pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: myslím si

     QR kód této stránky ->

Kontrola NKÚ

Autor: Aleš Sedláček | zařazeno: 13. 8. 2012 | zařadil/a: -maj- | přečteno 15324

V posledních dnech zaplavují naše média zasvěcené informace o pochybném dotování dětských a mládežnických organizací.
Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Nedostatky zjištěné NKÚ se týkají metodických či formálních chyb, využití dotací ve prospěch práce s dětmi však nezpochybňují. (Foto Jiří Majer)
Citují se dokola chyby, které Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nalezl na straně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) coby poskytovatele dotace, i nevalné výsledky kontrol na straně příjemců.
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je dlouholetým partnerem MŠMT v oblasti dětí a mládeže. S ministerským odborem pro mládež jsme v úzkém kontaktu a systém přidělování dotací se snažíme mít pod drobnohledem. Spolupracujeme na jeho aktualizacích a vylepšování. Více než 100 sdružení s 210.000 členů se domnívá, že pokud se budou prostřednictvím Rady podílet na tvorbě pravidel a budou mít přehled o způsobu rozdělování dotací, dokážeme společně udržet proces transparentní a pokud možno i maximálně spravedlivý.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto František Fráňa, Sdružení Radost)Na základě zkušeností našich sdružení s provedenou kontrolou musíme konstatovat, že byla vedena velmi profesionálně. Ostatně i zveřejněné výsledky jsou přehledně členěné a s uspokojivým odůvodněním. Novinářská interpretace však v posledních dnech nabízí veřejnosti bohužel až příliš jasnou informaci: na MŠMT se nehospodárně plýtvá státními penězi pro sdružení, která nejen že nejsou schopná dotace správně účtovat, ale často ani použít na účel, ke kterému byly určeny.
Pojďme hledat jiný úhel pohledu s použitím stejných podkladových dat. Jedná se o NKÚ veřejně publikované Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/24.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Jiří Majer) Pro nás jistě příjemné zjištění je to, že žádné z kontrolovaných prostředků nebyly vyvedeny, zneužity, zcizeny. Nebyly použity na nákup předraženého zboží nebo služby. Nebyly použity na nadstandardně vysoké odměny funkcionářů. Nic takového se nestalo. Je to samozřejmé, nebo je to dnes takový malý zázrak? Část prostředků byla využita dokonce nad rámec původní objednávky a žádosti o dotaci. Sdružení našlo firmu, která provedla stavbu táborové kuchyně levněji, než byl předpoklad. Ušetřené peníze pak byly využity na další stavební práce kolem kuchyně. NKÚ konstatuje, že došlo ke stavbě bez povolení příslušného stavebního úřadu. Pokud k takovému pochybení došlo, je to jistě špatně, stejně jako je špatně, že nebylo MŠMT požádáno o změnu účelu dotace. Na druhou stranu, vše bylo v dobré víře investováno do táborové základny, tedy na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Junák)Některé organizace nepoužívaly správnou účtovou osnovu. Pro ty, kteří se ve světě analytických účtů nepohybují: jedná se o virtuální přihrádky v systému podvojného účetnictví. Mají své jméno a číslo a předepsaný způsob použití. Někteří k některým evidencím používali jiné přihrádky nebo se drobně odchýlili v číslování těchto přihrádek od účetních standardů. Takováto chyba nemá faktický dopad na účetní obraz sdružení a nevede k jakémukoli zneviditelnění zaúčtování dotačních či jiných finančních zdrojů organizace. Některá sdružení pak nezaúčtovala nárok na dotaci, což je opět metodická chyba, která nemá s využitím prostředků nic společného.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Jiří Majer)Ministerstvo je kritizováno, že podpořilo stavbu, která má mnohonásobně vyšší finanční potřebu, než činila podpora ze strany MŠMT. NKÚ z toho dovozuje, že podpora byla poskytnuta neúčelně, když není prokazatelně možné nemovitost v reálném čase opravit nebo přestavět. Tento argument stojí za zamyšlení. Hned mě napadá několik podobně na první pohled nereálných investic tohoto typu. Skautská Krajinská v Českých Budějovicích, tomícký Sloup v Čechách nebo nádherný Opárenský mlýn. Přitom s odstupem času tvoří právě tyto stavby ukázku vícezdrojového financování. MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Ondřej Šejtka, TOM S.T.A.N.) Jsou jasným důkazem účelného využití evropských peněz v kombinaci s investičními prostředky z MŠMT a velkým „budovatelským“ nadšením ze strany organizací. Nezanedbatelný je i význam dobrovolnické práce členů těchto organizací a silná vize o budoucím využití těchto objektů, která pomáhala překonat jejich někdy vleklou a nelehkou stavbu či rekonstrukci. Na druhou stranu, ne vždy se podaří partnerskou investici sdružením hned sehnat. Pak alespoň opravená střecha, dotovaná penězi z MŠMT, může pomoci objekt uchránit před katastrofálním poškozením.

Ne všechno se nám, sdružením dětí a mládeže, povedlo; některá pochybení jsou hloupá a je za ně potřeba nést odpovědnost. Naštěstí pro nás jsou vyměřené vratky marginální. Ne všechno se povedlo na jedničku i MŠMT. Nedokonalosti ve znění dotační metodiky ministerstvo řeší v návrhu nové metodiky, který pan ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban připravuje a s ČRDM konzultuje.

MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. (Ilustrační foto Jiří Majer)MŠMT jako jedno z posledních ministerstev podporuje systematicky neziskové organizace. Díky osvíceným lidem na odboru pro mládež, náměstkovi Janu Kocourkovi, náměstkyni Evě Bartoňové a konec konců i ministrům, kteří v nedávné minulosti resort vedli, se podařilo prostředky udržet pouze v mírném poklesu.
Z pohledu organizací je však objem dotačních prostředků ze strany MŠMT na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží nedostatečný. Analýza ČRDM, porovnávající kapitalizovaný přínos práce dobrovolníků ve sdruženích dětí a mládeže, který byl v roce 2011 čtyřnásobně vyšší než objem dotací, poukazuje i na postupné zvětšování propasti mezi sledovanými vstupy a výstupy. Pojem otevírajících se nůžek tak lze bez nadsázky uplatnit i v popisované problematice.

crdmSumář na závěr: Nestalo se nic nemravného. Drobné prohřešky si vyřešíme a určitě se z nich poučíme. MŠMT je i nadále – ve srovnání s ostatními resorty – příkladným, dlouhodobým, stabilním donátorem s jasnou, vládou projednanou koncepcí. Kéž by takovéto zjištění mohly napsat i naše partnerské střešní organizace z oblastí životního prostředí, kultury, zdravotnictví, poskytovatelé sociálních služeb.


Pozn.: Česká rada dětí a mládeže je střešní organizací nesportovních sdružení a spolků; necítíme se kompetentní k tomu, abychom jakkoli reagovali na část, která se týká sportu, resp. dotací určených na sportovní činnost.Související články:
Malte a Den Evropy v Olomouci - 27.05.2013
Po stopách Oskara Schindlera aneb „Sních v Svitavy“ - 12.04.2013
AKTUALIZOVÁNO! 38.Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 10.04.2013
Malte: Workshops in Brno and Adamov - 31.03.2013
On-Arrival Training in Rožmberk nad Vltavou - 14.03.2013
38. Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 14.03.2013
„Náš“ Prashanth opět poslal dopis - 24.02.2013
ČRDM burcuje proti záměru odsunout platnost nového Občanského zákoníku - 21.02.2013
Dopis ČRDM na podporu nového Občanského zákoníku - dokument - 21.02.2013
Malteho čeština - 19.02.2013
Mladé lidi nepodporujeme proto, abychom získávali ceny - 10.02.2013
Neziskovky píší kvůli rejstříkovému zákonu Legislativní radě vlády - 05.02.2013
Šancí poskytnutých dětským neziskovkám jsem nemusel nikdy litovat - 05.02.2013
Ahoj und Guten Tag! - 04.02.2013
Ahoj a dobrý den! - 04.02.2013
Podporu zastupitelstva v obci získáte aktivní činností - 03.02.2013
Setkání krajských rad ČRDM - 01.01.2013
PF 2013 - 01.01.2013
Krásné a pohodové Vánoce - 24.12.2012
ČRDM jednala s BJR o práci s mládeží - 19.12.2012
Setkání ČRDM 2012 nabídlo debatu s prezidentským kandidátem i slavnostní předání Ceny Přístav - 09.12.2012
ČRDM uspořádalo tradiční Setkání 2012 - 07.12.2012
ČRDM řádným členem YouthFora - 25.11.2012
Blíží se termín pro zaslání Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013! - 23.11.2012
Setkání sdružení dětí a mládeže s ředitelem odboru Mládež MŠMT dne 29. října 2012 - 14.11.2012
37. Valné shromáždění ČRDM nabídlo spolkům řadu podnětů - 13.11.2012
Nominovat své příznivce na Cenu Přístav můžete již jen do 15. listopadu - 12.11.2012
Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM - 09.11.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav do 15. listopadu! - 05.11.2012
Současné daňové benefity pro NNO zůstanou - 31.10.2012
Pozvánka na 37. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2012
Schůzka zástupců sdružení s ředitelem odboru mládeže MŠMT Urbanem 29.10. od 17.00 do 19.00 na ČRDM - 04.10.2012
ČRDM zrušila zasedací místnost na Senovážném náměstí - 02.10.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav posunuta! - 19.09.2012
Česká rada dětí a mládeže zaslala dopis ministru školství - 15.09.2012
Projekt „Nelíbí se mi to“ mapuje zanedbané kouty ČR - 11.09.2012
Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají. A šetří peněženky rodičů - 06.09.2012
Zástupci ČRDM jednali s ministrem školství Petrem Fialou - 05.09.2012
Šance pro transparentní neziskový sektor - 05.09.2012
Ruku na to!, vybízí dobrovolníky nový projekt ČRDM - 04.09.2012
Zemřel generál Tomáš Sedláček - 28.08.2012
MŠMT zveřejnilo novou dotační metodiku - 23.08.2012
Nejen Zelenáčům se zelená aneb Stromy Anežky České - 07.08.2012
ČRDM získala akreditaci pro Evropskou dobrovolnou službu - 20.07.2012
Nadšení - 16.07.2012
ČRDM se dohodla na spolupráci se spolkem Svatobor - 09.06.2012
Česká rada dětí a mládeže vystupuje na podporu regionálního školství - 08.06.2012
Zkuste si nanečisto práci na ministerstvu – zapojte se do projektu „Stínování“! - 04.06.2012
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijal zástupce ČRDM - 23.05.2012
ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA - 17.05.2012
ČRDM se stala distributorem Karet mládeže EYCA (známých jako Euro<26) v ČR - 17.05.2012
36. VS ČRDM přijalo nového člena – RADAMLK - 04.05.2012
ČRDM k návrhu zákona o změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost - 30.04.2012
72 hodin - nový projekt ČRDM - 29.04.2012
36. Valné shromáždění ČRDM přijalo nového člena - RDMLK - 27.04.2012
Výzva sdružením ohledně novely "loterijního zákona" - 29.03.2012
Karty mládeže (EURO<26) a jejich výhody - 23.03.2012
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra školství Jana Kocourka - 21.03.2012
Pozvánka na 7. kongres ČRDM a 36. Valné shromáždění ČRDM - 21.03.2012


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 543x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 505x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+