pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

36. VS ČRDM přijalo nového člena – RADAMLK

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 4. 5. 2012 | přečteno 16894

Rada dětí a mládeže Libereckého kraje (RADAMLK) se od 26. dubna t. r. počítá k členským sdružením České rady dětí a mládeže (ČRDM). Nyní jich je pod „střechou“ ČRDM celkem 98.
Pro... Rada dětí a mládeže Libereckého kraje se stala členkou ČRDM. (Foto Jiří Majer)
Rozhodli o tom účastníci 36. Valného shromáždění ČRDM, jemuž bezprostředně předcházel 7. Kongres ČRDM. Delegáti rovněž schválili výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za uplynulý rok a její upravený rozpočet na rok letošní, vyslechli informace Představenstva ČRDM a vzali na vědomí i zprávu o činnosti její revizní komise.

Z jednání 36. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Počet členských sdružení ČRDM není neměnný a dlouhodobě lehce osciluje kolem stovky. Pokud jde o krajské rady zastoupené v ČRDM, přijetím RADAMLK stoupl počet těchto regionálních mládežnických formací na deset.
Z jednání 36. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)RADAMLK se o členství v České radě ucházela již dvakrát. „Ale vždycky jsme narazili na problém se stanovami, protože oni měli ve svých stanovách možnost členství i komerčních subjektů, eseróček. Říkali jsme, že v tomto směru je to pro nás nepřekonatelný problém, a oni své stanovy změnili,“ vysvětlil situaci místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. „Tyto organizace sice nadále mohou být členy liberecké krajské rady, ale už nemají rozhodovací pravomoci: už nemohou být členem představenstva, nemohou hlasovat, nemají tedy mandát,“ upřesnil.Z jednání 36. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Komerční subjekty v RADAMLK se také zavázaly, že nebudou využívat výhodného pojištění, které Česká rada dětí a mládeže pro své členy sjednává.
Aby pojišťovací servis ČRDM nemohly využívat komerční subjekty ani jinde a jindy, přijalo VS ČRDM operativně usnesení, že Česká rada bude v rámci pojištění podporovat pouze nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží.

Z jednání 36. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Kromě RADAMLKu tentokrát žádaly o členství v České radě ještě dvě další organizace, a to Český svaz ochránců přírody a Mladí ochránci přírody. „Mopíci“ byli donedávna součástí ČSOP, a jejich vedení se rozhodlo je osamostatnit. Způsob, jakým k tomu přikročilo, nicméně vyvolal řadu nejasností kolem zrušení staré a vzniku nové organizace. Představenstvo ČRDM tedy (zatím) nedoporučilo přijetí ani ČSOP, ani MOP do svých řad, dokud si obě strany sporné body mezi sebou neujasní. Ačkoliv postoj Představenstva není pro delegáty VS závazný, ti se s ním při následném hlasování o (ne)přijetí nových členů ztotožnili.

Řeč byla i o mládežnických slevových kartách EURO<26. (Foto Jiří Majer)Koordinátor projektu týkajícího se Karet mládeže (EURO<26) Miroslav Jungwirth pohovořil o aktualitách týkajících se zmíněných slevových karet pro mladé. Představenstvo EYCA, což je organizace, která tuto licenci celoevropsky zaštituje, v současné době Českou radu doporučilo svému kongresu jako licenční nositelku pro ČR. „Dá se skoro s jistotou říct, že 14. května bychom se měli stát oficiálně nositeli licence pro tyto karty,“ odtušil Miroslav Jungwirth. Na valném shromáždění zazněly mj. informace o Českou radou podporovaném projektu Chrudimsko-Hlinecko. (Foto Jiří Majer)Co z toho plyne? ČRDM chce tento projekt rozvíjet; chce, aby se EURO<26 stala hlavní mládežnickou kartou v naší zemi. A jestliže zatím karta platí pro zájemce od deseti do 29 let včetně, ČRDM bude chtít toto věkové rozpětí rozšířit na interval od pěti do 30 let včetně. Podle koordinátora projektu je to hlavně z toho důvodu, že má být nabízen model členských karet, kdy pro členská sdružení ČRDM budou tyto karty k mání v nové grafice, za výrobní cenu.

Předseda revizní komise Josef Valter: Z mého pohledu funguje revizní komise dostatečně v souladu se svými možnostmi a potřebami ČRDM. (Foto Jiří Majer)Zprávu o činnosti revizní komise České rady přednesl na VS její předseda Josef Valter. „Z mého pohledu funguje revizní komise dostatečně v souladu se svými možnostmi a potřebami ČRDM,“ shrnul na závěr svého vystoupení. Z úst předsedy ČRDM Aleše Sedláčka zazněla také informace o ČRDM podporovaném projektu Chrudimsko-Hlinecko a Ondřej Šejtka rozvedl náležitosti týkající se nového projektu 72 hodin – Ruku na to! Jde o dobrovolnický, ekologicko-sociální projekt, který proběhne v celé republice v půli října a pro sdružení skýtá možnost prezentovat jejich základní články, respektive místní organizace. Ondřej Šejtka jako příklady možných aktivit uvedl zpívání a hraní divadla pro seniory, úklid lesa či opravu dětského hřiště. „Projekty si budou sdružení vymýšlet sama a během těch tří dnů (72 hodin) je pak realizovat,“ vysvětlil místopředseda ČRDM.

Předseda ČRDM Aleš Sdláček: Nový Občanský zákoník přináší změny ve spolkovém právu a operuje i se statusem veřejné prospěšnosti, což se nás bytostně týká. (Foto Jiří Majer) Aleš Sedláček připomněl mj. i problematiku spojenou s novým Občanským zákoníkem, který začne platit od r. 2014. „Přináší spoustu změn ve spolkovém právu a operuje i se statusem veřejné prospěšnosti, což se nás bytostně týká,“ podotkl předseda ČRDM. Na některé otázky spjaté s novelou OZ si už podle něj vláda dává odpověď – třeba předběžnou, ve formě pověření konkrétních ministerstev, která pracují na návazné legislativě – a některé stále ještě visí ve vzduchu. „Možná je někdy dobré znát tu odpověď, tak, jak by měla znít, protože i z těch odpovědí pak třeba sestává skutečnost,“ dovodil Aleš Sedláček. A připojil i konkrétní příklad z docela nedávné praxe: „Tohle se nám trochu povedlo u spolkového práva. crdmNěkdo si možná pamatuje srpnové setkání s profesorem Eliášem v Evropském domě, kdy jsme upozorňovali na spoustu věcí, které nebyly úplně jasné – a hle, v podstatě došlo k významnému přepsání oné kapitoly spolkového práva. Stejně tak, jako jsme upozorňovali na určité možné body zneužití v deklaraci veřejné prospěšnosti a nakonec se celkem povedlo to dotáhnout k určitému kompromisu. Takže já bych to vůbec nepodceňoval; je důležité si o těch věcech povídat, projektovat si některé situace do chodu našich organizací – a v případě návazné legislativy, která u spousty částí Občanského zákoníku bude, tak potom nabídnout vhodná řešení.“
Předseda ČRDM následně pozval zájemce z řad členských sdružení na pracovní schůzku, kde by si identifikovali okruhy nejasností v Občanském zákoníku a vytipovali si, na čem budou dále pracovat.

Zhruba tři hodiny trvající kongres a valné shromáždění byly věcné, dělné a jejich průběh nekonfliktní.Související články:
Malte a Den Evropy v Olomouci - 27.05.2013
Po stopách Oskara Schindlera aneb „Sních v Svitavy“ - 12.04.2013
AKTUALIZOVÁNO! 38.Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 10.04.2013
Malte: Workshops in Brno and Adamov - 31.03.2013
On-Arrival Training in Rožmberk nad Vltavou - 14.03.2013
38. Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 14.03.2013
„Náš“ Prashanth opět poslal dopis - 24.02.2013
ČRDM burcuje proti záměru odsunout platnost nového Občanského zákoníku - 21.02.2013
Dopis ČRDM na podporu nového Občanského zákoníku - dokument - 21.02.2013
Malteho čeština - 19.02.2013
Mladé lidi nepodporujeme proto, abychom získávali ceny - 10.02.2013
Neziskovky píší kvůli rejstříkovému zákonu Legislativní radě vlády - 05.02.2013
Šancí poskytnutých dětským neziskovkám jsem nemusel nikdy litovat - 05.02.2013
Ahoj und Guten Tag! - 04.02.2013
Ahoj a dobrý den! - 04.02.2013
Podporu zastupitelstva v obci získáte aktivní činností - 03.02.2013
Setkání krajských rad ČRDM - 01.01.2013
PF 2013 - 01.01.2013
Krásné a pohodové Vánoce - 24.12.2012
ČRDM jednala s BJR o práci s mládeží - 19.12.2012
Setkání ČRDM 2012 nabídlo debatu s prezidentským kandidátem i slavnostní předání Ceny Přístav - 09.12.2012
ČRDM uspořádalo tradiční Setkání 2012 - 07.12.2012
ČRDM řádným členem YouthFora - 25.11.2012
Blíží se termín pro zaslání Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013! - 23.11.2012
Setkání sdružení dětí a mládeže s ředitelem odboru Mládež MŠMT dne 29. října 2012 - 14.11.2012
37. Valné shromáždění ČRDM nabídlo spolkům řadu podnětů - 13.11.2012
Nominovat své příznivce na Cenu Přístav můžete již jen do 15. listopadu - 12.11.2012
Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM - 09.11.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav do 15. listopadu! - 05.11.2012
Současné daňové benefity pro NNO zůstanou - 31.10.2012
Pozvánka na 37. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2012
Schůzka zástupců sdružení s ředitelem odboru mládeže MŠMT Urbanem 29.10. od 17.00 do 19.00 na ČRDM - 04.10.2012
ČRDM zrušila zasedací místnost na Senovážném náměstí - 02.10.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav posunuta! - 19.09.2012
Česká rada dětí a mládeže zaslala dopis ministru školství - 15.09.2012
Projekt „Nelíbí se mi to“ mapuje zanedbané kouty ČR - 11.09.2012
Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají. A šetří peněženky rodičů - 06.09.2012
Zástupci ČRDM jednali s ministrem školství Petrem Fialou - 05.09.2012
Šance pro transparentní neziskový sektor - 05.09.2012
Ruku na to!, vybízí dobrovolníky nový projekt ČRDM - 04.09.2012
Zemřel generál Tomáš Sedláček - 28.08.2012
MŠMT zveřejnilo novou dotační metodiku - 23.08.2012
Kontrola NKÚ - 13.08.2012
Nejen Zelenáčům se zelená aneb Stromy Anežky České - 07.08.2012
ČRDM získala akreditaci pro Evropskou dobrovolnou službu - 20.07.2012
Nadšení - 16.07.2012
ČRDM se dohodla na spolupráci se spolkem Svatobor - 09.06.2012
Česká rada dětí a mládeže vystupuje na podporu regionálního školství - 08.06.2012
Zkuste si nanečisto práci na ministerstvu – zapojte se do projektu „Stínování“! - 04.06.2012
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijal zástupce ČRDM - 23.05.2012
ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA - 17.05.2012
ČRDM se stala distributorem Karet mládeže EYCA (známých jako Euro<26) v ČR - 17.05.2012
ČRDM k návrhu zákona o změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost - 30.04.2012
72 hodin - nový projekt ČRDM - 29.04.2012
36. Valné shromáždění ČRDM přijalo nového člena - RDMLK - 27.04.2012
Výzva sdružením ohledně novely "loterijního zákona" - 29.03.2012
Karty mládeže (EURO<26) a jejich výhody - 23.03.2012
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra školství Jana Kocourka - 21.03.2012
Pozvánka na 7. kongres ČRDM a 36. Valné shromáždění ČRDM - 21.03.2012


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 543x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 505x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+