Koronakrize, koronákaza, koronténa, covidiot… V reakci na současnou koronavirovou pandemii a karanténní opatření proti ní se objevily už desítky, ba stovky nových slov. Ty mnohdy vznikají právě vlivem závažných společenských událostí. Dá se říci, že lidová tvořivost se – podobně jako v případě rouškových improvizací – projevuje i v naší mateřštině. Na zajímavý fenomén spjatý se žhavou současností upozornila na webu zpravodajského kanálu České televize ČT 24 lingvistka Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Důležitým důvodem (pro aktuální gejzír neologismů) je snaha ulevit si v psychicky náročné situaci a pobavit ostatní, uvedla. I proto se podle ní například v neformální komunikaci na sociálních sítích v současnosti vyskytují převážně hravá, nespisovná až vulgární slova.

    #koronavirus