Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2017–2020. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

    Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii 4 informačních seminářů, na kterých budou účastníkům představeny dotační programy a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM.
    Semináře proběhnou během září 2017 v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech 18. 9. (Praha), 20. 9. (Brno), 21. 9. (Ostrava) a 25. 9. (Praha).

    Bližší informace získáte a registraci na semináře můžete provést na adrese www.crdm.cz/seminare

    Novelizovanou verzi dotačních programů pro NNO pro rok 2018 si můžete stáhnout v článku: http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2018-1

    #MŠMT #děti #mládež