Školský ombudsman řešil v uplynulém školním roce opět téměř dva tisíce podnětů. Jednalo se zejména o spory mezi učiteli a vedením školy, rodiči a učiteli a mezi žáky navzájem. Zvýšené množství dotazů a stížností souviselo také s realizací konkurzů na posty ředitelů škol a školských zařízení.

    Celý článek:
    http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skolsky-ombudsman-resil-temer-dva-tisice-podnetu