Jak motivovat mladé lidi, aby se zajímali o dění kolem sebe a pokusili se třeba něco malého ovlivnit a změnit ve svém okolí?

  Pracovní skupina projektu „Misch mit!/Zapoj se!“

  Tuto otázku si klade pracovní skupina „Misch mit!/Zapoj se!“
  Česko-německého fóra mládeže, která se v jeho osmém funkčním období zabývá tématem participace mladých. Skupina tvořená třemi Čechy a třemi Němci pracuje na projektu, jehož výsledkem bude vytvoření česko-německého komiksu s příběhy, kdy se mladí lidé pro něco nadchli a něco skrze to změnili. V komiksu budou uvedeny i praktické informace, jak a kde je možné se angažovat.

  Projekt vzniká mj. ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. Michaela Cvachová se proto jako jeho zástupkyně zúčastnila prvního pracovního setkání skupiny. Ta bude v následujících měsících sbírat podněty a příběhy, ze kterých vybere ty nejlepší pro komiks.

  Zorganizovali jste úklid řeky? Dosáhli jste zlepšení kvality obědů díky školnímu parlamentu? Povedlo se vám prosadit výstavbu hřiště ve vašem městě? Znáte nějaký podobný příběh? Pošlete nám ho prosím na adresu zapojse@cnfm.cz!

  Nejlepší příběhy budou vydány v podobě komiksu.