Skauti a skautky se zapojí do oslav vzniku republiky. Budou sázet stromy svobody i rozdávat trikolóru kolemjdoucím

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 26. 10. 2018 |

Sázení desítek stromů svobody či dokonce celé aleje, rozdávání trikolór v ulicích, účast na průvodech a shromážděních nebo také skautská pošta – roznášení dopisů sousedům ve městě.

I skauti oslavují 100 let republiky (foto Jitka Šlinzová)

Takové budou oslavy 100 let republiky u skautů a skautek. Do oslav se po celém Česku zapojí tisíce skautek a skautů.

„Mám radost, že se skauti a skautky tak aktivně zapojují do oslav vzniku republiky, a to nejen ve svých domovských obcích, ale také třeba na víkendových výpravách. Množství oddílů, které se k oslavám přihlásily, potvrzuje, že ve skautských oddílech má úcta k české státnosti a aktivní občanství pevné místo,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

V roce 1918 se skauti a skautky zapojili do pomoci nově vznikajícímu Československu zásadním způsobem. Vykonávali pořadatelskou službu, administrativní práce a starali se o praktický chod institucí. Hlavní náplní jejich práce pak byla tzv. Pošta českých skautů, v rámci níž roznášeli důležité zásilky a zajišťovali tak spolehlivý přenos informací mezi Národním výborem a státními institucemi. Jednalo se o první poštovní službu mladé republiky, rakouské poštovní správě totiž tvůrci nového státu nevěřili.

100 let Dnes, u příležitosti oslav 100 let republiky, se skauti rozhodli především roznášet slavnostní náladu. Ve více než stovce měst budou rozdávat kolemjdoucím trikolóry, zapojí se také do sázení stromů svobody, vzpomínkových akcí a shromáždění. Mnoho skautských oddílů a středisek organizuje své vlastní akce, určené i veřejnosti.

„Ve Zlíně odhalujeme ručně vyřezávanou lavici s ozdobným pilířem, na kterou jsme se ve středisku složili. Zpívat se bude hymna, pečeme perníčky ve tvaru Československa, Masaryka zde odcituje kronikář města Zlína, vystoupí i zástupce obce legionářské. A návštěvníci od nás samozřejmě dostanou trikolóry,“ popisuje Jiří Robenek ze zlínského střediska Malenovice.

Ilustrační foto Junák - český skaut „Jsem přesvědčen, že by se nemělo jen slavit a vzpomínat, ale výročí založení republiky by mělo být příležitostí k zamyšlení, jakou republiku chceme mít v budoucnu, a co pro to každý z nás udělá.
Jako skauti budeme stejně jako v předchozích desetiletích stát na straně demokracie a usilovat o to, aby každý z nás byl aktivní součástí společnosti a neustále se snažil zlepšovat svět okolo sebe,“
dodává Josef Výprachtický.

https://www.skaut.cz/oslavy-100-let-republiky-co-chystaji-skauti-a-skautky/

www.skaut.cz

#skaut #100letrepubliky #100let


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018100077-skauti-a-skautky-se-zapoji-do-oslav-vzniku-republiky-budou-sazet-stromy-svobody-i-rozdavat-trikoloru-kolemjdoucim.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku