Nezapomeňte - dotační program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže má uzávěrku 29. 12. 2017

| Autor: MŠMT | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 20. 12. 2017 |

MŠMT tímto informuje žadatele, kteří chtějí podat projekt do dotačního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže, že je již pro vkládání projektů otevřen elektronický systém ISPROM, a to na adrese https://isprom.msmt.cz.

Žádosti se podávají v elektronické i v listinné podobě. Po uzavření elektronické žádosti je nutné vyplněnou žádost vytisknout a v jednom vyhotovení zaslat či doručit na adresu uvedenou ve vyhlášení. Žádost o poskytnutí dotace musí být vložena a uzavřena v systému ISPROM nejpozději do 29.12.2017.

Více informací naleznete zde:
http://www.msmt.cz/mladez/otevreni-isprom-program-133710


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017120052-nezapomente-dotacni-program-133-710-rozvoj-materialne-technicke-zakladny-mimoskolnich-aktivit-deti-a-mladeze-ma-uzaverku-29-12-2017.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku