K blížícímu svátku Mabon připravil spolek Keltoi na září několik akcí. Zajímá Vás historie nebo chcete vědět jak žili lidé před 2500 lety?

  Archeopark Isarno v Letovicích vám přiblíží život našich předků

  Na tyto otázky Vám pomohou odpovědět akce a programy spolku Keltoi, který se zabývá rekonstrukcí života našich předků, např. Keltů, Slovanů či Germánů již přes dvacet let.

  Září je díky Dnům kulturního dědictví velmi bohaté.

  Dětský den v archeoparchu Isarno v Letovicích (plakát) Již 6. září se koná Dětský den v Isarnu, více
  http://www.keltoi.cz/archeoparky/isarno-letovice/152-produkce-isarno/produkce-isarno-2014/3884-program-isarno-2014

  Můžete se přijet podívat například do Lčovic nedaleko Jihočeské Čkyně na Den s Kelty, do Jičína na Město pohádky, do Mladé Boleslavi na Antický Řím nebo na Březovou horu za Tajemstvím dámy s náhrdelníkem, atd.

  Od čtvrtka, 11. září 2014 do neděle, 14. září 2014 při akci Jičín město pohádky můžete navštívit i ukázku menší keltské vesničky a její aktivity (http://www.keltoi.cz/keltoi/archiv-keltoi/168-produkce/produkce-2014/3893-jicin-mesto-pohadky-2014)

  Výstava o Římu představuje mj. nálezy z hrobu germánského knížete z Řepova a můžete ji vidět v Muzeu Mladoboleslavska až do 28. září 2014. Jeden z nejslavnějších archeologických nálezů z doby, kdy svět ovládali římští císaři, spatřil světlo světa v roce 1904 na východním okraji Řepova.
  Více na:
  http://www.keltoi.cz/stopy-predku/stopy-predku-akce/3904-anticky-rim-vystava

  Tradiční Samhain je zaměřen na pochopení keltského svátku Samhain, který byl slaven jako keltský nový rok, den kdy Keltové mohli mluvit se svými zemřelými předky. Tato tradice se zachovala dodnes, jen ji dnes říkáme Dušičky. Podle keltské víry byl tuto noc předěl mezi světem živých a mrtvých nejmenší ze všech dní v roce a pořádali se různé obřady, rituály při kterých se dávali oběti. V předvečer byly v domech zhášeny ohně a po setmění byly zapalovány nové. To symbolizovalo počátek nového, znovuobrození světa.

  Při této akci návštěvníkům ukážeme, co Keltové dělali při oslavě tohoto svátku, zahraje stylová hudba a uvidíte i krátký rituál obětování keltským bohům. Akce se uskuteční ve dvou našich archeoparcích, v sobotu 25. 10. 2014 v Prášilech a 1. 11. 2014 v Letovicích. Akce jsou benefiční a výtěžek je určen na rekonstrukci srubů v obou archeoparcích. Vybrané příspěvky jsou určeny na náklady těchto akcí. Děkujeme.
  Více na:
  https://www.visionpartners.cz/projects/show/samhain-keltsky-novy-rok