Z jednání u pana ministra Štecha

| Autor: Aleš Sedláček | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 26. 7. 2017 |

Zástupci České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, Ondřej Šejtka, Tomáš Novotný, Josef Výprachtický a Martin Bělohlávek se v úterý 25. 7. 2017 sešli s ministrem školství mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem.

Zástupci České rady děí a mládeže u ministra školství (25. 7. 2017)

Schůzka trvala 45 minut a nesla se v přátelském a konstruktivním duchu. Za MŠMT se dále účastnily náměstkyně pro finance Zuzana Matušková a pro legislativu Dana Prudíková. Nechyběl ani ředitel odboru pro mládež Michal Urban a ředitel kanceláře ministra Jaromír Beran.

Prvním bodem, kterým jsme se zabývali, bylo formální ukončení procesu navýšení dotací pro rok 2017. Organizace, které žádaly v programu číslo jedna, budou v příštím týdnu vyzvány k úpravě rozpočtů směrem nahoru. MŠMT pak vyplatí finanční prostředky během září. Podrobně jsme se také věnovali rozpočtu kapitoly Mládež na rok 2018 a střednědobému výhledu. Na rok 2018 by měl zůstat zachovaný objem finančních prostředků stejný jako po navýšení v roce 2017. Doufejme, že se MŠMT povede tento pozitivní vývoj při vyjednáváních s Ministerstvem financí udržet. Střednědobý výhled zatím navýšení nereflektuje. Zde bude hodně záviset na jednáních s politickými stranami a stanovení priorit příští vlády.

Dále jsme se zabývali nastavením dotačních programů a požadavkům na jejich vyúčtování. S paní náměstkyní Matuškovou jsme se dohodli na spolupráci při novelizaci vládních zásad pro přidělování dotací NNO. Jejich garantem je Rada vlády pro NNO, kde má ČRDM i další střešní organizace zastoupení.

Pan ministr je připravený podepsat smlouvy o víceleté spolupráci. Tyto smlouvy s uznanými organizacemi vnímá jako veřejnou podporu NNO. Staví se proti paušálnímu, často negativnímu, hodnocení neziskových organizací. Rád přispěje k tomu, aby na veřejnost ukázal, že jsou NNO, které jsou pro stát důležité. Předpokládá se, že MŠMT přislíbí uznaným organizacím dotační podporu v minimální výši 90 % předchozího roku. Na první pohled se to jeví jako velký závazek pro MŠMT. Avšak pokud byl projekt v odpovídající kvalitě a rozsahu, nedocházelo u uznaných organizací ke krácení ani doposud.

Uznání kvalifikace vedoucího pro práci externisty v DDM skončilo v poslanecké sněmovně s kariérním řádem. Toto opatření bylo součástí novely Zákona o pedagogických pracovnících, která obsahovala i kariérní řád pro učitele. Sněmovna se rozhodla na samém konci legislativního procesu projednávání ukončit a novelu zákona nepřijmout. MŠMT je s námi ve shodě, že se jedná o užitečnou věc a je připraveno po volbách na základě vládních priorit pracovat na novém návrhu novely zákona.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Viz také tisková zpráva MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-stech-prijal-zastupce-ceske-rady-deti-a-mladeze


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017070064-z-jednani-u-pana-ministra-stecha.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku