Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2018 - uzávěrka 29. 12. 2017

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 28. 12. 2017 |

Nezapomeňte, že výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže má uzávěrku pro podávání žádostí o investiční dotaci 29. 12. 2017.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/
K uzavření systému dojde dne 29. 12. 2017 ve 23:59:01 h.

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 29. 12. 2017 do 14:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 29. 12. 2017.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Více: http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-2


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017120063-poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-2018-uzaverka-29-12-2017.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku