pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

Připomínky ČSOP k věcnému záměru stavebního zákona

Autor: Tisková zpráva - ČSOP | zařazeno: 5. 3. 2019 | přečteno 2817

Co všechno řeší - anebo naopak porušuje - nový návrh stavebního zákona? Českému svazu ochránců přírody to nedalo, a tak zaslal Vládě ČR své připomínky k věcnému záměru zmíněného zákona...

Úvodem:
Rekodifikace stavebního práva je odůvodňována potřebou zjednodušení územních a stavebních řízení, která jsou dnes velmi složitá a zdlouhavá. Na tomto jediném se asi s předkladateli návrhu shodneme. Avšak navrhovaná legislativa se snaží tento problém vyřešit na úkor jiných veřejných zájmů i práv občanů, tedy způsobem nepřijatelným a nejspíše i protiústavním. A – krom toho – s velkou pravděpodobností jádro problémů neřešícím. Poslední novela stavebního zákona se také snažila proces „zjednodušit“, proto vyloučila z projednávání veřejnost a omezila opravné prostředky. Výsledkem nebylo zjednodušení stavebního práva, ale vnesení ještě většího chaosu do tak již komplikovaného procesu. I tato novela míří z velké části chybným směrem. A vzhledem ke skutečnosti, že jejím autorem je de facto Hospodářská komora, existuje vážné podezření, že to není náhoda. Že smyslem celé rekodifikace není zjednodušení řízení ve smyslu jeho zprůhlednění, odstranění zbytečných byrokratických překážek, ale „zjednodušení“ ve smyslu odstranění všech případných oponentů (ať již z řad úřadů bránících veřejný zájem či z řad občanů bránících svá práva) ve prospěch jediného subjektu – stavebníka (investora).
Z tohoto důvodu nepovažujeme za účelné rozebírat do podrobností jednotlivé body předloženého věcného záměru a níže zmiňujeme pouze dva nejzásadnější okruhy problémů.

Postavení dotřených úřadů státní správy:
Převedení kompetencí hájících specifické veřejné zájmy, tedy především ochranu přírody, životního prostředí (včetně procesu EIA) a památek, ze specializovaných orgánů státní správy na stavební úřad by znamenalo jednoznačně oslabení až zrušení ochrany těchto veřejných zájmů. Lze si jen stěží představit, že jeden úřad hájí nezávisle několik často protichůdných zájmů. I za předpokladu vysoké profesionality pracovníků stavebních úřadů, kteří by měli tuto agendu na starosti, stále budou pouze v pozici zaměstnance daného úřadu, budou vázáni příkazy a pokyny nadřízených pracovníků a hrozí tedy riziko, že nebudou moci projevit nezávisle svoje odborné připomínky. A v každém případě budou mít tyto připomínky mnohem menší váhu než současná závazná stanoviska nezávislých úřadů; v případě, že v rámci vnitřních procesů stavebního úřadu nebudou tyto odborné námitky a připomínky vzaty v úvahu či budou zásadním způsobem změněny, fakticky nebude existovat možnost obrany.
Jde o zásadní a dostatečně neodůvodněný zásah do současného modelu státní správy, kdy jednotlivé veřejné zájmy, definované speciálními zákony, hájí samostatné úřady a je tudíž nutné hledat mezi nimi priority a kompromisy, čímž je zajištěna vyváženost finálního rozhodnutí. V případě procesu EIA jsou navrhované změny s velkou pravděpodobností též v rozporu s evropskou legislativou.
Tomu, že nejde o optimalizaci veřejné správy, nýbrž o umlčení oponentů, nasvědčuje i fakt, že tam, kde i nadále vyjádření nezávislých orgánů zůstávají (např. v oblasti báňské), mají se závazná stanoviska změnit v nezávazná vyjádřeni. Tedy i v těchto případech je názor stavebního úřadu neoprávněně nadřazen nad odborný názor specializovaného úřadu.
S integrací kompetencí orgánů ochrany životního prostředí a památkové péče do stavebních úřadů ani se změnou závazných stanovisek dotčených úřadů na (nezávazná) vyjádření z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasíme.

Fikce souhlasu a automaticky vygenerované rozhodnutí o povolení stavby:
Zde věcný záměr zákona konečně přiznává pravého viníka průtahů ve stavebních řízení, ovšem problém opět řeší nepřijatelným způsobem. To, že úřady nedodržují zákonem stanovení lhůty, je fakt, na který je v diskusích o „průtazích stavebního řízení a vině neziskovek“ opakovaně upozorňováno nejen Českým svazem ochránců přírody. Stát však musí mít jiné nástroje, jak donutit své úřady dodržovat zákony. To, že za průtahy je místo dotyčného úřadu či úředníků „potrestán“ veřejný zájem či práva dalších účastníků řízení (např. majitelů sousedních pozemků) je nepřípustné.
Ohrožení veřejného zájmu či připomínky účastníků stavebního řízení prodlením příslušného úřadu nezmizí!
Krom nespravedlnosti a popření principů právního státu mají tato ustanovení i značný korupční potenciál. Je rozhodně snadnější docílit, aby příslušný úřad „zapomněl“ vydat rozhodnutí, než aby vydal souhlasné rozhodnutí postavené na nepravdivých, snadno zpochybnitelných údajích. Za předpokladu, že zákon zároveň protiústavně nezruší opravné prostředky, pak lze v případě „automaticky vygenerovaného rozhodnutí“ očekávat napadení takového rozhodnutí odvoláním a přenesení řízení na nadřízený úřad či vrácení k novému projednávání (neb ze své podstaty bude takové rozhodnutí, nepřezkoumatelné), takže ve výsledku dojde nikoli ke zkrácení stavebního řízení, ale k jeho prodloužení.
Ani se zavedením těchto principů do stavebního zákona proto zásadně nesouhlasíme.

Závěrem:
Navrhovaná rekodifikace veřejného stavebního práva chce přinést, dle slov věcného záměru „zjednodušení přípravy staveb i povolovacích procesů, při zachování potřebné úrovně ochrany všech práv a veřejných zájmů“. Jak jsme ukázali na dvou nejzásadnějších aspektech předloženého záměru, splnění první části tohoto paradigmatu je sporné, zatímco s druhou částí je záměr v přímém rozporu.
Jménem Českého svazu ochránců přírody, největšího sdružení lidí se zájmem o ochranu přírody a krajiny v České republice, vás proto prosíme o odmítnutí předloženého věcného záměru jako celku.

Související:
http://www.adam.cz/clanek-2019030019-novy-stavebni-zakon-z-pera-developeru-oklestuje-prava-obci-a-lidi.htmlSouvisející články:
21. srpen 2020 - připomínejme si události roku 1968 - 10.08.2020
Petr Ludwig: Nechci podporovat Agrofert, mám s ním morálně spoustu problémů - 05.04.2020
Výběr 15 nejlepších rozhovorů, které letos otiskl časopis Respekt - 29.12.2019
Finové schválili 34letou premiérku – nejmladší předsedkyni vlády na světě - 10.12.2019
Naše demokracie nevzkvétá… (fotoesej) - 17.11.2019
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva - 16.11.2019
Svatá Anežka Česká - královská dcera, světice a patronka země - 01.11.2019
Přichází další vhodné období pro výsadbu lip republiky a demokracie - 27.10.2019
Pozvánka na Koncert pro Paměť národa - 21.10.2019
Další Letná se blíží... - 14.10.2019
První Památný den sokolstva u nás - 10.10.2019
Mocenský pakt a zároveň souboj mezi Babišem a Zemanem? - 18.09.2019
„Jsem vyděšená, co se tu 30 let od revoluce děje.“ Kamila Moučková se pustila do Zemana, Babiše a vyznavačů pivní kultury - 22.08.2019
Odešel z vedení britské nadace, aby oživil Mnichovo Hradiště. Už podruhé je starostou - 19.08.2019
Komentář Aleše Sedláčka: Ministryně Schillerová zvažuje neproplácet sociální dotace předem - 16.08.2019
Až budu velká, chci být naživu - 07.08.2019
Fantom z Karlova mostu na Seznamu odkrývá svou identitu. Jak přes noc odstranil graffiti? - 02.08.2019
Janek Rubeš: Skutečná Praha je Žižkov a Jižní Město, ne Staromák s trdelníky a počmáraná Lennonova zeď - 31.07.2019
Racek chechtavý - 21.07.2019
Letošní Zažít město jinak 2019 má termín 21. září - 20.07.2019
Takhle posprejovali dva vandalové Karlův most. Podívejte se - 17.07.2019
Studenti vzdali poctu obětem komunistického režimu a těm, kteří mu vzdorovali - 02.07.2019
Letenská participace (fotoesej) - 24.06.2019
Letná plná lidí - po 30 letech od sametové revoluce - 23.06.2019
První den Zuzany Čaputové v úřadu prezidentky Slovenska - 16.06.2019
130 hlasů, 130 tváří, 130 důvodů. Ptali jsme se... - 12.06.2019
Psalo se o nás ve světě... - 05.06.2019
Pohledný, šarmantní, silný člověk, vzpomíná Dejdar na zesnulého Stránského - 02.06.2019
Není čas ztrácet čas! aneb aktivní zapojování mladých do politiky - 31.05.2019
Čeští skauti vyzvali ve videu k účasti ve volbách do Evropského parlamentu - 22.05.2019
Klausův institut zaútočil na projekt mediálního vzdělávání studentů - 21.05.2019
Ceny Gratias Tibi 2019 rozdány - 21.05.2019
Spravedlnost není v pořádku, v zahraničí se nám smějí. Ptali jsme se, proč nespokojení lidé zaplnili náměstí - 15.05.2019
Výsledky Studentských voleb do Evropského parlamentu 2019 - 10.05.2019
Nastja ze Slovinska - proč volit EU? - 09.05.2019
Je v ČR ohrožena demokracie? - 05.05.2019
Studentské volby nanečisto - 03.05.2019
Nejsme slepí! - 30.04.2019
Za nezávislost justice! - 30.04.2019
Debaty mladých kandidátů do Evropského parlamentu v Brně a v Ostravě - 29.04.2019
Praze hrozí vyškrtnutí ze Seznamu světového dědictví UNESCO kvůli věžákům - 05.04.2019
Boromejky - řád neposlušných sester - 17.03.2019
Studenti bojují proti globálnímu oteplování: „Politici mají ultimátum, jinak půjdeme stávkovat znovu“ - 16.03.2019
Poslanci vyslyšeli protestující studenty a budou řešit ochranu klimatu - 15.03.2019
Praha po letech vyvěsí tibetskou vlajku. Primátor Hřib se sejde s předsedou exilové vlády - 08.03.2019
V Praze začal festival Jeden svět. Cenu Homo Homini převzala nikaragujská farmářka Ramírezová - 07.03.2019
Nový stavební zákon z pera developerů oklešťuje práva obcí a lidí - 05.03.2019
Gratias Tibi - nominujte! (video) - 16.02.2019
Chystá se Čokoládový úlet kolem světa - 09.02.2019
Bakalovi opustili statutární orgány vydavatelství Economia - 28.01.2019
Václav Havel 1969: Smrt Jana Palacha chápu jako varování před morální sebevraždou nás všech - 17.01.2019
Průvod Prahou připomněl památku Jana Palacha - 16.01.2019
Hořící keř - film o Janu Palachovi - 16.01.2019
(AKTUALIZOVÁNO 17. 1.) Prozradil ho pozdrav. Hledá se... - 16.01.2019
Svatouškovský pohled na Palacha mě už štval, říká jeho kamarád Hamr. Proto promluvil - 15.01.2019
Milion chvilek pro demokracii připomíná památku a poselství Jana Palacha - 15.01.2019
(AKTUALIZOVÁNO 18. 1.) Prozradil ho pozdrav. Hledá se... - 14.01.2019
Slovenský prezident Kiska vyznamená in memoriam advokátku a skautku Dagmar Burešovou - 14.01.2019
Vidím, kdo je zmijozel, říká herečka Petra Špalková - 12.01.2019
Na poslední chvíli Werich s Ježkem prchají (9. ledna 1939 - 80 let) - 11.01.2019
3x Novoroční - 06.01.2019
Spadli jste na namrzlém chodníku? Při úrazu si na místě vše vyfoťte - 06.01.2019
Vzájemná pomoc je pro dobrá sousedství to nejdůležitější - 14.12.2018
Zahájení letošních Příběhů bezpráví v záři lampionů - 05.12.2018
Vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům - 11.11.2018
Poznáte fake news? Otestujte se! - 07.11.2018
Den Příběhů bezpráví 2018 - 25.10.2018
Mileniálové všech zemí, spojte se. Mladá generace se odvrací od kapitalismu - 24.10.2018
Příběhy bezpráví - 23.10.2018
Objevujte s žáky příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty - 23.10.2018
Kampaň Milion Chvilek pro demokracii upozorňuje na zavádějící volební systém v komunálních volbách - 04.10.2018
Výsledky Studentských voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy - 26.09.2018
Komunální volby nanečisto - pro středoškoláky již 24. a 25. 9. - 19.09.2018
Volby? Foukni to tam... - 17.09.2018
Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím - 17.09.2018
Retro test - pamatujete si to ještě? - 15.09.2018
Zapojte se do Měsíce filmu na školách! - 07.09.2018
Kritika Metropolitního plánu je zdrcující. Arnika žádá odvolání ředitele IPR Boháče a propuštění architekta Kouckého - 03.09.2018
Proběhl Letní workshop pro mladé kandidáty do zastupitelstev - 28.08.2018
Proč spoléhat na to, že mě (na radnici) někdo ze starších vyslechne, když můžu svoje postoje řešit přímo... - 27.08.2018
Proč je v komunální politice tak málo mladých? - 25.08.2018
Ke Klusovi se přidávají další umělci. Bojkotovat Babiše a jeho média budou Pazderková, Ruppert a Macháček - 31.07.2018
Marek Orko Vácha - Jednou provždy ne komunistům... - 29.06.2018
Záskok místo Babiše na tiskové konferenci v Lánech - Milion chvilek pro demokracii - 25.06.2018
Tip: Výstava „Praga 1968“ - 01.06.2018
Nechceš, aby o tvém životě rozhodovali jiní? Kandiduj! - 10.05.2018
Konference Média a volby proběhla v Praze - 29.04.2018
Znáte projekt Humanae? - 19.04.2018
11. dubna - konference Média a volby - přihlaste se - 04.04.2018
Neříkejme aktivním studentům svazáci - 04.04.2018
Ján Kuciak chcel písať o talianskej mafii na Slovensku, zavraždili ho - 01.03.2018
Babiš definitívne prehral súd, ÚPN ho eviduje vo zväzkoch ŠTB oprávnene - 16.02.2018
Útěky z nesvobody Bedřicha Bartáka - 14.02.2018
Očima Saši Mitrofanova: Maturita nevyšla, připravena zpátečka - 27.01.2018
Prezidentské volby - 2. kolo, průběžné výsledky... - 27.01.2018
II. Středoškolský sněm hl. města Prahy - 26.01.2018
Jak vidí kandidáta na prezidenta youtubeři Martin a Adam - 25.01.2018
Vy si to všichni srovnejte v makovici... a hlavně jděte volit - 24.01.2018
Prezidentské volby 2018: Daniel Kroupa - 23.01.2018
Kovy a kandidáti na prezidenta 2018 - 22.01.2018
Studentské prezidentské volby - vzkaz starším, generaci rodičů a prarodičů - 19.01.2018
Nebát se. - 19.01.2018
Studentské volby – středoškoláci budou vybírat ze dvou kandidátů na prezidenta - 15.01.2018
Davy uprchlíků na střeše vlaku v Chebu? Nesdílejme jen podle titulku, začněme myslet, varuje Veselý - 15.01.2018
Prezident země je vzorem pro mladé lidi - 10.01.2018
Rozhovor s bývalým osobním tajemníkem Václava Havla Vladimírem Hanzelem - 04.01.2018
Princ Harry vyzpovídal v rádiu Baracka Obamu - 02.01.2018
Kalhoty pro Václava Havla - 18.12.2017
Studentské prezidentské volby - 11.12.2017
Studentské volby prezidenta „nanečisto“ - 11.12.2017
Volby ukázaly na nevzdělanost. Nejsme schopní čelit populistické demagogii vedené firmou - 08.11.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 650x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+