pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

37. Valné shromáždění ČRDM nabídlo spolkům řadu podnětů

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 13. 11. 2012 | přečteno 16556

Klidné a věcné – a hlavně informativní – takové bylo dvouhodinové jednání 37. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM).
Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)
Konalo se 8 listopadu 2012 v sídle ČRDM. Vzhledem k relativně nízké účasti delegátů probíhalo zprvu jako tzv. náhradní. Účastníci využili prvních šedesáti minut k tomu, aby se od vedení České rady a některých zástupců sdružení dozvěděli řadu informací – a co bylo zapotřebí, to i předjednali. Pak se (v duchu stanov ČRDM) stalo VS usnášeníschopným, a mohlo se tudíž o důležitějších bodech hlasovat.

Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval o programu „Mládež v akci“ (www.mladezvakci.cz), který na přelomu prosince a ledna vstoupí do posledního roku svého trvání. Upozornil přitom na možnost vysílání dobrovolníků do zahraničí a přijímání (hoštění) zahraničních dobrovolníků u nás. „Zkuste se nad tím zamyslet, jestli právě vaše organizace a vaše programy by nebyly vhodné pro přijetí dobrovolníků,“ vybídl delegáty Aleš Sedláček. Připomněl přitom, že ČRDM splnila akreditaci pro vysílání a přijímání dobrovolníků a má v tomto ohledu spolkům co nabídnout. „Můžete využít tedy i naší akreditace, vyslat svého dobrovolníka přes nás někam do světa, nebo naopak dobrovolníka ze zahraničí přijmout...“ Zmíněný projekt podporuje také mezinárodní výměny, ideálně mnohostranné.

S informacemi Představenstva ČRDM seznámil delegáty předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. (Foto Jiří Majer)K patrně nejznámější akci ČRDM, k Bambiriádě, Aleš Sedláček poznamenal, že hloubková analýza jejího letošního ročníku ukázala, že objem přerozdělených prostředků nesouvisí s kvalitou akce v jednotlivých městech. ČRDM proto napříště nerozdělí městům žádnou část ministerské dotace – v rámci úsporných opatření bude žádat o milion dotačních korun méně. Rozhodnutí ohledně přerozdělování peněz bambiriádním městům se podle předsedy ČRDM ale nevztahuje na komerční partnery. Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)Pokud Rada takové získá, „bude pak záležet především na nich, v jakých městech budou chtít být – a za jakých podmínek,“ dodal Aleš Sedláček. Zmínil se ještě o pomalu doznívajícím projektu „Klíče pro život“ (www.kliceprozivot.cz), jeho následníku „K2“ a pozornost věnoval i problematice veřejného rejstříku občanských sdružení. Dosud jsou evidována na ministerstvu vnitra; nový Občanský zákoník předjímá vybudování veřejného rejstříku spravovaného (spolu s jinými) soudy.

Starosta Junáka Josef Výprachtický: Povinnost zveřejňovat deatilní polohu letních táborů na webu dostupném komukoliv představuje určité bezpečnostní riziko. (Foto Jiří Majer)37. VS ČRDM také přijalo usnesení týkající se dostupnosti citlivých informací o letních táborech. Delegáti na návrh starosty Junáka Josefa Výprachtického zavázali předsedu ČRDM, aby podnikal kroky směřující k tomu, aby přesné polohy letních táborů (včetně GPS souřadnic) na stránkách www.tabory.info nebyly běžně dostupné široké veřejnosti – pokud si to samozřejmě organizátoři daného tábora nebudou přát. Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)V praxi by to znamenalo, že na webu, provozovaném ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem, by zmíněné údaje byly nadále přístupné pouze složkám IZS, nikoli každému návštěvníku stránek jako doposud. Jak hlasování na VS ukázalo, nejen skauti vidí v této praxi jisté bezpečnostní riziko. Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)Důvodnost takové obavy dokládá podle Josefa Výprachtického nedávný případ se soudní dohrou: dva skautští vedoucí bránili dívčí tábor před skupinou opilých lidí. „Vysloužili si obvinění – z napadení těch útočníků,“ konstatoval starosta Junáka. Odvolací soud obžalované skauty sice osvobodil, z podnětu státní zástupkyně však bude následovat ještě dovolání... „Může se to stát každému, kdo dělá tábory, kdo má nějaké aktivity venku,“ podotkl Josef Výprachtický.

Miroslav Jungwirth hovoří o novinkách v projektu karet mládeže EYCA. (Foto Jiří Majer)Miroslav Jungwirth se ve svém vystoupení věnoval kartám mládeže EYCA. Připomněl, že ČRDM je držitelkou licence na zmíněný systém slevových karet pro ČR, a přiblížil možnosti, jak se do něj mohou členská sdružení zapojit. „Vaši členové mají nárok nepořídit si ty karty za stovku – což je jejich normální, komerční cena – ale za desetinu, tedy za deset korun,“ zdůraznil. Zároveň upozornil, že vznik takového nároku je podmíněn distribucí karet koncovým uživatelům členskými sdruženími ČRDM, Z jednání 37. Valného shromáždní ČRDM (foto Jiří Majer)nikoli Českou radou jako takovou (více na www.eyca.cz/crdm). Sdružení si rovněž mohou, chtějí-li, nechat na základě karet mládeže EYCA vyrobit karty vlastní, s osobitou grafikou. „Vím o tom, že skauti si to tak rozhodli – a slyšel jsem, že před pár dny také tomíci,“ poznamenal Miroslav Jungwirth.

František Šereda: Projekt "Finanční gramotnost" vstupuje do závěrečné fáze, pro zájemce je přichystán ještě interaktivní komiks. (Foto Jiří Majer)O probíhajícím projektu „Finanční gramotnost“ pohovořil František Šereda. Projekt zvolna spěje ke svému závěru, a prostor pro zapojení členských sdružení či jejich organizačních jednotek do něj se tak úží. Spolkům nabízí projekt možnost ověřovat různé produkty jím vytvářené – takových možností ale do konce února 2013 už mnoho nebude. František Šereda se v této souvislosti zmínil o hravém interaktivním komiksu přístupném na internetové adrese www.nenechsezmanipulovat.cz. „Je to zajímavá online hra, která bude brzy doplněna řadou menších. Společně budou tvořit soutěž, do níž se kdokoliv, obzvláště z našich sdružení, bude moci zapojit,“ dodal.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka: Premiéra dobrovolnického projektu "72 hodin - Ruku na to!" v ČR byla úspěšná, budeme v něm pokračovat. (Foto Jiří Majer)  Nový projekt “72 hodin – Ruku na to!“, proběhnuvší v říjnu, rekapituloval jeho hlavní koordinátor Ondřej Šejtka. „Projekt hodnotíme jako úspěšný, protože se do něj v rámci dvou set dvaceti dílčích projektů zapojilo více než jedenáct tisíc dobrovolníků. Musím otevřeně říct, že jsem čekal větší iniciativu od sdružení, nicméně zhruba polovina akcí byla jejich – a polovina škol. Z našich sdružení byli v tomto ohledu nejakčnější hasiči, skauti, pionýři a tomíci,“ konstatoval místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. 72 hodin se má podle jeho slov uskutečnit také v příštím roce, patrně opět v půli října, a má svým načasováním vyhovovat i školským zařízením, jako jsou domovy mládeže, internáty a jiné.

O žádostech o členství Českého svazu ochranců přírody a Mladých ochránců přírody v ČRDM rozhodnou delegáti VS ČRDM nejspíš na jaře 2013. (Foto Jiří Majer)Delegáti vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili návrh priorit i rozpočtu ČRDM na příští rok a odsouhlasili také, že výše členských příspěvků se oproti předcházejícímu období nemění. Rovněž počet členských sdružení ČRDM zůstal po VS stejný: Česká rada jich má nadále celkem 98. Dvě sdružení – Český svaz ochránců přírody a Mladí ochránci přírody – žádající o přijetí do ČRDM, kde dříve obě působila jako jeden subjekt, si mají vzájemně vyjasnit složení své členské základy. Jejich žádosti poté posoudí další VS, zřejmě na jaře 2013.

Z Valného shromáždění ČRDM vyplynuly i některé otázky, nad nimiž se mají lidé ve vedení členských sdružení zamyslet. (Foto Jiří Majer)Příští VS se má mj. také věnovat návrhu Folklorního sdružení ČR na změnu stanov, respektive jeho verzi formulované Asociací debatních klubů. Jde o to upravit stanovy tak, aby celostátní sdružení mohla vysílat na VS třeba jen jednoho delegáta disponujícího samozřejmě příslušným počtem mandátů (odvozují se od počtu členů). Doposud je k takovému postupu třeba plných mocí od zbývajících delegátů: ti ovšem musejí být napřed ve sdruženích podle zvoleného klíče vybráni… Na misce vah se tak nyní ocitnou dva odlišné koncepty. Nově navrhovaný „pragmatický“ model šetří čas a snad i peníze regionálních delegátů za cestovné do Prahy. Současný „idealistický“ model se zase snaží vtáhnout do rozhodovacího procesu i mladší ročníky, a to i za cenu určité administrativní kostrbatosti.Související články:
Malte a Den Evropy v Olomouci - 27.05.2013
Po stopách Oskara Schindlera aneb „Sních v Svitavy“ - 12.04.2013
AKTUALIZOVÁNO! 38.Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 10.04.2013
Malte: Workshops in Brno and Adamov - 31.03.2013
On-Arrival Training in Rožmberk nad Vltavou - 14.03.2013
38. Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 14.03.2013
„Náš“ Prashanth opět poslal dopis - 24.02.2013
ČRDM burcuje proti záměru odsunout platnost nového Občanského zákoníku - 21.02.2013
Dopis ČRDM na podporu nového Občanského zákoníku - dokument - 21.02.2013
Malteho čeština - 19.02.2013
Mladé lidi nepodporujeme proto, abychom získávali ceny - 10.02.2013
Neziskovky píší kvůli rejstříkovému zákonu Legislativní radě vlády - 05.02.2013
Šancí poskytnutých dětským neziskovkám jsem nemusel nikdy litovat - 05.02.2013
Ahoj und Guten Tag! - 04.02.2013
Ahoj a dobrý den! - 04.02.2013
Podporu zastupitelstva v obci získáte aktivní činností - 03.02.2013
Setkání krajských rad ČRDM - 01.01.2013
PF 2013 - 01.01.2013
Krásné a pohodové Vánoce - 24.12.2012
ČRDM jednala s BJR o práci s mládeží - 19.12.2012
Setkání ČRDM 2012 nabídlo debatu s prezidentským kandidátem i slavnostní předání Ceny Přístav - 09.12.2012
ČRDM uspořádalo tradiční Setkání 2012 - 07.12.2012
ČRDM řádným členem YouthFora - 25.11.2012
Blíží se termín pro zaslání Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013! - 23.11.2012
Setkání sdružení dětí a mládeže s ředitelem odboru Mládež MŠMT dne 29. října 2012 - 14.11.2012
Nominovat své příznivce na Cenu Přístav můžete již jen do 15. listopadu - 12.11.2012
Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM - 09.11.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav do 15. listopadu! - 05.11.2012
Současné daňové benefity pro NNO zůstanou - 31.10.2012
Pozvánka na 37. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2012
Schůzka zástupců sdružení s ředitelem odboru mládeže MŠMT Urbanem 29.10. od 17.00 do 19.00 na ČRDM - 04.10.2012
ČRDM zrušila zasedací místnost na Senovážném náměstí - 02.10.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav posunuta! - 19.09.2012
Česká rada dětí a mládeže zaslala dopis ministru školství - 15.09.2012
Projekt „Nelíbí se mi to“ mapuje zanedbané kouty ČR - 11.09.2012
Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají. A šetří peněženky rodičů - 06.09.2012
Zástupci ČRDM jednali s ministrem školství Petrem Fialou - 05.09.2012
Šance pro transparentní neziskový sektor - 05.09.2012
Ruku na to!, vybízí dobrovolníky nový projekt ČRDM - 04.09.2012
Zemřel generál Tomáš Sedláček - 28.08.2012
MŠMT zveřejnilo novou dotační metodiku - 23.08.2012
Kontrola NKÚ - 13.08.2012
Nejen Zelenáčům se zelená aneb Stromy Anežky České - 07.08.2012
ČRDM získala akreditaci pro Evropskou dobrovolnou službu - 20.07.2012
Nadšení - 16.07.2012
ČRDM se dohodla na spolupráci se spolkem Svatobor - 09.06.2012
Česká rada dětí a mládeže vystupuje na podporu regionálního školství - 08.06.2012
Zkuste si nanečisto práci na ministerstvu – zapojte se do projektu „Stínování“! - 04.06.2012
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijal zástupce ČRDM - 23.05.2012
ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA - 17.05.2012
ČRDM se stala distributorem Karet mládeže EYCA (známých jako Euro<26) v ČR - 17.05.2012
36. VS ČRDM přijalo nového člena – RADAMLK - 04.05.2012
ČRDM k návrhu zákona o změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost - 30.04.2012
72 hodin - nový projekt ČRDM - 29.04.2012
36. Valné shromáždění ČRDM přijalo nového člena - RDMLK - 27.04.2012
Výzva sdružením ohledně novely "loterijního zákona" - 29.03.2012
Karty mládeže (EURO<26) a jejich výhody - 23.03.2012
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra školství Jana Kocourka - 21.03.2012
Pozvánka na 7. kongres ČRDM a 36. Valné shromáždění ČRDM - 21.03.2012


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 542x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 504x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+