Výzva Sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace z dubna 2020 k zasílání FOTOGRAFIÍ zaznamenávajících pomoc nestátních neziskových organizací v boji proti koronaviru MÁ DNES UZÁVĚRKU!

    Ze získaných fotografií bude pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. Heleny Válkové ve druhé polovině roku 2020 uspořádána na Úřadu vlády ČR fotografická výstava věnovaná široké pomoci, kterou NNO nabídly v době boje proti koronaviru společnosti.

    Výzvu s přihláškou naleznete pod odkazem:

    http://www.adam.cz/clanek-2020040095-rada-vlady-pro-nno-vyzyva-k-zasilani-fotografii-nno-proti-koronaviru.html

    Přihlášku společně se dvěmi fotografiemi lze zasílat průběžně do 30. června 2020.

    #koronavirus