Kampaň Fotbal pro rozvoj vidí ve férovém fotbalu příležitost měnit lidské osudy a svět kolem nás.

  Fotbal pro rozvoj - kampaň S míčem roztančíme svět (detail plakátu)

  V rámci kampaně poskytujeme možnost vzájemné interakce těm, kteří by se za běžných okolností nesetkali. Spolu s našimi regionálními partnery organizujeme fotbalové turnaje, kterých se může zúčastnit každý, kdo se nebojí kopnout do míče. Turnaje doprovází workshopy, diskuze a promítání filmů, které nabízí spoustu prostoru pro vyjádření vlastního názoru. Zároveň nabízíme i možnost zapojení v online prostoru, kdy můžete vyjádřit svůj názor prostřednictvím videa s fotbalovým tancem. V létě pak kampaň vrcholí měsíční osvětovou tour týmu česko-keňských ambasadorů kampaně po vybraných českých regionech.

  Fotbal pro rozvoj - kampaň S míčem roztančíme svět (plakát) Vyzýváme k aktivnímu stylu života, občanské angažovanosti a týmové spolupráci. Podporujeme rozvoj tolerantní a otevřené společnosti, kde budeme mít všichni možnost žít důstojný život.

  Kampaň je již po několikáté podporována fotbalovou hvězdou Tomášem Ujfalušim, a letos nově také Theodorem Gebre Sellasiem, členem české fotbalové reprezentace. Oba budou přítomni na akčních dnech kampaně v pražských Kobylisích 22. června 2013 a zahrají si v týmu s autory vítězného videa online soutěže.

  Kampaň je podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a ze soukromých zdrojů.

  Fotbal pro rozvoj je osvětová kampaň, kterou již osmým rokem pořádá INEX-SDA ve spolupráci s dalšími organizacemi. V rámci kampaně nabízíme prostor pro vzájemnou interakci těm, kteří by se za běžných okolností nepotkali. Ať už prostřednictvím akčních dnů, které pořádáme v červnu a červenci na šesti místech po celé České republice, nebo také sdílením vašich fotbalových tanců, kterými chcete roztancovat svět.