pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

41. Valné shromáždění ČRDM přijalo dvě nové členské organizace

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 25. 11. 2014 | přečteno 10990

Česká asociace studentů psychologie, z. s.The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o. p. s. se mohou počítat mezi členské organizace České rady dětí a mládeže (ČRDM).

Z jednání 41. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Rozhodlo o tom 41. Valné shromáždění ČRDM, konané 20. 11. 2014. Jeho delegáti rovněž vyslechli informace Představenstva ČRDM, schválili návrh rozpočtu České rady na rok 2015 a přitakali i návrhu jejích krátkodobých priorit. Podpořili také rozhodnutí jejího představenstva neuspořádat v roce 2015 známou Bambiriádu (a neposkytnout ani práva spjatá s užitím tohoto názvu jiným subjektům), a to z důvodů především ekonomických a organizačních.

crdmPočet členských spolků ČRDM je proměnlivý – kolísá, přičemž dlouhodobě osciluje kolem stovky. Jejich aktuální počet po tomto valném shromáždění je 97.

Kateřina Palová představuje Českou asociaci studentů psychologie (foto Jiří Majer)Česká asociace studentů psychologie je dobrovolnou neziskovou organizací studentů psychologie působící v ČR. K jejím hlavním cílům náleží podpora komunikace a spolupráce s profesními organizacemi, propagace psychologie a šíření jejího dobrého jména. Asociace je členem Evropské federace psychologických studentských asociací; v současnosti je aktivní na pobočkách v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze. V době přijetí do ČRDM měla 253 členy, z toho 235 ve věku od 19 do 26 let. „Máme i pár projektů zaměřených na děti, třeba projekt Do světa autismu nebo V jednom světě – což asi mluví za vše,“ poznamenala mj. během prezentace „své“ organizace Kateřina Palová.

Šárka Čapková během prezentace obecně prospěšné společnosti The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (foto Jiří Majer)Posláním The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation je podporovat mladé lidi na cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění prostřednictvím programu DofE. Jde o vzdělávací program, který mladým lidem umožňuje rozvíjet jejich dovednosti a aktivně využívat volný čas. Coby ópéeska nemá zmíněná organizace členy; účastníků jejích aktivit je na pět set (většinou ve věku do 26 let). Program DofE byl řadu let v ČRDM zastoupen organizací Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o.s., jíž bylo počátkem listopadu na její vlastní žádost ukončeno členství v České radě. Z jednání 41. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 41. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Nově přijatý subjekt tedy nevznikl dle zákona transformací z původního o. s. – jde o organizaci s jiným IČ, a proto bylo zapotřebí o jeho přijetí do ČRDM znovu hlasovat. „Naší činností – vlastně jedinou a hlavní – je šířit program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu po České republice. Jedná se o volnočasové aktivity mládeže, o neformální vzdělávání,“ připomněla Šárka Čapková podstatu aktivit vyvíjených obecně prospěšnou společností, již zevrubně představila.

Mezi programovými body jednání valného shromáždění byl i návrh krátkodobých priorit České rady (foto Jiří Majer)Ke svým prioritám pro příští rok řadí ČRDM například úsilí vynakládané (hl. pracovní skupinou Stát) v oblasti legislativy. Chce se zaměřit mj. na občanský zákoník, na zákon o dobrovolnictví, zákon o veřejně prospěšných organizacích, na osvobození neziskovek od soudních poplatků apod. Snahou České rady bude – tak jako doposud – prosadit volitelnou registraci tzv. dětských skupin.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Předseda České ready dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)K bodu „Informace z představenstva“ postupně vystoupilo několik řečníků. Miroslav Jungwirth referoval o praktickém projektu evropských karet mládeže EYCA, místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka o projektu dobrovolnických aktivit „72 hodin“ a projektu „Sametky“, spočívajícím v uspořádání soutěžní geocachingové hry cílené k výročí Sametové revoluce, a předseda ČRDM Aleš Sedláček přiblížil projekt SAFE, financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ); v organizacích se v jeho rámci testuje metodika oceňování hodnoty dobrovolnické práce s dětmi a mládeží – výsledky testů by pak mohly posloužit neziskovkám při financování grantů. Aleš Sedláček také přečetl přítomným zprávu Revizní komise ČRDM: ta neshledala v hospodaření ani fungování České rady žádná pochybení.Martina Heryšerová představuje činnost skupiny ČRDM pro inkluzi (foto Jiří Majer) Zahraniční sekretář Marek Krajči upozornil na startující spolupráci ČRDM s německými partnery při využívání saských a českých turistických objektů pro mládež. K návrhu rozpočtu ČRDM pro rok 2015 se vyslovil ekonom České rady Oldřich Bystroň a Martina Heryšerová představila činnost skupiny ČRDM pro inkluzi.

O všem důležitém rozhodují delegáti a delegátky valných shromáždění ČRDM hlasováním. Nejinak tomu bylo i tentokrát (foto Jiří Majer)Pokud jde o Bambiriádu, 41. Valné shromáždění ČRDM v této věci schválilo předchozí postup představenstva České rady. Delegáti se hlasováním většinově (v poměru 38:5) vyslovili pro to, aby značka Bambiriáda nebyla v roce 2015 poskytnuta pořadatelům, kteří by ji chtěli sami zorganizovat. Delegáti zohlednili mj. fakt, že dodržování celé sady smluvních pravidel, v jejichž mantinelech se známá celorepubliková akce v jednotlivých městech vždy odehrávala, by nebylo možné účinně kontrolovat, a zaručit tak její dosavadní ráz.Z jednání 41. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 41. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Ze strany vedení ČRDM zaznělo, že pokud se v regionech v příštím roce objeví lokální akce podobného druhu – pod jiným, pokud možno originálním názvem – Česká rada takový přístup přivítá. Její vedení hodlá rok, v němž nebude Bambiriáda pořádána, využít k důkladnému rozboru situace kolem ní a k prodiskutování možností jejího vývoje včetně případných inovací.

Podzimní valné shromáždění ČRDM se konalo v prostorách firmy Kočka s.r.o. (foto Jiří Majer)To jsou alespoň ve zkratce hlavní výsledky tříhodinového jednání 41. VS ČRDM. Konalo se v zasedací místnosti účetní a auditorské firmy Kočka s.r.o., sídlící na Senovážném náměstí v centru Prahy. Vzhledem k relativně nízkému počtu účastníků (cca 30) proběhlo jednání podle stanov formou tzv. náhradního valného shromáždění.Související články:
Novela zákona o veřejném zdraví se může nepříjemně dotknout neziskovek, pořádajících tábory - 10.01.2015
ČRDM se účastnila setkání B. Sobotky a A. Gajdůškové se zástupci zájmových skupin - 05.01.2015
Všechno nejlepší v novém roce 2015 - 31.12.2014
Skupinové jízdenky Českých drah? Nový předpis ještě není v platnosti - 15.12.2014
Mihola: Cena mě velmi potěšila - 11.12.2014
ČRDM udělila své Ceny Přístav za rok 2014. Předával je ministr školství - 05.12.2014
Soutěžní hra „Sametky“ skončila. Hráčům se líbila a ti nejlepší budou odměněni - 04.12.2014
Česká rada dětí a mládeže se ptá ředitele Českých drah na skupinové slevy - 30.11.2014
Pět neziskovek včetně ČRDM opět žádá poslance ve věci zákona o soudních poplatcích - 28.11.2014
České dráhy mírně zdraží. Změnit se mají i podmínky pro skupinovou slevu. - 25.11.2014
Proběhlo 41. Valné shromáždění ČRDM - 21.11.2014
Pozvánka na 41. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (AKTUALIZOVÁNO 12. 11.) - 12.11.2014
Česko-saská spolupráce při využití mládežnických ubytoven se rýsuje - 27.10.2014
Nový ročník Ceny Přístav se blíží – poradíte, komu ji udělit? - 26.10.2014
V regionech se chystají na maratón dobrovolnických akcí - 08.10.2014
Dětské spolky protestují: Vládní novela poškodí naši činnost (AKTUALIZOVÁNO 7. 10. 2014) - 07.10.2014
Ředitel Odboru pro mládež MŠMT potřetí debatoval se zástupci dětských spolků - 23.09.2014
Geocachingová soutěžní hra Sametky připomene mladým Sametovou revoluci - 12.09.2014
Do nového školního roku s elánem – a s novými nápady pro mimoškolní činnost - 02.09.2014
ČRDM se ohrazuje proti zásahům do spolkové svobody z dílny Ministerstva spravedlnosti - 31.08.2014
ČRDM: Dětské skupiny? Ano, ale pouze v systému volitelné registrace - 08.07.2014
K létu patří časté úrazy páteře. Nový program BANALFATAL! přichází s prevencí... - 18.06.2014
Bambiriáda 2014 byla „standardní“ – k radosti spousty dětí - 25.05.2014
Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 - 14.05.2014
Partnerství ČRDM a MŠMT jako inspirativní příklad z praxe - 14.05.2014
Česká rada dětí a mládeže na festivalu k 10 letům v Evropské unii - 04.05.2014
Zástupci ČRDM návštěvou u premiéra - 02.05.2014
Aleš Sedláček: Poděkování - 16.04.2014
Nový projekt SAFE se inspiruje v zahraničí - 15.04.2014
Českou radu dětí a mládeže povede i v dalších třech letech Aleš Sedláček - 14.04.2014
V čele ČRDM bude stát i nadále Aleš Sedláček - 10.04.2014
Junáci a tomíci uvažují o spojení svých spolků v jeden - 01.04.2014
40. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 10.03.2014
Odpověď Rady České televize na dopis ČRDM - 18.02.2014
Naše dobrovolnice Magda Bieniak na "midterm-meeting" - 10.02.2014
Noví vládcové republiky mají šanci se ukázat. Vystačíme s málem, ale… - 06.02.2014
Magda: Co už umím za pět měsíců v ČRDM? - 05.02.2014
Do ČRDM zavítal profesor Piťha - 21.01.2014


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 698x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+