-vlast-v-srdci-evropy-vitezove-8-rocniku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku