Mé povolání je lektor ekologické výchovy, vzděláním jsem ekolog, duší táborník, turista a mimo jiné jsem vedoucí tábora. Přestože se snažím ctít zákon, chránit přírodu a snažit se tyto ideály předávat dětem, stane se i mě, že narazím na podivné legislativní opatření, které má co do činění s ochranou životního prostředí. Ale člověk většinou nenarazí na znění paragrafu zákona nebo vyhlášky, ale na podivný (hlavně pokaždé a všude jiný) úřední výklad zákona. A právě tábory balancují na takovýchto výkladech docela pravidelně.

  Našim problémem (v tomto případě) není neshoda s hygienou, jak tomu občas bývá, ale narážíme na Vodní zákon, nebo chcete-li zákon O vodách. Jde o zákon, který podobně jako zákon lesní, zákon o odpadech, ochraně přírody… ovlivňuje život oddílovým vedoucím, zdravotníkům a především šéfům táborů.

  Ilustrační fotoNaším problémem je suchý záchod, chcete-li latrína. 30 dětí po dvou turnusech (tábor trvající na dané lokalitě měsíc a týden) je pro úředníka jistého městského úřadu natolik závažný problém, že požaduje jímku (správa CHKO, na jímž zájmovém území tábor stojí, naopak). My chceme letos zkusit příprvek Latrin – směs baktérií. Ten prý rozloží obsah latríny tak, že za rok může být toto místo znovu vykopatelné. Ale ani tento kompromis se úřadu patrně líbit nebude…Nevím, zda jde o dočasnou rekreaci, kde zákon umožňuje suchý záchod bez jímky, nebo zda se nad tábory přivírají oči, nebo je už dnes již běžné stavět na dočasných tábořištích jímky?

  To je otázka pro vás, čtenáře Adama. Zajímalo by mě, jakým způsobem máte nakládání s odpady vyřešeno na vašem tábořišti.

  • Tlačí na vás nějaký místní orgán, vodoprávný či jiný, abyste likvidovali své odpady určitým způsobem.
  • Odvážíte vodu od nádobí na čistírnu odpadních vod?
  • Nebo stačí vsakovací jímka?
  • Máte odpadovou jámu?
  • Co voda z umývárek a především, jak se vaši úředníci dívají na suché latríny?

  Děkuji za podněty. Rád bych věděl, jaký způsob nakládání s odpady je nejobvyklejší. Věřím, že i toto může být argument u úředníka, u něhož „narazíte“.