MŠMT potvrdilo rozdělení státních dotací v Programech č. 1 a 2 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

    Pro tyto dva programy MŠMT vyčlenilo částku 146.015.450 Kč. Podpořeno bude celkem 25 projektů nestátních neziskových organizací (NNO), z toho 17 v Programu č. 1 pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ a 8 v Programu č. 2 pro střešní organizace.

    Celý článek:

    http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-1