#hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

  Na internetových stránkách Sdružení Mladých ochránců přírody www.smop.cz (v sekci „novinky“) byl zveřejněn přípis Ministerstva zdravotnictví, ve kterém je vyhodnocena „letní dětská rekreace“ v roce 2005 (což je odborný výraz pro letní tábory).

  Není to tak truchlivé, jako v loňském roce – je vidět, že se zlepšujeme (a nebo ležérní nepořádníci odpadají či konají „malé“ tábory, že?). Materiál doporučuji všem vedoucím táborů prostudovat, prevence je vždy lepší než ta (v průměru) 500 Kč pokuta…

  Vyhodnocení letní dětské rekreace Ministerstvem zdravotnictví:
  2004
  2005