pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství NNO a veřejné správy

Autor: Michala K. Rocmanová - ČRDM - aktualizováno | zařazeno: 11. 6. 2013 | přečteno 10458

Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR – to byl název veřejného slyšení,

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala k. Rocmanová)

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala K. Rocmanová)

které zorganizoval v pondělí 10. června 2013 Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská ve spolupráci se střešními nestátními neziskovými organizacemi (NNO) sdruženými v neformální platformě Partnerství 2014+.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Jan Olsson, EHSV (foto Michala K. Rocmanová) Zkušenosti ukazují, že vztah NNO a veřejné správy je nevyvážený. Bez spolupráce s NNO by nemohla veřejná správa řadu operačních programů (OP) účinně využívat a mnohé z úkolů by nemohla plnit vůbec nebo jen s obtížemi - s neziskovými organizacemi však často jedná z pozice nadřazeného. A to i přes to, že platforma Partnerství 2014+ zastřešuje více než 3000 organizací s téměř milionem aktivních členů.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Zuzana Brzobohatá, EP (foto Michala K. Rocmanová) Funkční partnerství by navíc mohlo přispět ke zprůhlednění systému využívání finančních prostředků, které EU v rámci operačních programů poskytuje, a tím i ke snížení míry korupce.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Daniel Braun, MMR (foto Michala K. Rocmanová) Veřejné slyšení bylo zahájeno blokem nazvaným Princip partnerství a jeho aplikace z pohledu Evropské komise (EK), Evropského parlamentu (EP) a Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Vystoupili v něm čtyři zástupci evropských institucí - Erich Unterwurzacher z EK DG pro regionální politiku, vedoucí zastoupení EK v ČR Jan Michal, Jan Olsson z EHSV a poslankyně EP Zuzana Brzobohatá.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Michal Zaorálek, MŠMT (foto Michala K. Rocmanová)Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala K. Rocmanová) V bloku věnovaném obecnému uplatňování principu partnerství vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj Daniel Braun a Miroslav Daněk, Roman Haken z EHSV, Tomáš Chmela (Sdružení místních samospráv) a Ondřej Marek (Asociace nestátních neziskových organizací).

V odpoledním bloku se nad reálným naplňováním principu partnerství postupně potkali za řečnickým pultem nad jednotlivými operačními programy vždy zástupce příslušného ministerstva a zástupce příslušné skupiny neziskových organizací.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Roman Málek, ČRDM, Vladimír Kváča, MPSV, Lukáš Curylo, Charita ČR (foto Michala K. Rocmanová)Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Aleš Sedláček, ČRDM (foto Michala K. Rocmanová) K problematice operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání hovořil Michal Zaorálek z MŠMT a kontroval mu Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže. Nad operačním programem Zaměstnanost se potkali Vladimír Kváča z MPSV a Lukáš Curylo z Charity Česká republika. O Integrovaném regionálním operačním programu promluvil Rostislav Mazal z MMR a o některých jeho úskalích zase Roman Málek z České rady dětí a mládeže.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Vít Šumpela, MŽP (foto Michala K. Rocmanová)Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Ondřej Pašek (foto Michala K. Rocmanová) Debata nad programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhla mezi Bedřichem Dandou z MPO a Ondřejem Paškem z CEE Bankwatch CZ, který kritizoval, že v tomto operačním programu vůbec není počítáno s NNO. O spolupráci s NNO na programu Životní prostředí hovořil Vít Šumpela z MŽP; Júlia Sokolovičová ze Zeleného kruhu objasnila, jaké úsilí snaha o tuto spolupráci stála. Podpora kulturních a tvůrčích odvětví byla tématem vstupu Petry Smolíkové z MK, zatímco Olga Škochová z platformy Za Česko kulturní poukázala na některé nedostatky programů, jako nepromyšlenost náplně, nedostatečné využívání kreativních a kulturních odvětví a naplnění evropského konceptu.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Júlia Sokolovičová, Zelený kruh (foto Michala K. Rocmanová) Zástupci EU a veřejné správy se snažili přítomné přesvědčit, že skutečné partnerství NNO a veřejné správy, podíl obou stran na rozhodovacích procesech a transparentnost jsou podmínkou k tomu, aby operační programy, plánované na léta 2014 - 2020 byly uvedeny do praxe s větším úspěchem.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Olga Škochová, Za Česko kulturní (foto Michala K. Rocmanová) Většina zástupců neziskových organizací se shodla na tom, že poměrné zastoupení v pracovních skupinách k jednotlivým programům je vesměs malé až mizivé, případně že dostat se do přípravných procesů se jim podařilo jen díky tomu, že se nedali odbýt. Dále opakovaně kritizovali obsáhlost materiálů, které jdou několikrát k připomínkám, na jejichž vypracování je vždy velmi krátká doba v řádu dní, a zatímco úředníci veřejné správy dělají tuto práci ve své pracovní době, zástupci NNO ve svém volném čase po nocích a o víkendech.

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Jan Michal, Evropská komise (foto Michala K. Rocmanová) Jan Michal, vedoucí zastoupení EK v ČR, na závěr řekl: „Slyšení mi dalo vhled do problematiky, už vím, co vás trápí, ať už se to týká seniorů nebo práce s dětmi a mládeží. Připomínka pánů Sedláčka a Zaorálka, týkající se akceptace neformálního vzdělávání, bude ještě potřebovat podrobnější diskusi, abychom vám mohli dát odpověď.“

Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 - Aleš Sedláček (ČRDM), za ním zleva moderátorka Yvona Kreuzmannová a vpravo Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu (foto Michala K. Rocmanová Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, po celodenním programu v Senátu konstatoval, že je spokojený. Průběh ukázal na velkou rozdílnost v přístupu jednotlivých resortů. „Zajímavá byla i zahraniční zkušenost, která nás utvrdila, že o všem nerozhoduje EK, ale že výsledná podoba operačních programů je výsledkem konkrétních jednání mezi ČR a EK.“
Veřejné slyšení v Senátu na téma Partnerství neziskových organizací a veřejné správy, 10. 6. 2013 (foto Michala K. Rocmanová) K přínosu veřejného slyšení pro sdružení dětí a mládeže Aleš Sedláček uvedl, že vidí jako důležité, že se u jednoho stolu sešli zástupci NNO a všech OP. „Některé programy se totiž překrývají, ale stejně tak vznikají bílá místa. Takováto setkání pomáhají tato místa odhalovat, vyvolávat nové diskuse a propojují jednotlivé aktéry přípravného procesu. Jako konkrétní příklad bych mohl uvést program VVV a IROP. VVV bude rozdělovat neinvestiční (měkké prostředky), zatímco IROP má v současné době předpokládané i prostředky investiční. Pokud bychom to uvedli na příkladu nějakého vzdělávacího centra, která již dnes sdružení běžně provozují – nejen pro své členy, pak na kvalitativní posun potřebujete vybavení a naučit se s novým vybavením pracovat. Dochází zde ke křížení investičních a neinvestičních prostředků, které je nutné řádně naplánovat,“ dodal Aleš Sedláček.

Program Veřejného slyšení Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR

Fotky a video z tiskové konference si můžete prohlédnout na odkazech:
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=13657
http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=13177

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=76Související články:
Vytvořili originální schovávačku. Potřebovali jen písek a živé vrbové pruty - 13.05.2014
Když se z výchovy stane módní záležitost - 02.03.2014
Tamagoči nebo Rubikovka? Nejoblíbenější hračky, které ve skutečnosti lezly na nervy - 26.12.2013
Výstavu Peníze, nebo život? vidělo 20 000 lidí, zájem škol ji prodlužuje - 28.11.2013
Na dobrý účel - 16.11.2013
My děti neučíme, jen nesmyslně testujeme, míní univerzitní pedagog - 30.09.2013
Problémové chování dětí a mládeže (jak mu předcházet a jak ho eliminovat) - 17.08.2013
Napsali jsme místostarostovi: Nechceme být důvodem pro hazard na Praze 8 - 30.06.2013
ABAKU - magická hra s čísly, která naučí i pětkaře odmocňovat, jako když bičem mrská - 16.06.2013
Pedagog: Slovní hodnocení na míru je zátěž, ale dětem pomáhá - 16.03.2013
Kdo má naše děti vychovávat? Chceme z nich mít kariéristy? Nejen na to se ptala v minulém týdnu veřejná anketa „Jaké budou naše děti“. - 13.03.2013
Vychvalování škodí dětské psychice a snižuje sebevědomí - 15.01.2013
Děti si užijí až tři týdny prázdnin. A navrch den volna na "konec světa"... píší Novinky.cz - 17.12.2012
Chodí k vašim dětem Mikuláš? - 03.12.2012
Žáci mají první prázdniny ve školním roce 2012/2013 - 25.10.2012
V Česku žije pod hranicí chudoby přes sto tisíc dětí - 02.09.2012
„Lásku táty a mámy nám nikdo nikdy nenahradil," píše se v dopise poslancům - 22.06.2012
Kdy budou mít děti prázdniny ve školním roce 2012-2013 - 21.06.2012
Školy v přírodě: Ven z města, a přeci do školy - 20.06.2012
Ne ústavům. O děti v nouzi se postarají pěstouni - 15.06.2012
Agresivita malých dětí stoupá, problémy řeší každá pátá školka - 01.06.2012
V Havlíčkově Brodě mají unikátní dopravní hřiště - 23.04.2012
XVII. ročník Pražského studentského summitu úspěšně zakončen! - 16.03.2012
Konference XVII. ročníku Pražského studentského summitu - 06.03.2012
Český student navrhl moderní vzhled traktoru, a dosáhl tak úspěchu ve vyhlášené mezinárodní designérské soutěži v Singapuru - 26.01.2012
Nejlepší české hlavičky milují chemii a vědecké bádání - 28.10.2011
Projekt „Fifty up“ - 19.10.2011
PERUN má zablýskat na lepší časy v péči o nadané děti - 30.09.2011
Od roku 2016 mají děti do 12 let vyrůstat jen v rodinách - dětské domovy se zavřou... - 29.09.2011
Deník Metro: Některé školy prodlouží žákům volno, školní rok jim tak začne až první týden v září - 29.08.2011
U příležitosti konce školního roku připomněl Český rozhlas i historii dětského slabikáře - 30.06.2011
Najdi investora neboli podnikání nanečisto! Prachy hrou. Jenže doopravdy. - 12.05.2011
Studentka vyškovského gymnázia navrhla originální mobil pro děti - 31.03.2011
Evropská komise chce zajistit přístup k předškolnímu vzdělávání všem dětem - většina států praktikuje povinnou školní docházku od 5-6 let - 21.02.2011
TALNET se představuje - 06.02.2011
Prosincový Inspiromat NIDM přináší zajímavé čtení - například článek"Boj o šanci chodit do normální školy" - 12.12.2010
Jan Mühlfeit přednášel o leadershipu a managementu a o tom, co je dnes důležité pro úspěch během kariéry - 11.12.2010
Úsporná alternativa k "zájmovým kroužkům"? Dětská sdružení - 09.12.2010
Průzkum Henkelu ČR: Zhruba třetina dětí nechodí do žádného zájmového kroužku - 12.11.2010
ČRo: Informační kampaň ve školách pomůže proti kyberšikaně - 27.08.2010
V Pardubicích se v polovině května setkají salesiáni na svém jubilejním desátém festivalu - 04.05.2010
O projektu PERUN - 11.04.2010
Občanské sdružení Gaudolino chystá v Podhradí u Ledče nad Sázavou jarní víkend pro rodiče s předškoláky a batolaty - 11.04.2010
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze zve na výstavu Evropský humanista Přemysl Pitter - život a dílo mimořádného člověka - 31.03.2010
Ve Velké Británii probíhá projekt, který testuje vliv času začátku vyučování na výkonnost studentů - nejlepší výsledek má škola od 10 hodin - 31.03.2010
Talnet jako koncept péče o nadané děti, kterým je šitý na míru - 30.03.2010
Talnet na internetu – akce ve virtuálním prostoru - 23.03.2010
Senát spustil začátkem roku nové webové stránky určené školnímu žactvu a mládeži - 17.01.2010
Dětem svědčí, když se na jejich výchově podílejí také prarodiče, potvrdil vědecký výzkum - 08.01.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 699x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+