Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 2017–2020.

    Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které pomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

    Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii 4 informačních seminářů. První z nich je v Praze již ve čtvrtek 20. září 2018 (10:00-12:00 hodin, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha.