Pohádkové prázdniny s TYMY

| Autor: - Markéta Mikešová – SVČ TYMY | Rubrika: ostatní | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 6. 9. 2017 |

V týdnu od 21. do 25. 8. proběhl v SVČ TYMY příměstský tábor pro děti předškolního věku.

Z příměstského tábora TYMY (foto SVČ TYMY)

Sešlo se celkem sedm šikovných táborníků, kteří se každý den vžili do pohádky a prožili si celý její průběh pomocí her, úkolů výtvarných činností, písniček a tance.

Každé ráno se objevil dopis od Krále říše pohádek, který nás o něco prosil. V pondělí se ztratila Červená Karkulka a naším úkolem bylo ji nahradit. Prošli jsme lesem se všemi nástrahami, vyrobili si kytičku pro babičku a písničkou zachránili babičku z vlčích spárů. V úterý jsme se stali rytíři, prošli jsme rytířskými zkouškami, naučili se všechny ctnosti a dovednosti, které by měl každý rytíř zvládnout, a vyrobili si štít s erbem. Poté jsme se vydali na strastiplnou cestu, kde jsme se probili trním, a nakonec jsme opravdu zahlédli hrad a v něm spící princeznu.

Z příměstského tábora TYMY (foto SVČ TYMY)Po záchraně princezny byli malí rytíři pasováni zlatou medailí na opravdové rytíře. Následně jsme si společně užili královský bál a oslavili zdařilou záchranu princezny. Ve středu jsme se vydali vlakem na výlet do Kroměříže. V kroměřížském zrcadlovém bludišti jsme si to velmi užili a v Podzámecké zahradě jsme zjistili, jak to bylo s vodníkem, který tu kdysi žil a chtěl se stát malířem. Vyzkoušeli jsme si najít barvy v přírodě a vytvořit krásné malířské paletky. Také jsme nakrmili místní kapříky a kačeny.

Čtvrtek byl už ve znamení pohádky O veliké řepě. Začali jsme s nácvikem a hrami spojenými s touto pohádkou. V pátek jsme si vyrobili kulisy a připravili kostýmy. Na pozvání krále jsme navštívili jeho království, kde dětem poděkoval za pomoc a odměnil je. Děti byly velmi šikovné a za pouhých šest zkoušek jsme společně zvládli hudebně – dramatické představení, které jsme závěrem dne zahráli rodičům a představili naši malou výtvarnou vernisáž.
Některé děti byly vůbec poprvé tak dlouho bez rodičů a zvládly to na výbornou.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017090008-pohadkove-prazdniny-s-tymy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku