Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (Národní agenturou programu Erasmus+ v ČR) pořádají Národní konferenci o mládeži 2017 s podtitulem „ Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat ?“.

    Akce se uskuteční ve středu 1. března 2017 od 9:00 do 17:30 hod. v Národní technické knihovně v Praze (Technická 2710/6, Praha 6)

    Na konferenci je nutné se registrovat na adrese http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/narodni-konference-o-mladezi-2017 nejpozději do 17. 2. 2017.

    Pozvánku s anotacemi programu najdete zde

    #mládež #konference