Státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč 20. června 2018 předal společně se zástupci dalších resortů mezinárodní titul Ekoškola. Získalo jej šedesát školních Ekotýmu z celé České republiky. Hlavním cílem programu Ekoškola je, aby žáci, učitelé, provozní zaměstnanci i další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Národním koordinátorem programu Ekoškola v ČR je vzdělávací centrum TEREZA, MŠMT programu udělilo záštitu.

    Celý článek najdete na:
    http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/statni-tajemnik-fryc-predal-oceneni-ekoskola