Třebíč podruhé ocenila dobrovolníky

| Autor: - Rada dětí a mládeže kraje Vysočina | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 9. 2. 2018 |

Podle přezdívky Srdíčko, kterou měl Antonín Hobza – zakladatel skautingu v Třebíči – dostala jméno cena, kterou v Třebíči uděluje dobrovolníkům pracujícím s mládeží Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a Město Třebíč.

Název lokálního ocenění "Třebíčské srdíčko", udělovaného dobrovolníkům, odkazuje k přezdívce zakladatele třebíčského skautingu Antonína Hobzy (foto RDMKV)

Smyslem ceny není jen ocenit dobrovolníky, kteří pravidelně a nezištně pracují ve svém volném čase s dětmi a mládeží. Má za cíl i upozornit na problematiku dobrovolnictví jako takového.

Ve čtvrtek 7. února, na Setkání se Zdravým městem byly uděleny ceny Třebíčské srdíčko za rok 2017. Oceněni byli: mladá skautská vedoucí Nikol Viceníková, biatlonový trenér Rudolf Novotný a ikony třebíčského skautingu manželé Bublanovi.

“Všech, kdo pracují zadarmo ve svém volném čase s dětmi a mládeží, je potřeba si velmi vážit. Není to práce jednoduchá. Připravovat pro děti program a zároveň dbát na jejich bezpečnost a další a další věci je často velmi náročné,“ řekl při předávání Jan Burda, předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, a dodal: „Je mi velkou ctí, že mohu – už podruhé – předat ocenění dobrovolníkům. A budu to dělat s velkou úctou a pokorou.“

Krásou tečkou za slavnostním předávání ocenění udělala Líba Bublanová, která na otázku, jestli by něco vzkázala mladým dobrovolníkům, odpověděla: „Dělejte to zadarmo a s láskou.“

Veškeré informace o ceně Třebíčské srdíčko jsou na webové stránce www.trebicskesrdicko.cz


Rada dětí a mládeže kraje VysočinaRada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018020017-trebic-podruhe-ocenila-dobrovolniky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku