Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes na vládě vyjednala 404 milionů korun na finanční dopady zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků pro letošní rok.

  Plakát ke kariérnímu řádu učitelů (detail, MŠMT)

  Plakát ke kariérnímu řádu učitelů (detail, MŠMT)

  Ministerstvo školství k tomu podotýká, že stávající platový systém se nemění – zůstává zachován (platový tarif, osobní příplatek, odměny). Změní se však výše odměňování, protože jsme prosadili periodické navyšování platů učitelů s cílem dosáhnout 130 % průměrného platu do tří let. Příští rok (2018) 10 % navíc na platy učitelů.

  Profesní podpora učitelů – kariérní řád – navíc zavádí dosud chybějící systém profesní podpory začínajících učitelů, přidává oceňování dobrovolného profesního rozvoje i služebně zkušenějších učitelů. Učitelé tak budou motivování ke svému dalšímu profesnímu rozvoji.

  Další informace:
  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-na-karierni-system-pro-letosek-404-milionu