pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: mezinárodní

     QR kód této stránky ->

Střední a východní Evropa podporuje mládež na nejvyšší politické úrovni – podpis memoranda o spolupráci

Autor: Jan Husák - ČRDM | zařazeno: 4. 7. 2015 | zařadil/a: -maj- | přečteno 7842

V pondělí 22. června 2015 bylo v Bratislavě podepsáno mezi státy visegrádské čtyřky a zemí Východního partnerství memorandum o spolupráci v oblasti mládeže.

Náměstek ministryně školství ČR Robert Plaga a slovenský ministr školství Juraj Draxler při podpisu memoranda o spolupráci v oblsti mládeže (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

Memorandum bylo podepsáno na nejvyšší politické úrovni ministry zodpovědnými za oblast mládeže a školství. Novou českou ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zastoupil náměstek Robert Plaga. Účelem je dále podporovat spolupráci v oblasti mládeže mezi dotčenými státy, organizacemi mládeže v nich působícími a také konkrétní mladé lidi a jejich osobní o profesní rozvoj. Byl tím tak završen několikaletý proces politických rozhovorů, ale i sbližování států a zástupců mladých lidí ze střední a východní Evropy. Vzájemná spolupráce tím dostala další pozitivní impulz, a pro další mladé lidi tak budou vznikat nové příležitosti.

Ceremonie probíhala v historické budově Národní rady Slovenské republiky  (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Byť se nejedná o závaznou smlouvu o spolupráci, je memorandum především vyjádřením politické vůle, na kterou se mohou zájemci vždy odvolávat se svými nápady a projekty. A zároveň poskytuje i praktickou možnost snadnějšího získávání prostředků pro projekty mladých lidí a organizací dětí a mládeže mezi těmito dvěma regiony.

Memorandum bylo podepsáno v závěru slovenského předsednictví ve V4; na konkrétní podobu jeho naplňování bude mít vliv zejména Česká republika, která od července předsednictví V4 na následujících 12 měsíců přebírá.

Mezi státy, které spolupráci podpořily, jsou nejen Slovensko a Česká republika, ale také Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Arménie a Gruzie. Jednání se účastnil i ministr a delegace Ázerbajdžánu. Ázerbajdžánský ministr memorandum nakonec nepodepsal, nicméně vyjádřil rozhodnutí ázerbajdžánské vlády spolupracovat na jeho naplňování.

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže deklaruje zájem na kooperaci mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Pro vysvětlení, jak k této situaci došlo. Znění memoranda bylo mezi státy probíráno několik měsíců dopředu a konkrétní podobu měly všechny státy v řádu týdnů k dispozici. Nicméně ázerbajdžánská strana zaslala nové připomínky k textu v pátek večer. Memorandum se podepisovalo v pondělí kolem poledne – pro změny tak nebylo již příliš prostoru. Přesto před samotným podpisem zasedli všichni zástupci států a situaci a připomínky Ázerbajdžánu projednávali. Zejména připomínky směřující k deklaraci podpory národní integrity však nebyly přijatelné pro ostatní státy, neboť jejich motivací je naopak klást důraz na osobní svobodný rozvoj mladých lidí a ostatní politické otázky nejsou v tomto směru podstatné a neměly by zbytečně mládež omezovat. Zdali se Ázerbajdžán k memorandu připojí oficiálně později, není v tuto chvíli známé. Od země, která loni na podzim pořádala v Baku první světové fórum politiky mládeže to však může být zarážející.

Co memorandum přináší?

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Memorandum se zaměřuje na tři hlavní oblasti spolupráce. Za prvé na podporu participace a zapojování mladých lidí do veřejného a politického života. Za druhé na podporu tzv. „tranzic mládeže“, tedy usnadňování přechodů mladých lidí mezi zásadními fázemi jejich života, zejména mezi ukončením vzdělávání a vstupem na pracovní trh, osamostatňováním mladých lidí a zakládáním vlastních domácností a rodin. Třetí oblastí je oficiální spolupráce mezi státy v oblasti politiky mládeže.

Memorandum by mělo napomoci nejen usnadňovat mobilitu mladých lidí mezi jednotlivými zeměmi, ale i další příležitosti. Těmi jsou např. větší využívání programů Evropské dobrovolné služby a dalších dobrovolnických iniciativ, výměn mládeže, tréninků mládeže, vzdělávání a studia, mobility mladých vědců, ale i sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. A také podpora setkávání mladých lidí z těchto států navzájem.
Hlavními nástroji, které by měly spolupráci usnadnit, je větší využívání programu Evropské unie pro mladé lidi Erasmus+ a také Viségrádského fondu. Z obou dotačních titulů je možné čerpat prostředky na společné multilaterální i bilaterální projekty. Doposud však musí být hlavní žadatelé projektů zejména ze zemí V4 a země Východního partnerství jsou pouze partnery, byť mohou být partnery s finančním plněním, a aktivity tak mohou být realizovány i u nich. Za vyúčtování však ručí organizace ze zemí V4.

Zdali memorandum situaci změní, zatím není jisté, nicméně by se o tom mělo v budoucnosti jednat. V oblasti vysokoškolských stipendií mohou již nyní žádat jednotlivci ze všech států přímo u Visegrádského fondu. V současné době fond ročně podporuje necelou tisícovku mladých ze všech států.

Ceremonie probíhala v historické budově Národní rady Slovenské republiky  (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Spolupráce v rámci memoranda má sice těžiště mezi střední a východní Evropou, nicméně je také velmi úzce propojena s politikou celé Evropské unie a Rady Evropy. Jedná se tak o akt, který má dopad na celoevropské dění. Otázkou stále zůstává, zdali bude v rámci programu Erasmus+ otevřeno i tzv. Východní okno, jako tomu bylo v oblasti mládeže v předešlém programu EU pro mladé „Mládež v akci“, kde bylo možné žádat o finanční prostředky do konce roku 2013. Memorandum může oživit i tuto širší celoevropskou spolupráci.

A jak do celého procesu byli zapojení sami mladí lidé?

Zájem spolupracovat mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství vyjádřili i mladí lidé v rámci tzv. strukturovaného dialogu EU s mládeží, který se tomuto tématu věnoval v roce 2011. Stejně tak na přípravných jednáních mezi státy V4 byli přítomní i zástupci mladých lidí z národních rad mládeže včetně České rady dětí a mládeže a dalších i lokálních organizací mládeže ze zemí V4 a Východního partnerství.

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže deklaruje zájem na kooperaci mezi státy EU a zeměmi Východního partnerství (foto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)Během samotné ceremonie, která probíhala v historické budově Národní rady Slovenské republiky (slovenský parlament) vystoupili i mladí lidé z dotčených zemí a podělili se s ministry a novináři o své zkušenosti ze spolupráce navzájem. Po slavnostním podpisu memoranda začal také dvoudenní pracovní seminář, jehož se účastnili úředníci a odborníci z ministerstev dotčených států, zástupci státních organizací na podporu mládeže (za ČR Dům zahraniční spolupráce), národních rad mládeže (včetně ČRDM) a zástupci dalších organizací mládeže. Cílem bylo společně navrhnout konkrétní opatření, jak memorandum do budoucna realizovat. Zároveň Slovensko hostilo také mezinárodní síťovací a plánovací seminář „Eastern Express“, který pořádalo SALTO (síť osmi informačních center pracujících na evropských prioritách v oblasti mládeže) a kterého se účastnili mladí lidé z dalších místních i celostátních organizací dětí a mládeže. Společně plánovali své budoucí projekty pro mladé právě v rámci spolupráce mezi zeměmi V4 a Východního partnerství. I do tohoto síťovacího a plánovacího semináře se zapojilo několik mladých Čechů.

Na celostátní úrovni proběhne další ze společných akcí v oblasti mládeže ze zemí V4 a Východního partnerství na podzim v Praze a Slovensko usiluje o to, aby mohlo v roce 2016 organizovat již třetí Fórum mládeže Východního partnerství. Připomeňme, že výstupy z předešlých dvou fór mládeže Východního partnerství byly projednávány také summitem V4 a v Radě EU. Názory mladých lidí se odrazily i ve výstupech a dohodách mezi ministry a premiéry, a podpořily tak i podpis memoranda.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Lbh8ftq6214Související články:
Den Evropy 2021 ve znamení budoucnosti EU - 09.05.2021
Evropa pro školy - 29.04.2021
Nařízení o Evropském sboru solidarity (ESS) - 16.02.2021
Filmová inspirace s cenou LUX - 02.01.2021
Program Erasmus se do dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií nevešel - 25.12.2020
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2021 - 21.11.2020
Vláda se chystá lít peníze do betonu a rezignuje na podporu a vzdělávání mladých lidí (AKTUALIZOVÁNO 15. 10.) - 13.10.2020
Cena EHSV za občanskou solidaritu - nominace do 30. září 2020 - 28.09.2020
Vernisáž výstavy „Život dobrovolnic v Holešově“ - 06.07.2020
Rodiče z celého světa žádají instituce EU o mezigenerační spravedlnost - 28.06.2020
Den Evropy 2020: 70 let solidarity - 09.05.2020
Nalaďme se na ženskou notu! - 06.03.2020
Evropské setkání mládeže EYE2020 – nepropásněte registraci! - 16.02.2020
#EYE 2020 - přihlaste se! - 23.01.2020
Evropská venkovská mládež má svoji Deklaraci - 14.01.2020
Jak volit v České republice - 23.05.2019
Proč jít k volbám? - 22.05.2019
Zvolte si svou budoucnost. Evropské volby 24. - 25. května 2019 - 16.05.2019
Kvíz: Vyzkoušejte si své znalosti EU - 16.05.2019
Give a Vote - 11.05.2019
Středoškoláci tento týden volí „nanečisto“ do Evropského parlamentu - 07.05.2019
Jak vzniká legislativa EU? #GiveAVote - 03.05.2019
Začal Evropský týden mládeže 2019 - 01.05.2019
Proč přijít k evropským volbám? #GiveAVote - 29.04.2019
Staň se mladým ambasadorem! - 29.04.2019
Studentské volby nanečisto proběhnou i do Evropského parlamentu - 24.04.2019
Evropský parlament - 100 dní do voleb - 11.02.2019
Německo: Výuka a propagace jazyků menšin a regionů se musí zlepšit, míní experti (v angličtině) - 08.02.2019
Instagram: fotosoutěž k 70. výročí Rady Evropy #MakingEurope2019 - 07.02.2019
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany - přihlášky do 18. 2. 2019! - 06.02.2019
Řekněte, co má Evropský parlament dělat pro mládež - 14.01.2019
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2018 - 09.12.2018
V Litoměřicích se chystá konference Evropského parlamentu mládeže v ČR - 09.11.2018
Stáže v Evropském parlamentu už budou vždy placené - 08.11.2018
Dalších 12 000 jízdenek zdarma po EU pro čerstvě plnoleté! - 19.10.2018
Volby do Evropského parlamentu - 28.08.2018
Cena pro občanskou společnost 2018 - 25.08.2018
Děti si představují EU jako přísnou paní s velkými kapsami, z nichž rozdává dotace - 07.07.2018
Speciální autobusy na podporu zajištění důstojného minimálního příjmu projely 32 evropských zemí - 01.07.2018
Hlasujte do 10. 6. o Cenu Veřejnosti Evropské unie pro kulturní dědictví - video - Pražská rotunda sv. Václava - 08.06.2018
GDPR: panika je zbytečná, ale posloužila k obecné osvětě - 07.06.2018
Debut: krátký film z řady #EUandME od režiséra Dalibora Mataniće - 03.06.2018
Fotografie, které svým autorům otevřely cestu na EYE – Evropské setkání mládeže do Štrasburku - 02.06.2018
GDPR - aneb Ochrana dat vstoupila v platnost - 25.05.2018
Oona: krátký film z řady #EUandME od režisérky Zaidy Bergroth - 19.05.2018
Samotář, krátký film z řady #EUandME od režiséra Tomasze Koneckiho - 17.05.2018
Žijící hostel, krátký film z řady #EUandME od režiséra Matthiase Hoeneho - 15.05.2018
Evropská unie spustila kampaň #EUandME určenou mladým lidem - 15.05.2018
Evropský hospodářský a sociální výbor změnil své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět - 13.05.2018
Europoslanci vyzývají k zákazu neplacených stáží - 07.05.2018
EYE shání mladé reportéry - registrace prodloužena - 17.01.2018
EYE 2016 - jaké bylo? A jaké bude to letošní? - 10.01.2018
Evropské setkání mládeže EYE 2018 ve Štrasburku - registrace prodloužena do 15. ledna! - 08.01.2018
MEUS 2018 - skvělá příležitost pro českou mládež - 31.12.2017
Státy EU nedělají dost proti sexuálnímu zneužívání dětí - 18.12.2017
Evropská komise spustila nový projekt: Youthwiki. Online encyklopedie se týká oblasti mládeže - 12.12.2017
Evropské setkání mládeže EYE 2018 - registrace je v plném proudu - 23.11.2017
Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR - 15.11.2017
Evropský parlament mládeže se v Brně chystá vytvořit největší živou vlajku Evropské unie - 25.07.2017
Evropský most: Češi v Bruselu po teroristických útocích - 24.03.2016
Minuta ticha za oběti událostí v Bruselu - 23.03.2016
Představení práce Evropského hospodářského a sociálního výboru - 17.03.2016
Komunismus vás nepoučil, kárá Merkelová východní Evropu - 08.10.2015
Soutěž o mladého Evropana roku 2016 je tady! - 07.09.2015
Do Evropy letos po moři připlulo už téměř čtvrt milionu uprchlíků - 16.08.2015
Andrej Kiska na téma uprchlíků... - 10.08.2015
Zapojte se do evropského výzkumu organizací dětí a mládeže - 31.07.2015
Šiklová: Patří k evropským hodnotám vítat cizince, i uprchlíky - 16.06.2015
Evropský týden udržitelného rozvoje - 28.05.2015
Další významnou pozici v institucích EU bude zastávat Čech - 24.04.2015
„Evropa v souzvuku“ - hlasuj o příspěvcích - 11.03.2015
Evropská komise dá miliardu eur na zaměstnanost mladých, ČR získá 4 milióny eur - 12.02.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 507x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 721x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+