pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Kdo povoluje nebo zakazuje tábory v ČR

Autor: redakce | zařazeno: 12. 7. 2016 | zařadil/a: -maj- | přečteno 11652

Po vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce ohledně situace stanových táborů u vody v tzv. záplavových zónách přibylo dotazů na dané téma.
Můžou náš tábor u vody zakázat - a pokud ano, kdo vlastně...? (ilustrační foto archiv ČTU)
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je zaznamenala jednak od novinářů, a jednak od členských organizací ČRDM. Týkaly se problematiky záplavových zón v souvislosti s nevyjasněnou legislativou a jeden z frekventovaných dotazů zněl podobně jako titulek tohoto článku.

Redakce serveru ADAM.cz proto požádala o jeho zodpovězení předsedu ČRDM Aleše Sedláčka, který se danou problematikou intenzivně zabývá. Následující text se tudíž opírá o jeho vyjádření, jímž předseda ČRDM reagoval na teze obsažené v ministerském stanovisku.

Otázka tedy zní: kdo vlastně může či nemůže povolit tábor?
Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Povodí opravdu nemůže tábor zakázat. Obec také ne. Ta ale může dát nesouhlasné závazné stanovisko...  (foto Jiří Majer)„Obec, pokud se tábor nekoná na pozemcích v jejím vlastnictví, není oprávněna povolit či zakázat konání tábora. Pokud se tábor nachází v lokalitě, která nějakým způsobem spadá do režimu vodního zákona, například se nachází v záplavové oblasti, pak příslušný vodoprávní úřad, například odbor životního prostředí na obci s rozšířenou působností může v určitých případech vydat závazné stanovisko ke konání tábora. Nejedná se však o zákaz či souhlas v pravém slova smyslu, ale pouze o stanovisko správního orgánu, které slouží jako podklad pro jiná řízení, v nichž dochází ke skutečnému rozhodnutí (např. povolení stavby) a které reprezentuje názor správního orgánu na situaci z pohledu příslušného předpisu,“ říká Aleš Sedláček. Na pořadateli tábora je pak rozhodnutí, zda půjde do rizika a tábor přesto uspořádá.

„Například označí-li správní orgán v závazném stanovisku, že pořádání tábora v zamýšleném rozsahu porušuje v nějakém ohledu zákon, dává to tušit, že pokud k takovému pořádání dojde, sankce na sebe nenechá dlouho čekat. V případě, že se pořadatel bude bránit, posoudí pravděpodobně až soud, zda došlo pořádáním tábora k porušení zákona, nebo ne. Zde by pak soud například posuzoval výklad MŽP, zda samotné umístění stanů je či není v rozporu s vodním zákonem,“ uvedl Aleš Sdláček.
Vyjádření Městského úřadu StříbroJako příklad takovéhoto „právně čistého“ závazného stanoviska může podle něj posloužit vyjádření MěÚ Stříbro ve věci umístění tábora v aktivní zóně záplavového území. „Zákon vyložili systémem kopírovat plus vložit; stanovisko MŽP neznali – a i kdyby, není pro ně závazné,“ okomentoval je předseda České rady.
Upozornil, že příslušná povodí jako správci toku mají hlas poradní pro vodoprávní úřad. „Tito správci tedy sami nerozhodují, i když rétoricky to tak často vypadá. I my – pořadatelé táborů – často tuto nepřesnou zkratku používáme,“ poznamenal.

Obdobná, ale ještě méně jasná situace podle něj nastane tehdy, když se příslušný orgán ochrany přírody rozhodne, že vydá závazné stanovisko z hlediska například zásahu do významného krajinného prvku (VKP). Třeba do údolní nivy. „Opět zde platí, že negativní stanovisko neznamená zákaz konání tábora. Jedná se pouze o stanovisko tohoto orgánu, že má dojít k zásahu do nivy potoka, který je protizákonný. V případě sporu bude na provozovateli dokázat, že skutečně k žádnému negativnímu zásahu nedošlo,“ rozvedl situaci Aleš Sedláček. Jaké závěry z toho všeho tedy plynou?
Povodí opravdu nemůže tábor zakázat. Obec také ne. Ta ale může dát nesouhlasné závazné stanovisko. To je však v naprosté většině případů bráno pořadateli jako faktický zákaz. „Pořadatelé táborů na zelené louce jsou nejčastěji dobrovolníci, kteří nemají kapacitu obstát v následných soudních sporech. Bohužel, za stávající zákonné úpravy a jejího dosavadního výkladu tábory v aktivních záplavových oblastech být nemůžou,“ shrnuje Aleš Sedláček.

Situace se však začíná měnit, protože aktivních zón přibývá a jsou vytyčovány i na menších tocích. Právě tam, kde se konají dlouhá léta tyto malé stanové tábory skautsko-tábornicko-pionýrsko-woodcrafterského typu. Zkrátka tábory, kde nejsou umístěny žádné stavby a spí se tam ve stanech s podsadou nebo v týpí. „Pomůže jedině změna zákona, kde bude uvedeno, že zákonodárce opravdu nemyslel, že se tábory na zelené louce plošně zakáží, zatímco autokempy, chatičkové kolonie a tábořiště se stálou infrastrukturou na březích zůstanou,“ míní předseda ČRDM.
A dodává: „Pan ministr (Richard Brabec) to vidí jasně, teď se musíme postarat, aby to také tak viděly ty obce, které jsou oprávněny vydávat závazná stanoviska a povodí, které jim v tom radí. Vzhledem k tomu, že se na Českou radu dětí a mládeže obrátilo najednou několik velkých členských organizací, je řešení tohoto problémů pro nás prioritou. Při projednávání vodního zákona ve sněmovně budeme aktivně komunikovat s poslanci a žádat je o podporu. Zásah do zákona je to minimální, a pokud existuje obsahová shoda s předkladatelem, tedy MŽP, domníváme se, že šance na vyřešení problému tu je,“ věří v jeho šťastné rozuzlení Aleš Sedláček.

#taboryuvody #natabore #taborySouvisející články:
Jeden z bodů memoranda ČRDM je splněn: ve sněmovně byl zřízen podvýbor pro mládež - 20.12.2017
Cena Přístav za rok 2017 zná své držitele - 01.12.2017
47. VS ČRDM: K členským organizacím České rady dětí a mládeže přibyly dvě další - 25.11.2017
ČRDM přijala do svých řad další dvě organizace - 24.11.2017
Den válečných veteránů si připomněla i ČRDM – u vzpomínkové lavičky v Praze 3 - 11.11.2017
47. Valné shromáždění ČRDM se uskuteční 23. 11. 2017 - 05.11.2017
Archa číslo 5/2017 je svébytnou prázdninovou kronikou - 19.10.2017
Ministr Štech podepsal smlouvu o spolupráci s ČRDM a s dalšími 17 neziskovkami - 18.10.2017
Memorandum o dětských spolcích má další oporu: v KDU-ČSL - 17.10.2017
Memorandum o podpoře dětských spolků našlo porozumění i ve Straně Zelených - 12.10.2017
Předseda TOP 09 podepsal memorandum ČRDM o podpoře dětských spolků - 09.10.2017
V Praze se v půli října uskuteční workshop Stezka ke kompetencím - 06.10.2017
Memorandum ČRDM o podpoře dětských spolků má první podpis – od hnutí STAN - 04.10.2017
ČRDM žádá osm politických stran o povolební podporu spolkové činnosti ve prospěch dětí a mladých lidí - 11.09.2017
72 hodin - největší dobrovolnický projekt pro děti a mládež - 09.08.2017
Pro členy ČRDM: Vyplnit formulář Oznámení úrazu už jde i elektronicky - 06.08.2017
Česká rada dětí a mládeže nabízí pracovní pozici - 04.07.2017
Novinky.cz: Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona - 08.06.2017
Předseda ČRDM Aleš Sedláček hostem ve studiu České televize. Téma: tábory u vody - 07.06.2017
Datové schránky nebudou povinné pro spolky nebo nadace - 10.04.2017
Česká rada dětí a mládeže volila předsedu, stal se jím znovu Aleš Sedláček - 07.04.2017
Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 06.04.2017
Povinné datové schránky pro všechny spolky! - 03.04.2017
AKTUALIZOVÁNO: Veřejná (ne)prospěšnost - 23.03.2017
Výhrady proti novému pojetí statusu veřejné prospěšnosti má již tři čtvrtě milionu lidí - 22.03.2017
Veřejná (ne)prospěšnost - 22.03.2017
Blíží 46. Valné shromáždění ČRDM, bude volební - 07.03.2017
Setkání zástupců ČRDM s ministrem financí - 06.03.2017
Česká rada dětí a mládeže hledá dodavatele služeb – Správce IT - 20.01.2017
Foglarovci mají nového předsedu - 19.01.2017
EET se může týkat také mládežnických organizací, byť okrajově - 18.01.2017
PF 2017 - 01.01.2017
Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň - uzávěrka 8. ročníku se blíží! - 23.12.2016
Cena Přístav 2016 - video ze slavnostního večera - 26.11.2016
Cena Přístav 2016 - průběh (fotoesej) - 25.11.2016
Cena Přístav 2016 - přípravy (fotoesej) - 25.11.2016
Jezdíte s oddílem vlakem? Nebojte se využít slevy! - 22.11.2016
Ceny Přístav budou předány 24. 11. 2016 - 06.11.2016
Radit firmám jsem se naučil ve skautu, říká úspěšný konzultant - 06.11.2016
45. Valné shromáždění ČRDM přijalo dalšího člena. Teď jich je 99 - 04.11.2016
Ministryně Valachová besedovala se zástupci organizací dětí a mládeže - 02.11.2016
Ministryně Valachová besedovala se zástupci dětských a mládežnických organizací - 02.11.2016
45. Valné shromáždění ČRDM již 3. listopadu! - 25.10.2016
ADAM.cz - mediální partnerství - 17.10.2016
Setkání s ministryní školství - 30.08.2016
Dětské spolky nabízejí pestrý program s výchovným „bonusem“. A jsou dostupné všem - 29.08.2016
Copak je to problém, posunout stanový tábor u vody o kousek dál…? - 14.07.2016
Objednávky skupinové jízdenky u ČD během léta - 07.07.2016
MŽP: Rozhodování o jednotlivých stanových táborech u vody v zásadě přísluší obci - 04.07.2016
Staňte se účastníky výměny mládeže ČR-Izrael v roce 2016! - 01.07.2016
Budou stanové dětské tábory u vody brzy už jen minulostí? - 30.06.2016
Statistika pojistných událostí v rámci pojištění ČRDM - 15.05.2016
Esejistická soutěž SD je tady! Vítěz bude reprezentovat českou mládež na EU konferenci - 12.05.2016
Dubnové valné shromáždění přijalo do ČRDM spolek Mladí občané - 26.04.2016
Proběhlo 44. Valné shromáždění ČRDM - 22.04.2016
Zástupci ČRDM píší premiérovi kvůli postupu policie při návštěvě čínské delegace - 08.04.2016
44. Valné shromáždění ČRDM - 29.03.2016
Organizace ČRDM mohou jezdit s Českými drahami s další slevou - 15.02.2016
Zástupci České rady dětí a mládeže jednali s ministrem životního prostředí - 09.02.2016
Změna čísla účtu ČRDM - 03.02.2016
Chcete být vidět? Máte možnost přispět do 2. čísla letošního ročníku časopisu Archa - 29.01.2016
Zástupci spolků České rady dětí a mládeže návštěvou u ministryně školství - 26.01.2016


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 708x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+