V Praze dnes byla zahájena série školení k podávání žádostí o státní dotace na rok 2019. První seminář se konal od 10 do 12 hodin na Václavském náměstí.

  Pražský seminář k podávání žádostí o státní dotace MŠMT na rok 2019 (foto Jiří Majer)

  Jana Häcklová z oddělení neformálního a zájmového vzdělávání Odboru pro mládež MŠMT (foto Jiří Majer)Helena Knappová z oddělení neformálního a zájmového vzdělávání Odboru pro mládež MŠMT (foto Jiří Majer) Informace k dotačnímu systému ISPROM, k bodovacímu systému jednotlivých částí projektů NNO podali postupně tři zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zástupci MŠMT – ředitel Odboru pro mládež Michal Urban, Helena Knappová a Jana Häcklová z oddělení neformálního a zájmového vzdělávání téhož odboru.

  Účastníci semináře MŠMT (foto Jiří Majer)Seminář k podávání žádostí o státní dotace na rok 2019 v Praze - Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT (foto M. K. Rocmanová) Michal Urban ubezpečil přítomné, že změn v systému není mnoho a i podmínky jsou z 95 % stejné jako v minulých letech. Upozornil účastníky semináře především na změny požadavků, z nichž většina je jednodušší a čitelnější pro žadatele. Jednalo se například o zkrácení doby předchozího fungování střešních organizací ze 3 let na 1 rok (program 3), nebo zvýšení limitu v projektech s místní nebo regionální působností až na 250 tisíc korun (program 4).

  Semináře proběhnou během září v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech:
  Seminář k podávání žádostí o státní dotace MŠMT na rok 2019 v Praze (foto M. K. Rocmanová)• 20. 9. – Praha
  • 24. 9. – Ostrava
  • 25. 9. – Brno a
  • 1. 10. – Praha

  Bližší informace získáte a registraci na semináře můžete provést na adrese www.crdm.cz/seminare

  Účastníci semináře MŠMT (foto Jiří Majer) Účastníci semináře MŠMT (foto Jiří Majer)Semináře připravil odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.

  Na všech seminářích budou účastníkům představeny dotační programy pro NNO (novelizovaná verze pro rok 2019) a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM.

  Účastníci semináře MŠMT (foto Jiří Majer) Účastníci semináře MŠMT (foto Jiří Majer)Semináře jsou určeny pro zájemce z řad NNO. V případě organizací s pobočnými spolky bude z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací.

  #dotace #granty