#hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

  Hygiena na táborech „Každý, kdo jezdí na tábory a splňuje limity stanovené předpisy, vyhláškami a zákony, se může dostat do situace, že ho navštíví hygienická kontrola. Mezi „hlavasy“ a vedoucími kolují někdy až neuvěřitelné příhody z takovýchto událostí. Občas lze zaslechnout nejrůznější stesky a rady, co by bylo dobré kontrolovat a co už ne. Jednoho až napadne, jaké by to bylo zkontrolovat ty kontrolory, jak to dělají oni…“ – Tento text jste mohli najít na serveru ADAM v létě roku 2004 (viz ZDE) v článku, srovnávajícím weby krajských hygienických stanic s ohledem na potřeby provozovatelů táborů. Po dvou letech jsme připravili test obdobný. Změnila se informační hodnota webů či jejich přehlednost? Kdo přináší nejvíce informací pořadatelům táborů a komu tak náleží titul „informační vítěz 2006“?

  Každá krajská hygienická stanice má své internetové stránky. Všechny byly v roce 2004 a letos navštíveny a zkontrolovány, jak vlastně informují a to především se zaměřením na informace pro pořadatele táborů (tedy tzv. zotavovacích akci dětí a mládeže). Zkoumáno bylo, zda lze najít kontakt na osobu, která má na starost odvětví dětí a dorostu, jsou-li odkazy na vyhlášky či další informace. Každá stránka byla ohodnocena 0 až 10 body a to za jejich informační hodnotu a přehlednost.

  Jak probíhalo hodnocení v roce 2006:

  A) Informační hodnota: 0 až 10 bodů. Stránky získaly 1 až 2 body za kontakty na odboru hygieny dětí a dorostu, 1 až 2 body za náplň činnosti odboru hygieny dětí a dorostu, 1 až 2 body za informace pro pořadatele táborů další body za informace navíc.
  B) Přehlednost: 0 až 10 bodů. Hodnocen byl počet kliknutí a snadnost orientace, než se dostaneme k adresáři odboru hygieny dětí a dorostu a základním informacím o táborech, zotavovacích akcích pro děti a mládež apod.

  Parametr hodnocení byl oproti roku 2004 částečně upraven u informační hodnoty tak, aby jasněji určoval, zda informace jsou na stránkách dostatečné. Mezní hodnotou se tak stavá u informační hodnoty 5 bodů. U stránek s menším počtem bodu lze tak hovořit o malé (nedostatečné) informační hodnotě pro pořadatele letních táborů, zotavovacích akcí.

  Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze

  www.hygpraha.cz

  2004
  Web Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze - 2004Na stránkách najdeme jen stručnou informaci o náplni činnosti odboru hygieny dětí, dorostu a sledováni zdravotních stavů (HDD a SZS). Je zde také odkaz na telefonní seznam – odboru HDD a SZS a z hlavní stránky se dostanete k informacím o koupalištích ve volné přírodě. Vzhledem k tomu, že v Praze se nekonají takřka žádné tábory (mimo příměstských) a zdravotní zařízení jsou snadno dostupná, jsou informace dostatečné. Ze stránek není však jasné, zda územní pracoviště mají zřízeny oddělení hygieny dětí a dorostu. Na stránkách není možnost fulltextového hledání.
  Informační hodnota: 2 body
  Přehlednost: 7 bodů

  2006
  Web Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze - 2006Stav stránek se po dvou letech nezměnil a tak slovní hodnocení z roku 2004 zůstává stejné.
  Informační hodnota: 4 body
  Přehlednost: 7 bodů


  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

  www.khsstc.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - 2004Na těchto stránkách může být návštěvník trochu zmaten už na úvodní stránce, protože k hlavním informacím se dostává trochu netradičně přes logo uprostřed stránky. Chybí základní informace o činnosti odboru hygieny dětí, dorostu. Naštěstí ale najdeme po chvilce hledání kontakty na vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu. Ze zajímavostí na stránkách stojí za zmínku jen odkaz na koupaliště ve volné přírodě a koupací oblasti. Na stránkách nenajdete fulltextové hledání.
  Informační hodnota: 1 bod
  Přehlednost: 4 body

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - 2006Po dvou letech na stránkách najdeme nově jen základní informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti – např. zde: www.khsstc.cz/bn/hdd/index.html – poněkud netradičně jen na stránkách jednotlivých měst.
  Informační hodnota: 4 body
  Přehlednost: 4 body


  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

  www.khscb.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - 2004První stránka sice budí dojem přehlednosti, ale po kliknutí na některý z odkazů dojde ke změně vzhledu některých odkazů. Vypadá to, že na serveru se postupně pracuje. Některé nápisy (odkazy) jsou již připraveny, ale zatím jsou nefunkční (nikam neodkazují). To platí i pro vyhledávání. Najdeme zde také informace o odboru hygieny dětí a dorostu a přehledně seřazené kontakty na vedoucí odborů územních pracovišť. Stejně tak jako u předešlých stránek, zajímavá může být informace o koupání ve volné přírodě a dále i odkaz akutní respirační onemocnění.
  Informační hodnota: 3 body
  Přehlednost: 6 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - 2006Došlo sice k částečnému dopracování stránek, ale vyhledávání je stále nefunkční.
  Zajímavé odkazy:
  * V aktualitách najdem v Informace pro provozovatele letních dětských táborů
  * Podrobné informace o HDD s aktualizaci z 1. března 2006
  * Letní dětská rekreace v Jč. Kraji s datem 19.10.2004

  Informační hodnota: 6 bodů
  Přehlednost: 6 bodů


  Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

  www.khskv.cz

  2004
  Web Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech - 2004Návštěvník při pohledu na úvodní stránku může získat dojem, že zde najde velké množství informací. Tento dojem se však změní při klikání na stránky s nápisem „stránky se upravují“. Dozvíme se pouze telefon na vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu. Jméno a jiný kontakt nám zůstává utajen. Stejně tak je tomu u vedoucí odborů územních pracovišť. Takže dáme zavděk alespoň centrálnímu kontaktu na tato pracoviště. Jakékoliv informace k táborům nebo o náplni odboru zde chybí. Funkce hledání na stránkách není. Ze zajímavých stránek je možné upozornit na „Koupací místa v Karlovarském kraji kde probíhá kontrola každých 14 dnů KHS K. Vary a informace o epidemiologické situaci v Karlovarském kraji.
  Informační hodnota: 1 bod
  Přehlednost: 8 bodů

  2006
  Web Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech - 2006V náplni odboru Hygieny dětí a dorostu najdeme strohou informaci „Stránky se upravují.“ a to jistě provozovatele táborů moc nepotěší.
  Informační hodnota: 1 bod
  Přehlednost: 8 bodů


  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje v Plzni

  www.khsplzen.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje v Plzni - 2004Tak trochu nesvůj si může připadat neznalý návštěvník na webu Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Najde zde sice většinu informací (adresy a kontakty na vedoucí oblasti a oddělení územních pracovišť), ale ty se schovávají pod nejrůznějšími odkazy „dynamického zobrazení“ takže stránky by si zasloužily alespoň malou nápovědu. Na stránkách dále najdeme přehled lokalit – míst dětské rekreace (tábory) i s označením typu a zdroje pitné vody. Potěší informace „Povinnosti provozovatelů letních zotavovacích akcí pro děti“ s několika přílohami – např. vzor posudku o způsobilosti, rozsah vybavení lékárničky. Hodí se i „Seznam sledovaných přírodních koupališť a bazénů“. Dá se říci, že na těchto stránkách najdeme nejvíce informaci pro provozovatele táborů. Vyhledávání bude návštěvník však hledat marně.
  Informační hodnota: 8 bodů
  Přehlednost: 4 body

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje v Plzni - 2006Stránky si sice po dvou letech neudržely čelní místo a vysoké hodnocení, ale najdeme zde zajímavé informace:
  * Letní dětská rekreace – povinnosti provozovatelů
  * Letní dětská rekreace – přehled lokalit – 2005
  * Letní dětská rekreace – přehled lokalit – 2004
  Informační hodnota: 5 bodů
  Přehlednost: 7 bodů


  Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

  www.khsusti.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - 2004Velmi netradiční řešení vzhledu stránek zvolili ústečtí. Běžný uživatel zde mnoho informací nenajde. Návštěvníka možná potěší erb města a mapka, kde najde územní pracoviště, ale pořadatele táborů z informačního hlediska web nejspíš zklame. Kontakty na vedoucí odborů územních pracovišť zde nenajdete, takže zavděk vezmeme alespoň adresami územních pracovišť. Hledání zde opět chybí. Ze zajímavých odkazů lze jmenovat „Koupaliště ve volné přírodě a koupací oblasti Ústeckého kraje“.
  Informační hodnota: 0 bodů
  Přehlednost: 2 body

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem - 2006Web byl doplněn základními informacemi o Odboru hygieny dětí a dorostu. Dokonce i najdeme stránku určenou provozovatelům zotavovacích akcí. „Koupaliště ve volné přírodě a koupací oblasti Ústeckého kraje“ nahradil odkaz „Rekreační vody“ na zajímavě zpracované stránky kvality vod ke koupání v ústeckém kraji.
  Informační hodnota: 6 bodů
  Přehlednost: 7 bodů


  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

  www.khslbc.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - 2004Na stránkách potěší přehlednost a v rubrice informace obsáhlost. Základní informace o činnosti odboru hygieny dětí a dorostu. Škoda, že zde najdeme pouze kontakty na územní pracoviště, nikoliv však na příslušné vedoucí odborů územních pracovišť. Pořadatelé táborů potěší informace v rubrice aktuality „Zotavovací akce pro děti – 2004“ a odkaz na „Povinnosti zdravotníka“. Hodit se může i Pylové zpravodajství 2004 a přehledně zpracovaný seznam rekreačních vod. Hledání na stránkách již tradičně není.
  Informační hodnota: 4 body
  Přehlednost: 8 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - 2006Aktualizované informace zotavovací akce pro děti – 2006 v PDF, stručná náplň odboru HDD, zlepšení informace o kontaktech – tolik poznámky k stránkám libereckých hygieniků.
  Informační hodnota: 6 bodů
  Přehlednost: 8 bodů


  Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

  www.khshk.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - 2004Přehledně a graficky příjemné stránky, kde najdeme z oblasti informace hygieny dětí a dorostu a adresář pěkně pohromadě. Web se sice upravuje a některé části nejsou funkční, ale obsahově a přehledem stránky aspirují na přední místo v kategorii webu krajských hygien. Z nejzajímavějších dokumentů lze jmenovat: Koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě – Královéhradecký kraj, Klíšťová encefalitida, původce a prevence, Salmonelóza a kampylobakterióza – epidemiologická situace, prevence, 10 zlatých pravidel k zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin. Na stránkách je dále kniha hostů a formulář na dotaz (není ověřena funkčnost). Doufejme, že při úpravách bude přidáno i hledání, které v současnosti na stránkách není.
  Informační hodnota: 5 bodů
  Přehlednost: 7 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - 2006Stránky jsou oproti roku 2004 dopracovány. „Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti“ patří k nejlépe a komplexně stručně a jasně zpracovaným informacím s odkazy na vyhlášky, zákony a vzory formulářů. Škoda, že na stránkách stále nenajdeme vyhledávání.
  Informační hodnota: 9 bodů
  Přehlednost: 8 bodů


  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

  http://www.khspce.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - 2004Některé netradiční prvky zvolili tvůrci pardubických stránek. Hned pod pravou nabídkou odkazů najdeme vstup pro zaměstnance. Zajímavě působí i odkaz na tvůrce stránek, resp. jeho stránky. Ty, které zajímá hygiena na táborech, ale moc potěšeni nebudou. Sice najdou všechny důležité kontakty (územní pracoviště, vedoucí odborů, vedoucí oblastí hygieny dětí a dorostu), ale to je vše. Dojem částečně napravuje diskusní fórum (na jiných webech krajských hygien nenajdete), s tématem „Problematika dětí a dorostu“ (mnoho se zde ale nediskutuje!). Ze zajímavých informací se lze zmínit o těchto: Kvalita vodních ploch využívaných k rekreaci v pardubickém kraji v letní sezóně 2004, Hodnocení projektu „My nechceme kouřit, ani pasivně“ realizovaného ve vybraných mateřských školách Pardubického kraje a Intervenční preventivní programy. Na vyhledávání ve stránkách opět pamatováno nebylo.
  Informační hodnota: 3 body
  Přehlednost: 5 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - 2006Žádnou velkou změnu na stránkách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích nenajdeme. Odkaz na diskusi na webu už není.
  Informační hodnota: 2 body
  Přehlednost: 6 bodů


  Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

  www.khsjih.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - 2004Jednoduchost bez grafických prvků – to jsou stránky Krajská hygienická stanice kraje Vysočina. Jednoduchost najdeme i při vyhledávání informací. Základní potřebné údaje a kontakty na oblast, územní pracoviště i vedoucí odborů hygieny dětí a mládeže to vše zde je. Přestože žádný „bonus“ ve formě informaci pro provozovatele tábora nenajdeme, oceníme alespoň stránku „Koupání a vodní rekreace“. Funkce hledání tradičně nebyla na stránkách aplikována.
  Informační hodnota: 3 body
  Přehlednost: 5 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - 2006Web byl v roce 2005 přepracován a na stránkách i teď najdeme stručné informace o odboru hygieny dětí a dorostu a kontakty, ale další informace pro pořadatele táborů už nikoliv.
  Informační hodnota: 4 body
  Přehlednost: 7 bodů


  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

  www.khsbrno.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - 2004Z opačného grafického konce je jihomoravský web. Úvodní stránka plná grafických prvků s hezkou nefunkční klikací mapkou. Základní informace odboru hygieny dětí a dorostu, přehled územních pracovišť s kontakty a informacemi k táborům v aktualitách řadí web mezi ty informačně úspěšnější. Také zde najdeme stránku o koupalištích ve volné přírodě a nenajdeme hledání na stránkách.
  Informační hodnota: 5 bodů
  Přehlednost: 8 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - 2006Web Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně nás přivítá novou grafikou. Kontakty na oddělení hygieny dětí a dorostu na jednotlivých pracovištích se hůře dohledávají

  Zajímavé informace:
  * Prevence infekčních průjmových onemocnění
  * KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI – DOC
  * Informace pro pořadatele zotavovacích akcí pro děti – DOC
  Informační hodnota: 6 bodů
  Přehlednost: 8 bodů


  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

  www.khsolc.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - 2004Informační a grafická jednoduchost přivítá návštěvníka. Mimo základních adres, kontaktů, fotografií objektů územních pracovišť a informací o koupalištích ve volné přírodě zde nenajdete nic víc, takže pořadatelé táboru budou nejspíš zklamáni. Umístit zde funkci hledání by v takovémto případě bylo zcela zbytečné.
  Informační hodnota: 1 bod
  Přehlednost: 8 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - 2006Na přepracovaných stránkách dostala nově místo i informace o Odboru hygieny dětí a mladistvých a podpory zdraví. Formulář „Ohlášení zotavovací akce pro děti“ ve formátu PDF a DOC naznačuje, že na Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se otázkou informací pro pořadatelé táborů už zabývají.
  Informační hodnota: 5 bodů
  Přehlednost: 5 bodů


  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

  www.khsova.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - 2004Přítomnost vyhledávání na webu (i když přes službu Google.com) dává tušit, že tvůrci stránek záleží na uživateli. Je zde velmi přehledná nabídka odkazů (i když za použití JavaScriptu). K informacím o Odboru hygieny dětí a dorostu se sice dostanete až na druhé kliknutí, ale rovnou zde najdete kontakt (e-mail) na vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu i zprávy (jsou zde zatím dvě), z nich poinformuje táborníky ta o letní dětské rekreaci. Příjemná je i stránka odkazů, kde najdete také odkazovník na zdravotní ústavy. Před táborem v Moravskoslezském kraji je určitě dobré shlédnout tyto stránky: „Hygienické požadavky na zotavovací akce pro děti“, „Aktuální informace o výskytu vybraných infekčních onemocnění“, „Pylové zpravodajství“, „Koupací místa“.
  Informační hodnota: 5 bodů
  Přehlednost: 5 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - 2006Vylepšit dobré se podařilo na stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
  Zajímavé odkazy:
  * Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti
  * Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v Moravskoslezském kraji v roce 2005
  * Letní dětská rekreace v moravskoslezském kraji z pohledu hygieniků
  * Informace o výskytu akutních průjmových onemocněních v letních dětských táborech v Moravskoslezském kraji
  Informační hodnota: 8 bodů
  Přehlednost: 8 bodů


  Informační vítěz 2006

  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

  www.khszlin.cz

  2004
  Web Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - 2004Zlínské stránky působí velmi vyváženě a příjemně. Jednoduchý odkaz na stránky Odboru hygieny dětí a dorostu, kde najdeme potřebné informace (adresy a kontakty na vedoucí oblasti a oddělení územních pracovišť) dává vysoké ohodnocení v přehlednosti. Škoda, že zde nenajdeme dokumenty pro pořadatele táborů. Také hledání na stránkách schází. Zajímavá je také informace o koupací sezóně 2004 ve Zlínském kraji.
  Informační hodnota: 4 body
  Přehlednost: 8 bodů

  2006
  Web Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně - 2006Web Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně se stal informačním vítězem. Oproti roku 2004 bylo doplněno několik dokumentů, vytvořena přehledná stránka s citacemi zákonů a odkazy na informace (vybavení lékárničky, náplň kursu první pomoci, zdravotní způsobilost dítěte) související s tábory.

  Zajímavé odkazy:
  * Zotavovací akce
  * Jak být úspěšní v boji s komáry – PDF
  * Táborové kuchaře možná zaujme PROJEKT „5 x denně ovoce a zelenina
  * Opatření při výskytu vši dětské
  Informační hodnota: 9 bodů
  Přehlednost: 8 bodů