#hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

  Na internetových stránkách Sdružení Mladých ochránců přírody www.smop.cz (v sekci „novinky“) byl zveřejněn přípis Ministerstva zdravotnictví, ve kterém je vyhodnocena „letní dětská rekreace“ v roce 2004 (což je odborný výraz pro letní tábory). Není to radostné čtení (na 6 stránkách je podrobný popis hygienických problémů na konkrétních táborech (smí se to vůbec zveřejňovat?), přehled udělených pokut v jednotlivých krajích…), ale (ručku na srdce) „mohlo být hůře“ (a tím nemyslím jen vyšším počtem běhavek).
  Onen přípis vřele doporučuji prostudovat každému zodpovědnému vedoucímu (popř. pořadateli) táborů – z většiny případů si lze vzít náležité ponaučení (počínaje nutností prostudovat příslušnou legislativu a konče třeba změnou umístění tábora) s cílem vyvarovat se „hygienických hrůz“ na letním táboře 2005.
  Je jasné, že by přípis šel mohutně pitvat (osobně třeba nechápu pokuty plynoucí ze zákona 634/92 Sb.), to ale nechávám povolanějším… Na obsahu to nic nemění – pořádání letních táborů je čím dál náročnější a od vedoucích to vyžaduje neustálou přípravu a studium věcí „nepedagogických“. Ach jo…