pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: rozhovory

     QR kód této stránky ->

Šancí poskytnutých dětským neziskovkám jsem nemusel nikdy litovat

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 5. 2. 2013 | přečteno 12929

Poukázat na dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním, je smyslem Ceny Přístav, každoročně udělované Českou radou dětí a mládeže (ČRDM). Ani závěr loňského roku nebyl výjimkou.
Starosta Tuchlovic Ing. Karel Burda, laureát Ceny Přístav 2012 (foto Jiří Majer)
Mezi laureáty Ceny Přístav se tak od prosince 2012 počítá i tuchlovický starosta Karel Burda. Jak v následujícím rozhovoru říká, úsilí zastupitelstva a peníze obce vynakládané do materiálního zázemí pro činnost dětí a mládeže jsou tou nejlepší investicí. Jistě dobře ví, o čem hovoří: svůj úřad zastává už přes dvě desítky let.

Jak jste s Cenou Přístav naložil, když jste se vrátil z Lobkowiczkého paláce domů, do Tuchlovic?
Po páteční oslavě v rodině (7. 12. 2012) jsem v pondělí 10. 12. 2012 představil cenu i diplom pracovnicím obecního úřadu; od té doby zdobí diplom stěny kanceláře starosty a cena je vystavena ve vitrínce. Ve středu 12. 12. 2012 ve večerních hodinách se uskutečnilo veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce. Na něm jsem představil zmíněné ocenění ne jako ocenění pouze starosty obce, ale jako poděkování všem stávajícím i předešlým zastupitelům obce, neboť péče o dobré podmínky pro různé aktivity našich mladých spoluobčanů byla vždy za dobu 22 let, kdy jsem starostou obce Tuchlovice, na předním místě.

Jakou hodnotu přisuzujete faktu, že Vás na ocenění ČRDM navrhla trojice neziskovek pracujících s dětmi a mládeží?
Velmi si vážím toho faktu, že jsem byl navržen trojicí neziskovek pracujících s dětmi a mládeží. Velmi mě potěšilo, že si mladí uvědomují, že to, co děláme v Tuchlovicích, nemusí být samozřejmostí.

Cena Přístav 2012: Předseda ČRDM Aleš Sedláček předává diplom starostovi Tuchlovic Karlu Burdovi. (Foto Jiří Majer)Výstavba dětského hřiště v Srbech a Tuchlovicích, finanční pomoc při vybudování a provozu mateřského centra Tuchlováček, bezplatné využívání tělocvičny v majetku obce pro sportovní kluby a dětské neziskovky, výstavba cyklostezky, finanční podpora folklorního festivalu Tuchlovická pouť… Výčet aktivit, za něž Vám Cena Přístav náleží, zdaleka není úplný. Z jakého svého úspěchu jste se v tomto ohledu asi nejvíc radoval, co Vám dalo nejvíc práce?
Abych byl upřímný, tak největší radost jsem měl a stále mám z rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu čp.130 včetně pozemků v místní části Srby do vlastnictví obce právě pro potřeby Ligy lesní moudrosti, dětského kmene Jestřábů. Ne snad z toho, že jsme získali pro děti nové zázemí, ale osobně hlavně z toho, že tak byla vzata v úvahu naše dlouholetá snaha a péče o dobré zázemí pro práci různých klubů a organizací dětí a mládeže.

Starosta Tuchlovic Karel Burda: Nikdy jsem nemusel litovat úsilí, které jsem do zázemí pro činnost dětských a mládežnických neziskovek věnoval. (Foto Jiří Majer)Ve Vaší obci působí již přes dvacet let woodcrafterský kmen Jestřábi. Především díky Vám může plně využívat bezplatně pronajatou klubovnu. Můžete prosím stručně shrnout, co všechno tomu předcházelo, co bylo z Vaší strany nutné pro to vykonat?
Ono to je vždycky trochu opačně. Nově vzniklá iniciativa musí nejprve prokázat svoji životaschopnost a teprve potom následuje pomoc obce. Tak to bylo také s woodcrafterským kmenem Jestřábi. Když jsem viděl úžasný zájem a nasazení vedoucích kmene a nadšení a zápal dětí být dobrými, tak ta pomoc se sháněla snadno. Když jsme se v obecní radě shodli na tom, kde usadíme tyto Jestřáby, pak již po dohodě s náčelníkem jsme místnost upravili, oni si ji vyzdobili podle svého a následovala nájemní smlouva. Byl to oboustranně dobrý počin.

Cena Přístav 2012: Tuchlovický starosta Karel Burda přijímá gratulaci od Blanky Liškové, projektové manažerky Bambiriády (foto Jiří Majer)Co si myslíte o receptech na souznění lidí s přírodou, podle nichž se snaží žít a vychovávat mládež členové Ligy lesní moudrosti ? A máte nějaký bližší vztah k woodcraftu - četl jste kupříkladu v mládí knihy E. T. Setona?
Je to asi ostuda, ale žádnou knihu o woodcraftu jsem nepřečetl, ale snad to doženu. Posuzuji toto hnutí podle dlouhodobé činnosti kmene Jestřábi v obci. Vidím, jaké skvělé lidi, kteří prošli tímto kmenem, Jestřábi vychovali. Jací jsou soudržní a že děti prvních členů již jsou také v Jestřábech, tak jim fandím. Určitě je to skvělé hnutí, když u nás tolik lidí oslovilo a vychovalo.

Spolu se zástupci ČRDM předávala Cenu Přístav 2012 paní Alexandra Lobkowicz. (Foto Jiří Majer)Kdybyste měl poradit svým starostenským kolegům a kolegyním v jiných obcích v problematice podpory dětských a mládežnických sdruženích, co byste jim řekl o smyslu takového úsilí ? A na jaký konkrétní příklad ze své praxe byste při tom nejspíš poukázal?
Říkám vždy, že nejlépe investované úsilí zastupitelstva a peníze obce jsou do materiálního zázemí pro činnost dětí a mládeže. Tím se vytváří dobré podmínky pro pospolitost v obci. Občané mají k sobě blíž a ono se vše navzájem podporuje. Z dobrého zázemí pro malé, které jim obec vytváří, mají radost nejen děti ale i rodiče a nejšťastnější jsou prarodiče, neboť oni to neměli. Určitě musím poukázat na mateřské centrum Tuchlováček, které založily a vedou mladé maminky a dnes je úžasným partnerem jak mateřské škole tak i základní škole. U nás nemůžeme opomenout investice do fotbalových hřišť, což se vrací vzornou péčí fotbalového klubu o výchovou dětí a mládeže v dětských a dorosteneckých oddílech.

Máte nějaké krédo, oblíbený citát, kterého se snažíte při výkonu své funkce držet?
Jsi starosta, tak se starej, však se najdou i tací, co tě pochválí.

Chtěl byste na závěr k danému tématu „sám od sebe“ ještě něco dodat?
Na závěr snad jen konstatování. Pro mě je největší odměnou, že jsem nikdy nemusel litovat toho úsilí, které jsem do vytváření zázemí pro činnost dětských a mládežnických neziskovek věnoval, a věřím, že to tak bude i v budoucnu. Abych byl pochopen, tak vás všechny zvu na slavnou Tuchlovickou pouť, která se letos koná ve dnech 4. a 5. května. Na slavný folklorní festival „Středočeské folklorní slavnosti Tuchlovická pouť 2013“, které při příležitosti tuchlovické pouti mají již jubilejní dvacátý ročník.

Děkuji za rozhovor.Související články:
Malte a Den Evropy v Olomouci - 27.05.2013
Po stopách Oskara Schindlera aneb „Sních v Svitavy“ - 12.04.2013
AKTUALIZOVÁNO! 38.Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 10.04.2013
Malte: Workshops in Brno and Adamov - 31.03.2013
On-Arrival Training in Rožmberk nad Vltavou - 14.03.2013
38. Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013 - 14.03.2013
„Náš“ Prashanth opět poslal dopis - 24.02.2013
ČRDM burcuje proti záměru odsunout platnost nového Občanského zákoníku - 21.02.2013
Dopis ČRDM na podporu nového Občanského zákoníku - dokument - 21.02.2013
Malteho čeština - 19.02.2013
Mladé lidi nepodporujeme proto, abychom získávali ceny - 10.02.2013
Neziskovky píší kvůli rejstříkovému zákonu Legislativní radě vlády - 05.02.2013
Ahoj und Guten Tag! - 04.02.2013
Ahoj a dobrý den! - 04.02.2013
Podporu zastupitelstva v obci získáte aktivní činností - 03.02.2013
Setkání krajských rad ČRDM - 01.01.2013
PF 2013 - 01.01.2013
Krásné a pohodové Vánoce - 24.12.2012
ČRDM jednala s BJR o práci s mládeží - 19.12.2012
Setkání ČRDM 2012 nabídlo debatu s prezidentským kandidátem i slavnostní předání Ceny Přístav - 09.12.2012
ČRDM uspořádalo tradiční Setkání 2012 - 07.12.2012
ČRDM řádným členem YouthFora - 25.11.2012
Blíží se termín pro zaslání Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013! - 23.11.2012
Setkání sdružení dětí a mládeže s ředitelem odboru Mládež MŠMT dne 29. října 2012 - 14.11.2012
37. Valné shromáždění ČRDM nabídlo spolkům řadu podnětů - 13.11.2012
Nominovat své příznivce na Cenu Přístav můžete již jen do 15. listopadu - 12.11.2012
Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM - 09.11.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav do 15. listopadu! - 05.11.2012
Současné daňové benefity pro NNO zůstanou - 31.10.2012
Pozvánka na 37. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2012
Schůzka zástupců sdružení s ředitelem odboru mládeže MŠMT Urbanem 29.10. od 17.00 do 19.00 na ČRDM - 04.10.2012
ČRDM zrušila zasedací místnost na Senovážném náměstí - 02.10.2012
Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav posunuta! - 19.09.2012
Česká rada dětí a mládeže zaslala dopis ministru školství - 15.09.2012
Projekt „Nelíbí se mi to“ mapuje zanedbané kouty ČR - 11.09.2012
Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají. A šetří peněženky rodičů - 06.09.2012
Zástupci ČRDM jednali s ministrem školství Petrem Fialou - 05.09.2012
Šance pro transparentní neziskový sektor - 05.09.2012
Ruku na to!, vybízí dobrovolníky nový projekt ČRDM - 04.09.2012
Zemřel generál Tomáš Sedláček - 28.08.2012
MŠMT zveřejnilo novou dotační metodiku - 23.08.2012
Kontrola NKÚ - 13.08.2012
Nejen Zelenáčům se zelená aneb Stromy Anežky České - 07.08.2012
ČRDM získala akreditaci pro Evropskou dobrovolnou službu - 20.07.2012
Nadšení - 16.07.2012
ČRDM se dohodla na spolupráci se spolkem Svatobor - 09.06.2012
Česká rada dětí a mládeže vystupuje na podporu regionálního školství - 08.06.2012
Zkuste si nanečisto práci na ministerstvu – zapojte se do projektu „Stínování“! - 04.06.2012
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijal zástupce ČRDM - 23.05.2012
ČRDM získala licenci ke Kartám mládeže EYCA - 17.05.2012
ČRDM se stala distributorem Karet mládeže EYCA (známých jako Euro<26) v ČR - 17.05.2012
36. VS ČRDM přijalo nového člena – RADAMLK - 04.05.2012
ČRDM k návrhu zákona o změně občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost - 30.04.2012
72 hodin - nový projekt ČRDM - 29.04.2012
36. Valné shromáždění ČRDM přijalo nového člena - RDMLK - 27.04.2012
Výzva sdružením ohledně novely "loterijního zákona" - 29.03.2012
Karty mládeže (EURO<26) a jejich výhody - 23.03.2012
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra školství Jana Kocourka - 21.03.2012
Pozvánka na 7. kongres ČRDM a 36. Valné shromáždění ČRDM - 21.03.2012


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 537x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 499x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+