pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: mezinárodní

     QR kód této stránky ->

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět

Autor: EHSV – tisková zpráva | zařazeno: 13. 5. 2018 | zařadil/a: -maj- | přečteno 5083

V polovině pětiletého mandátu tradičně rotují v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) funkce mezi skupinami zaměstnavatelů, odborářů a neziskových organizací.

Pavel Trantina, nový místopředseda skupiny Různorodá Evropa, fungující v rámci   Evropského hospodářského a sociálního výboru (foto c EU, 2018)

Novým předsedou EHSV se stal dosavadní předseda Skupiny III, italský novinář Luca Jahier, jeho místopředsedkyněmi pak Milena Angelova, zastupující bulharské zaměstnavatele, a španělská odborářka Isabel Caňo Aguilar.

Nejvýše postavenou Češkou je nyní Lucie Studničná (nominována Českomoravskou komorou odborových svazů – ČMKOS) v čele CCMI (Komise pro průmyslovou změnu), do jejíhož čela byla opětovně zvolena: jde nepochybně o ocenění její dosavadní práce. Pavel Trantina (nominován Českou radou dětí a mládeže – ČRDM), jenž v uplynulých 2,5 letech úspěšně předsedal Sekci pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, byl zvolen místopředsedou Skupiny III – Různé zájmy, jež se přejmenovává na Různorodou Evropu, aby lépe reflektovala své rozličné členstvo: neziskové organizace, svobodná povolání, spotřebitele, ekology a malé zemědělce a další.

Marie Zvolská (nominována KZPS) se stává předsedkyní stálé pracovní skupiny pro práva zdravotně postižených, Lukáš Curylo (Charita ČR) byl zvolen předsedou Občanské konzultační platformy EU-Ukrajina. A Vladimíra Drbalová (SP ČR), místopředsedkyně Skupiny I – Zaměstnavatelé, byla znovuzvolena také místopředsedkyní Observatoře trhu práce. I další členové budou pracovat na důležitých tématech. Ekonom Petr Zahradník (HK) byl jmenován členem European Statistical Advisory Committee (ESAC) při Eurostatu, DG pro statistiku Evropské komise (kde působí jako jediný zástupce EHSV). Roman Haken (CpKP) je členem předsednictva Sekce pro hospodářskou a měnovou unii a soudržnost. Bohumil Dufek (ASO) byl znovu potvrzen jako člen stálé pracovní skupiny pro udržitelné potraviny, kde hájí zájmy českých zemědělců již od roku 2016.


Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Tato instituce byla zřízena v roce 1957 Římskou smlouvou jakožto poradní shromáždění. Poradní úloha umožňuje členům Výboru, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 350 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie.


Nový předseda Luca Jahier představil své priority ve čtyřech oblastech: jde o udržitelný rozvoj, prosazování míru, posílení významu kultury a zohledňování postojů mladých Evropanů.

„Vybízím všechny, aby se spolu se mnou výrazně občansky angažovali v zájmu naší udržitelné evropské budoucnosti. Vybízím vás, abyste se mnou sdíleli vizi o Evropě oplývající novou vitalitou a společně usilovali o druhou evropskou renesanci!“ Pan Jahier dodal, že Evropě, která se ještě stále potýká s vysokou mírou chudoby, s nevyřešenou migrační krizí a se slabou důvěrou v demokratické instituce, by prospěla mohutná humanistická revoluce a transformace po vzoru té, jež nastala během renesance. Vyjádřil naději, že díky jeho čtyřem prioritám „pro sjednocující agendu do budoucna“ by tato „rEUnaissance“ mohla mít reálnou šanci.

V programu předsedy je kladen největší důraz na udržitelný rozvoj, o který by se měly opírat veškeré změny, jež budou ovlivňovat budoucí vývoj Evropy – patří k nim například čtvrtá průmyslová revoluce, oběhové a nízkouhlíkové hospodářství, stále častější zpochybňování hodnot EU, ohrožení míru a stability na hranicích EU a mnohé další. Podstatnou roli v této agendě budou hrát iniciativy vycházející zdola se zapojením místních a regionálních orgánů, občanů a občanské společnosti, aby se dosáhlo hospodářské prosperity, jež musí jít ruku v ruce s environmentální udržitelností a sociálním začleňováním.

Pan Jahier pochválil práci, kterou odvedl jeho předchůdce pan Dassis v důležitých oblastech, jako je migrace, sociální pilíř a budoucnost Evropy, a přislíbil, že bude v této činnosti pokračovat a bude se snažit, aby EHSV ještě více přispíval k potírání nacionalistických a populistických tendencí, které sílí v řadě členských států, a k řešení otázky zmenšujícího se občanského prostoru.

Prohlásil, že se EHSV bude aktivně podílet na příštích strategických setkáních – například na summitu EU věnovaném budoucnosti Evropy a na konzultacích s občany, které zahájil francouzský prezident Emmanuel Macron. Kromě toho musí Výbor zintenzivnit spolupráci s ostatními orgány EU a posílit dialog s občanskou společností obecně ve všech zemích EU.


Související informace

• Luca Jahier (IT): předseda EHSV, bývalý předseda skupiny Různé zájmy (v letech 2011 až 2018) – internetová stránka předsedy
• Milena Angelova (BG): místopředsedkyně EHSV, bývalá místopředsedkyně skupiny Zaměstnavatelé (v letech 2010 až 2018) – internetová stránka místopředsedkyně (pro rozpočet)
• Isabel Caño Aguilar (ES): místopředsedkyně EHSV, bývalá místopředsedkyně Střediska pro sledování udržitelného rozvoje (v letech 2013 až 2018), skupina Zaměstnanci – internetová stránka místopředsedkyně (pro komunikaci)

organizační schéma EHSV (politické) na období 2018–2020

• Na rozdíl od členů EHSV, kteří jsou voleni na pětileté funkční období, jsou předseda a oba místopředsedové střídavě vybíráni ze tří skupin (skupina Zaměstnavatelé, skupina Zaměstnanci a skupina Různé zájmy) na dobu dvou a půl let. Jsou voleni prostou většinou hlasů na ustavujícím plenárním zasedání, které se v tomto případě konalo 18. dubna. Jde o tzv. obměnu složení v polovině období. Po svém zvolení prezentuje předseda pracovní program na své funkční období. Předseda zodpovídá za řádný průběh činnosti Výboru a reprezentuje EHSV ve vztazích s ostatními orgány a institucemi. Dva místopředsedové jsou voleni z řad členů dvou skupin, do nichž nenáleží předseda. Jeden z nich má na starosti komunikaci a druhý rozpočet.

• EHSV má 350 členů, kteří pocházejí ze všech 28 členských států. Do funkce je navrhují vlády států a na období pěti let je jmenuje Rada Evropské unie. Členové pak vyvíjejí svou činnost nezávisle v zájmu všech občanů EU. Nejsou to političtí činitelé, ale zaměstnavatelé, odboráři a zástupci různých oblastí činnosti, jako jsou zemědělské, spotřebitelské a ekologické organizace, sociální ekonomika, malé a střední podniky, svobodná povolání a sdružení zasazující se o rovnost žen a mužů či zastupující osoby se zdravotním postižením, dobrovolníky, mládež, akademickou obec atd. Jejich posláním je připomínkovat evropskou legislativu a politiky tak, aby byly přínosné pro koncové uživatele – občany a organizace občanské společnosti.

VIDEO: Čím je EHSV přínosný?
Související články:
Den Evropy 2021 ve znamení budoucnosti EU - 09.05.2021
Evropa pro školy - 29.04.2021
Nařízení o Evropském sboru solidarity (ESS) - 16.02.2021
Filmová inspirace s cenou LUX - 02.01.2021
Program Erasmus se do dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií nevešel - 25.12.2020
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2021 - 21.11.2020
Vláda se chystá lít peníze do betonu a rezignuje na podporu a vzdělávání mladých lidí (AKTUALIZOVÁNO 15. 10.) - 13.10.2020
Cena EHSV za občanskou solidaritu - nominace do 30. září 2020 - 28.09.2020
Vernisáž výstavy „Život dobrovolnic v Holešově“ - 06.07.2020
Rodiče z celého světa žádají instituce EU o mezigenerační spravedlnost - 28.06.2020
Den Evropy 2020: 70 let solidarity - 09.05.2020
Nalaďme se na ženskou notu! - 06.03.2020
Evropské setkání mládeže EYE2020 – nepropásněte registraci! - 16.02.2020
#EYE 2020 - přihlaste se! - 23.01.2020
Evropská venkovská mládež má svoji Deklaraci - 14.01.2020
Jak volit v České republice - 23.05.2019
Proč jít k volbám? - 22.05.2019
Zvolte si svou budoucnost. Evropské volby 24. - 25. května 2019 - 16.05.2019
Kvíz: Vyzkoušejte si své znalosti EU - 16.05.2019
Give a Vote - 11.05.2019
Středoškoláci tento týden volí „nanečisto“ do Evropského parlamentu - 07.05.2019
Jak vzniká legislativa EU? #GiveAVote - 03.05.2019
Začal Evropský týden mládeže 2019 - 01.05.2019
Proč přijít k evropským volbám? #GiveAVote - 29.04.2019
Staň se mladým ambasadorem! - 29.04.2019
Studentské volby nanečisto proběhnou i do Evropského parlamentu - 24.04.2019
Evropský parlament - 100 dní do voleb - 11.02.2019
Německo: Výuka a propagace jazyků menšin a regionů se musí zlepšit, míní experti (v angličtině) - 08.02.2019
Instagram: fotosoutěž k 70. výročí Rady Evropy #MakingEurope2019 - 07.02.2019
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany - přihlášky do 18. 2. 2019! - 06.02.2019
Řekněte, co má Evropský parlament dělat pro mládež - 14.01.2019
Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2018 - 09.12.2018
V Litoměřicích se chystá konference Evropského parlamentu mládeže v ČR - 09.11.2018
Stáže v Evropském parlamentu už budou vždy placené - 08.11.2018
Dalších 12 000 jízdenek zdarma po EU pro čerstvě plnoleté! - 19.10.2018
Volby do Evropského parlamentu - 28.08.2018
Cena pro občanskou společnost 2018 - 25.08.2018
Děti si představují EU jako přísnou paní s velkými kapsami, z nichž rozdává dotace - 07.07.2018
Speciální autobusy na podporu zajištění důstojného minimálního příjmu projely 32 evropských zemí - 01.07.2018
Hlasujte do 10. 6. o Cenu Veřejnosti Evropské unie pro kulturní dědictví - video - Pražská rotunda sv. Václava - 08.06.2018
GDPR: panika je zbytečná, ale posloužila k obecné osvětě - 07.06.2018
Debut: krátký film z řady #EUandME od režiséra Dalibora Mataniće - 03.06.2018
Fotografie, které svým autorům otevřely cestu na EYE – Evropské setkání mládeže do Štrasburku - 02.06.2018
GDPR - aneb Ochrana dat vstoupila v platnost - 25.05.2018
Oona: krátký film z řady #EUandME od režisérky Zaidy Bergroth - 19.05.2018
Samotář, krátký film z řady #EUandME od režiséra Tomasze Koneckiho - 17.05.2018
Žijící hostel, krátký film z řady #EUandME od režiséra Matthiase Hoeneho - 15.05.2018
Evropská unie spustila kampaň #EUandME určenou mladým lidem - 15.05.2018
Europoslanci vyzývají k zákazu neplacených stáží - 07.05.2018
EYE shání mladé reportéry - registrace prodloužena - 17.01.2018
EYE 2016 - jaké bylo? A jaké bude to letošní? - 10.01.2018
Evropské setkání mládeže EYE 2018 ve Štrasburku - registrace prodloužena do 15. ledna! - 08.01.2018
MEUS 2018 - skvělá příležitost pro českou mládež - 31.12.2017
Státy EU nedělají dost proti sexuálnímu zneužívání dětí - 18.12.2017
Evropská komise spustila nový projekt: Youthwiki. Online encyklopedie se týká oblasti mládeže - 12.12.2017
Evropské setkání mládeže EYE 2018 - registrace je v plném proudu - 23.11.2017
Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR - 15.11.2017
Evropský parlament mládeže se v Brně chystá vytvořit největší živou vlajku Evropské unie - 25.07.2017
Evropský most: Češi v Bruselu po teroristických útocích - 24.03.2016
Minuta ticha za oběti událostí v Bruselu - 23.03.2016
Představení práce Evropského hospodářského a sociálního výboru - 17.03.2016
Komunismus vás nepoučil, kárá Merkelová východní Evropu - 08.10.2015
Soutěž o mladého Evropana roku 2016 je tady! - 07.09.2015
Do Evropy letos po moři připlulo už téměř čtvrt milionu uprchlíků - 16.08.2015
Andrej Kiska na téma uprchlíků... - 10.08.2015
Zapojte se do evropského výzkumu organizací dětí a mládeže - 31.07.2015
Střední a východní Evropa podporuje mládež na nejvyšší politické úrovni – podpis memoranda o spolupráci - 04.07.2015
Šiklová: Patří k evropským hodnotám vítat cizince, i uprchlíky - 16.06.2015
Evropský týden udržitelného rozvoje - 28.05.2015
Další významnou pozici v institucích EU bude zastávat Čech - 24.04.2015
„Evropa v souzvuku“ - hlasuj o příspěvcích - 11.03.2015
Evropská komise dá miliardu eur na zaměstnanost mladých, ČR získá 4 milióny eur - 12.02.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 507x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 721x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+