Dobrou chuť!Neznám snad nikoho, kdo by měl z návštěvy nějaké kontroly radost. Ale jak se ukázalo už v předchozích letech, ti, kteří dodržují „pravidla hry“ při pořádání letních táborů, nemusí v obavách příjezd kontroly vyhlížet. Přestože – na rozdíl od praktik školních inspekcí – kontroly letních táborů dotovaných prostřednictvím MŠMT nejsou hlášeny předem! Jak tedy prvních deset návštěv dopadlo?

  Na táboře.Pracovníci odboru pro mládež MŠMT zahájili kontrolně poznávací návštěvy dětských táborů. V uplynulém týdnu navštívili 10 táborů. Kontroly byly zaměřeny na oblast péče o děti, podmínky jejich ubytování, stravování, zabezpečení zdravotnické péče, bezpečnosti, odborné způsobilosti vedoucích a programové zajištění. Navštívené tábory organizují občanská sdružení, která na jejich organizaci obdržela od ministerstva finanční příspěvek.

  Sluníme spacáky. Ačkoliv místa a podmínky pro konání jednotlivých táborů byly značně různorodé, neshledali kontrolní pracovníci žádné nedostatky a problémy. Všechny navštívené tábory vedou kvalifikovaní vedoucí. Děti mají zajištěno kvalitní stravovaní a v dostatečném množství. Všude je zabezpečena zdravotní péče a odpovídající hygienické podmínky. Pouze na jednom táboře měli „maroda“ s lehkým nachlazením a 3 dětí měli ošetřeny drobné oděrky.

  Vztyčování táborové vlajky. Všude probíhaly celotáborové hry – „Indiánské putování“, „Hledači pokladů“, „Objevitelé pralesních záhad“ atd. Ze strany dětí byl program chválen, byly spokojené. Ani deštivé počasí v minulých dnech chod táborů nijak neomezilo. Vedoucí měli připraven náhradní program.

  S výsledkem kontroly jsme spokojeni. Ukazuje se, že občanská sdružení jsou na tábory dobře připravena, děti se na ně mohou těšit a rodiče nemusí mít obavy.

  Kontrola tábora. Navštívené tábory:

  • Kruh přátel Libertinu v areálu sportovního stadionu SK Mšeno u Mělníka
  • Občanské sdružení SPEKTRUM ve školícím a rekreačním zařízení OSTOK v Maxově u Sloupu v Čechách
  • Občanské sdružení JAKA na louce v údolí Jizerských hor u města Hejnice
  • SION – nová generace v hotelu Panorama v Rejdicích u Tanvaldu
  • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v obci Bílé Poličany u Trutnova
  • Občanské sdružení KONDOR na lesní pasece u Černých Voděrad
  • Český rybářský svaz v kempu Horka u Zruče n. Sázavou
  • Junák 18. středisko Brno na břehu Sázavy u Vlastějovic
  • Občanské sdružení Květ na louce u Sázavy u Vlastějovic
  • Soukromý tábor p. Zamazala z Kolína u Sázavy ve Vlastějovicích

  Zdroj: www.msmt.cz

  Česká televize odvysílala v pořadu Události, komentáře 13. 7. 2005 reportáž z kontroly hygieniků na táboře ve Vlčkovicích v Podkrkonoší a rozhovor s Bohuslavou Vackovou z NIDM (Národního institutu dětí a mládeže) o letních táborech. Pokud jste v té době byli mimo dosah médií, pak si vše můžete prohlédnout a poslechnout ZDE.