Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org)Nejen Česká asociace streetwork (ČAS), ale i její členská zařízení a další organizace a instituce bojující za práva a ochranu dítěte a rodiny opakovaně vyjadřují obavy nad uzavřením nízkoprahových služeb pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny, ke kterému došlo 16. 3. 2020.

    Klientům nízkoprahových služeb vyhlášením nouzového stavu problémy, které jim tyto služby pomáhaly řešit, nezmizely, ale prohlubují se (foto z webu České asociace streetwork)

    „Klientům těchto služeb vyhlášením nouzového stavu problémy, které jim služby pomáhaly řešit, nezmizely. Naopak jejich nepříznivá sociální situace se prohlubuje a problémy výchovné, školní, vztahové, finanční, s bydlením hrozí eskalací,“ upozorňuje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, sdružující nízkoprahové a terénní služby.

    Martina Zikmundová k tomu dodává: „Jsme přesvědčeni, že tyto služby mají být dále svým klientům k dispozici. V nouzovém stavu a adekvátně ke konkrétní situaci klienta by měl být upřednostněn kontakt online nebo po telefonu. Služby by dále měly poskyt ovat základní sociální poradenství, informovat, v případě potřeby intervenovat ve spolupráci s dalšími službami a institucemi, jako jsou například OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, hovorově „sociálka“, pozn. red.), škola apod.“


    Česká asociace streetwork je střešní organizací poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů. Před sedmi lety spustila projekt Streetwork online, v rámci něhož vznikl portál jdidoklubu.cz. Práci streetworkera tak asociace přenesla i do online prostředí. ČAS v České republice funguje od roku 1997. Více na www.streetwork.cz


    #koronavirus