V reakci na tiskovou konferenci 18. 12. 2017 k uvedení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy do úřadu si můžete přečíst vyjádření ministra Plagy k tématu společného vzdělávání a financování soukromých škol.

  „Rozumím tomu, že pana premiéra zaujala částka 6,5 mld. korun, kterou každoročně ministerstvo platí soukromým a církevním školám. Vnímám to jako impuls k možné debatě, kdy a v jaké míře mají veřejné prostředky mířit ke školám jiným než veřejným. V tuto chvíli je mi ale jasné, že systém je nastaven jinak a soukromé a církevní školy mají nárok na prostředky ze státního rozpočtu.“

  „V této chvíli odhadujeme, že náklady na společné vzdělávání v roce 2018 budou cca 5 mld. korun, přičemž 2 mld. korun máme pokryty v rámci návrhu rozpočtu. Zbývající 3 mld. korun se pokusíme získat následujícím způsobem: Je nutné si uvědomit, že část těchto prostředků hradily v minulosti kraje z rezerv, které měly od MŠMT. Nyní tedy není nutné, aby vytvářely tak vysoké rezervy pro rok 2018. Druhou část prostředků se pokusíme získat úsporami – finanční a věcnou revizí inkluze, ale tak, aby nedošlo k poškození škol ani dětí. O zbývající prostředky se budu ucházet při vyjednávání s ministryní financí a premiérem.“

  Související články:

  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-plaga-prevzal-urad

  https://echo24.cz/a/SUQFY/babis-kritizoval-soukrome-skoly-jsme-jedini-na-svete-kdo-je-financuje

  msmt.cz