Nezapomeňte, že výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže má uzávěrku pro podávání žádostí o investiční dotaci 29. 12. 2017.

    NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/
    K uzavření systému dojde dne 29. 12. 2017 ve 23:59:01 h.

    Žádosti v listinné podobě lze doručit do 29. 12. 2017 do 14:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 29. 12. 2017.

    Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

    Více: http://www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce-2