„Současnou situaci vnímám jako možná zlomovou v tom smyslu, že společnost nepůjde dál po stejné cestě, po jaké šla doposud. Vnímám ale zároveň i riziko, že by situace mohla být zneužita k tomu, že bychom mohli žít ještě uměleji, tedy méně přirozeně, a ještě více se vzdálili přírodě, životní svobodě a pohodě. A to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Myslím si, že bychom se všichni měli soustředit na to, abychom si dokázali uhájit svou svobodu. Aby si každý z nás mohl nastavit svůj život tak, jak uzná za vhodné. Epidemiologické riziko by nemělo být to zásadní, kolem čeho se bude točit paradigma vývoje společnosti.“
    Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík v úvaze Konzum mi nechybí

    (Zdroj: tištěný časopis Nový prostor, sborník textů Přestávka / Dobré zprávy z karantény. Odkaz na web vydavatele: www.novyprostor.cz)

    #koronavirus