pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Biopotraviny ve školách a školkách

Autor: Filip Stowasser | zařazeno: 26. 9. 2020 | zařadil/a: -maj- | přečteno 2303

Video v článkuV Česku postupně roste poptávka po biopotravinách. Tento trend se nevyhýbá ani školním zařízením a řada škol už zařadila bio do svých jídelníčků.

Školní jídelny představují potenciál pro možnost odbytu regionálních biopotravin místních ekologických zemědělců (foto ČTPEZ)

Často se ovšem jedná o iniciativy zdola – rodičů, kuchařek či školních hospodářek. Chybí systémová opatření, která by zavedla určitý podíl bio do školních zařízení povinně tak, jak je tomu například v některých zemích v zahraničí.

Poptávka po biopotravinách se v naší republice postupně zvyšuje (foto ČTPEZ)V České republice chystá ministerstvo zemědělství legislativní úpravy, které mají zařadit biopotraviny – produkty ekologického zemědělství – do veřejného stravování. Tato iniciativa se dá považovat za správný krok k vytvoření systematického odbytu potravin z ekologické produkce, jež má stát možnost zavést. Plánované změny se ovšem týkají pouze státních institucí, které přijímají dodavatele v rámci veřejné zakázkové soutěže.

Proč se chystaný plán netýká škol
Školní jídelny v ČR nejsou vázány na tato výběrová řízení, a tudíž se na ně novelizace zákona se zařazením biopotravin do stravování nevztahuje.

Současná situace školního stravování
Školní jídelny představují potenciál pro možnost odbytu regionálních biopotravin místních ekologických zemědělců (foto ČTPEZ)Složení jídelníčku vychází z výživové doporučené dávky (VDD), která je zároveň návodem pro tzv. spotřební koš. „Jedná se o průměrnou měsíční spotřebu potravin na strávníka a den v gramech vypočtenou ze základního sortimentu potravin (…). Za vzorovou podobu spotřebního koše zodpovídají společně ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví. Prostřednictvím spotřebního koše je sledována spotřeba masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, brambor, luštěnin, cukru a tuku.“ (MZe, Analýza veřejného stravování ve školách, 2018, s. 4)

Školní jídelny představují potenciál pro možnost odbytu regionálních biopotravin místních ekologických zemědělců
Většinu školních stravovacích zařízení spravují obce a kraje (k roku 2017 šlo o 78 % základních a mateřských škol zřizovanými obcemi a 88 % středních škol zřizovanými kraji). „V rámci výchovy dětí a školní mládeže ke zdravému životnímu stylu je nanejvýš žádoucí je přesvědčovat o nutnosti podpory trvale udržitelné produkce místních kvalitních potravin a s tím souvisejících environmentálních i socioekonomických benefitech systému ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Snaha o zavádění biopotravin do školního stravování jde ruku v ruce s několika prioritními opatřeními Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016–2020, jenž byl schválen vládou dne 20. 11. 2015.“ (MZe, 2018, s. 10)

Školní jídelny představují potenciál pro možnost odbytu regionálních biopotravin místních ekologických zemědělců (foto ČTPEZ)Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola, k současnému zastoupení biopotravin v jídelníčcích českých škol uvádí: „Vycházíme z toho, že stravování ve školních jídelnách je řízeno Vyhláškou o školním stravování, která uvádí maximální finanční částky, za které mohou školy školní stravování nabízet. Pokud bychom navýšili podíl biopotravin v kritériích, školní jídelny by musely změnit způsob přípravy pokrmů a nákupu surovin, aby se vešly do současného finančního stropu. K tomu by ale potřebovaly adekvátní vzdělávání a také výrazně rozvinutější dodavatelské řetězce biopotravin.“ Dodává, že některé školní jídelny 10% zastoupení biopotravin i přesahují, přičemž důležitým aspektem tohoto úspěchu je využití sezónní produkce. Ovšem navyšování podílu biopotravin ve školních jídelnách – a ve veřejném stravování – je dle Václavíka podmíněn komplexem řady opatření na straně nabídky i poptávky.

Zajímavé projekty na podporu biopotravin ve školních jídelnách
Přestože se doposud na krajské úrovni nevyskytuje vyhláška, která by se biopotravinami ve veřejném stravování zabývala, na území České republiky již několik let působí projekty, kurzy, přednášky a další akce zaměřené na zdravou výživu a biopotraviny ve školních jídelnách.

Program Skutečně zdravá škola
Workshop Zažij BIO všemi smysly ukazuje kuchařkám ze školních jídelen, proč zařadit biopotraviny do jídelníčku (foto ČTPEZ)Jedním z nich je i projekt Skutečně zdravá škola. Tento program zapojuje rodiče a žáky do zvyšování kvality školního stravování. Žákům poskytuje možnost praktických vzdělávacích aktivit v oblasti zdravé a udržitelné kultury stravování (příprava pokrmů, vytvoření školní zahrady, návštěva farmy apod.) Školy, které se v ČR do programu zapojí, mimo jiné nakupují do kuchyně suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků. Program funguje pod záštitou ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy a mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 395 škol z celé České republiky, z toho 78 z nich splnilo bronzová kritéria, 18 stříbrná (5% zastoupení biopotravin) a jedna škola kritéria zlatá (10% zastoupení bio).
Poptávka po biopotravinách se v naší republice postupně zvyšuje (foto ČTPEZ)„Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravování ve všech ekologických, ekonomických, sociálních a zdravotních souvislostech. Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze naplnit velkou část očekávaných vzdělávacích výstupů od úrovně předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Je to praktický obor, blízký úplně všem, týká se celé populace v každodenním životě,“ uvádí ředitel programu Tom Václavík.

Projekt Škola plná zdraví
Tento projekt usiluje o zvýšení kvantity i kvality konzumované zeleniny na školách, a tím o snížení nadváhy a obezity u dětských strávníků.

Projekt Zdravá školní jídelna
Projekt má za cíl inspirovat vedoucí školních jídelen ke zlepšení práce, konzultacím s výživovými odborníky a motivovat ke snaze získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

Kurzy vaření z biopotravin pro kuchařky školních jídelen na téma „Bio všemi smysly“
Workshop Zažij BIO všemi smysly ukazuje kuchařkám ze školních jídelen, proč zařadit biopotraviny do jídelníčku (foto ČTPEZ)Kurzy pořádá obchodní společnost PROBIO ve spolupráci se SZŠ (Skutečně zdravá škola) v rámci projektu „Na bio do města“. Jeho smyslem bylo přiblížit využití biopotravin vedoucím školních kuchyní nebo provozovatelům restaurací. Vedle informací o ekologickém zemědělství a jeho produktech si účastníci a účastnice zkouší přípravu obědového menu tak, aby jeho skladba i cenová kalkulace byla vhodná pro školní jídelny. Zúčastněné kuchařky podle organizátorů v mnoha případech projevují zájem biopotraviny do školních jídelníčků zařadit. „Správný začátek spočívá v malých krocích: využívání bio mouky a luštěnin, krupičky, které mohou jednoduše nahradit konvenční potraviny. Zároveň změny doplňovat osvětou a dialogy s rodiči,“ komentuje zkušenosti z kurzu Barbora Hernychová z PROBIO.

PROBIO ve spolupráci se SZŠ připravila také Projektové dny a vaření ve školách
Děti se ve třídách seznamovaly s potravinami, ze kterých následně pod odborným dozorem vařily jedno jídlo částečně v biokvalitě. Workshopy „Příběh jídla“ probíhaly například v pražských ZŠ Vratislavova nebo ZŠ Mikulova.

Poptávka po biopotravinách se v naší republice postupně zvyšuje (foto ČTPEZ)Osvětová akce na České zemědělské univerzitě – bio menu v kantýně
Akce proběhla ve spolupráci se společností Hodně dobré jídlo, které provozuje kantýnu a bistro na dvou fakultách ČZU. V nabídce jídelny byla připravena tři jídla z biopotravin. Pro návštěvníky byl na místě infostánek s recepty i doprovodným programem v podobě kvízů, soutěží či ochutnávek biopotravin

Vedle kurzů PROBIO pořádá i besedy s kuchařkami, které vaří s biopotravinami. Jedna z takových besed s vedoucími školních jídelen se uskutečnila v rámci Festivalu Evolution. Kuchařky prezentovaly příběhy a postupy zdravého stravování a zařazení biopotravin do školních obědů.


Video v článku

Videozáznam je dostupný na tomto odkazu.


Zkušenosti ze zahraničí

Dánsko
Díky intenzivní spolupráci ekologických zemědělců, potravinových řetězců, obchodníků podporované celostátní snahou Dánsko dosáhlo vládního cíle 60% zastoupení biopotravin ve veřejném stravování. V Kodani bylo dokonce dosaženo 90% zastoupení.
https://euorganic2030.bio/initiatives/organic-on-every-table/

Francie
Od roku 2012 působí ve Francii iniciativa pro podporu biopotravin ve veřejném stravování. Propojuje zařízení veřejného stravování a místní ekologické zemědělce a vytváří stabilní dodávací systémy. Podpora je založena na asistování místních úřadů v komunikaci s dodavateli i odběrateli produktů ekologického zemědělství.
https://euorganic2030.bio/initiatives/organic-on-every-table/

Anglie a Skotsko
Program Food for Life (jenž je inspirací výše zmíněné české iniciativy Skutečně zdravá škola) slaví ve Spojeném království úspěch. Konkrétně ve Skotsku už se k programu, který si bere za cíl dostat do jídelen čerstvé plodiny a biopotraviny, přidala třetina všech základních škol. Denně se tak podává na 14 milionů těchto jídel.
https://www.foodforlife.org.uk/about-us/ffl-scotland


Užitečné odkazy:
Bio všemi smysly – recepty, 2019 (ve formátu PDF)
Kuchařka Country Life – 50 receptů nejen pro školní jídelny, 2011 (ve formátu PDF)


Autor pracuje ve prospěch České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) a Storyhunters.cz
Související články:
Průlomové rozhodnutí soudu: Nesmíme žít na úkor budoucích generací - 10.05.2021
SPOLU: Chceme nové národní parky! - 04.05.2021
Pomozme vzácným hořečkům v Polabí! - 02.05.2021
Poprvé v historii padl v Česku trest za trávení dravců - 01.05.2021
Iniciativa #nejsemprase opět vyzývá k aktivnímu úklidu - 01.05.2021
Covid zasypal svět plastovými krabičkami - 28.04.2021
Vzácný orel královský doletěl z Maďarska na jižní Moravu. Dál už se ale nepodívá - 24.04.2021
Každá baterie se počítá - 23.04.2021
Co si o změně klimatu myslí děti? - 20.04.2021
Hledá se příští Strom roku! - 17.04.2021
Je mu 12 a ve volném čase uklízí odpadky v přírodě. Na nákup nářadí získal chlapec grant a vyčistil potok - 10.04.2021
Sezóna kácení - 10.04.2021
Vzpomínka na Otakara Leiského - Ralfa - 09.04.2021
Úprava Smetanova nábřeží zničí ikonický pohled na Pražský hrad - 08.04.2021
Miliontý strom roste v Halenkově - 06.04.2021
Nejkrásnější snímek Aleje roku je z Mladoboleslavska - 03.04.2021
Kdo objeví první jarní vážky? - 02.04.2021
Česko o víkendu díky dobrovolníkům znatelně prokouklo - 29.03.2021
Připojte se k letošní Hodině Země 2021! - 27.03.2021
Ukliďme Česko: Pytlomaty čekají na dobrovolníky - 26.03.2021
Ministerstvo i napodruhé zrušilo elektrárně Chvaletice výjimku z limitů na znečišťování. Bez ní bude muset v srpnu omezit provoz - 23.03.2021
Evropský strom roku: Který strom se stal vítězem? - 21.03.2021
V aleji na Vsetínsku někdo nařízl 28 stromů, všechny půjdou k zemi - 21.03.2021
Ukliďme Česko: nevzdáváme to, zřídíme Pytlomaty - 19.03.2021
Kácení javoru je sice odloženo, ale práce na úpravě prostranství pokračují - 17.03.2021
Vypij a sněz. Studenti z Prahy vyrábí unikátní jedlé kelímky - 16.03.2021
Kovy: Šetrnější život - 15.03.2021
Kompostárna Prahy loni přijala rekordní množství bioodpadu - 13.03.2021
Na pomoc žábám a čolkům právě teď! - 10.03.2021
Pomozte s mapováním ptačích chorob - 10.03.2021
Kolikrát větší uhlíkovou stopu tvoří balená voda proti vodě z kohoutku? - 09.03.2021
S bagrem na ledňáčka. Ve stínu korony poslanci mění ochranu přírody - 05.03.2021
Ukliďme si za humny - 05.03.2021
Zmizí z Česka skřivan, sýček či rosnička? Poslanecký přílepek pro ně může být smrtící - 04.03.2021
Stáhněte invazní novelu, pane ministře! - 04.03.2021
Vysaďte i Vy svůj strom do krajiny - 03.03.2021
Ptačí ráj v Brně má zaniknout. Kvůli rozšíření průmyslové zóny - 28.02.2021
Pražané se postavili proti některým změnám územního plánu svého města - 27.02.2021
Na pomoc Cholupickému mokřadu! - 24.02.2021
Návrh poslance Josefa Kotta ohrožuje chráněné živočichy - 23.02.2021
U Rožmitálu našli mrtvého orla mořského, pravděpodobně ho někdo otrávil - 21.02.2021
Čím méně vyhodíte, tím méně platíte. Obce zavádějí nový typ placení odpadů - 20.02.2021
Knihy se nevyhazují... - 18.02.2021
Pomozte získat pro Ukliďme Česko nové animované video! - 07.02.2021
Vláda schválila zákaz jednorázových plastových příborů a brček - 04.02.2021
Úmluva o mokřadech slaví 50. výročí - 02.02.2021
Vyberte Evropský strom roku - 01.02.2021
Olej do kanalizace nepatří! Kam s ním poradí chytrá aplikace... - 31.01.2021
Každá plechovka se počítá - 24.01.2021
ČSOP vyhlašuje Rok vážek a nabízí finanční pomoc i na jejich ochranu - 23.01.2021
Darovaný ovocný strom potěší vaše blízké, navíc pomůže s návratem starých odrůd - 21.01.2021
Sýkora koňadra a kos bývají na zahradách v zimě nejčastěji. Soutěž ČSOP „Živá zahrada“ pokračuje - 16.01.2021
Celostátní sčítání ptáků – „Ptačí hodinka“ – u SVČ TYMY - 14.01.2021
Alej roku 2020: Svárovská alej na Boskovicku - 13.01.2021
Pražská zvířecí záchranka přijala už 4000 pacientů - 11.01.2021
Dobrovolníci obnovili Alej elfů, poprvé bez použití plastů - 09.01.2021
Kauza Bečva – že šetření pokračuje, je vlastně dobrá zpráva! - 05.01.2021
Výprava do alejí Vysočiny - 27.12.2020
Pojďte s námi na výpravy do alejí. A hlavně hlasujte! - 24.12.2020
Zachráníme naše sýčky? (2020) - 24.12.2020
Šťastné a zelené! - 20.12.2020
Živá zahrada: přilákejte ptáky na zahradu a soutěžte! - 18.12.2020
Malý vánoční dárek na závěr Roku orchidejí - 16.12.2020
Z českých zahrad mizejí ptáci - 13.12.2020
"Pane premiére, nebuďte zbabělec a chraňte klima," žádali lidé před ministerstvy - 12.12.2020
Zveme vás k putování tišickou krajinou - 08.12.2020
Jak to letos dopadlo s dobrovolnickými úklidy... - 05.12.2020
I rostliny mají pojišťovny. Botanička získala miliony na jejich výzkum - 01.12.2020
Padnou v Zašové desítky stromů? - 27.11.2020
Kyanidy v Bečvě - 2020: Podepište výzvu "Řeky bez jedů" - 26.11.2020
Senát schválil novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání - 16.11.2020
Ostrava se vzpouzí stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe - 15.11.2020
Pozvi zvíře na oběd - 13.11.2020
Pod Mařským vrchem se veřejnosti otevírá nová naučná stezka - 12.11.2020
Až do začátku ledna můžete hlasovat pro Alej roku 2020 - 07.11.2020
Zákaz shromažďování pro ptáky neplatí - 06.11.2020
Čtyři a půl hektaru lesa v Bílých Karpatech se vrátí divočině - 04.11.2020
Studánek ubývá, a přitom studánková voda získává oblibu - 04.11.2020
Kdo zachrání Moravskou Amazonii? - 03.11.2020
Video: Čistá Morava 2020 - 27.10.2020
Uzávěrka fotosoutěže Ukliďme Česko posunuta na konec října - 27.10.2020
Přípravu kanálu Dunaj–Odra–Labe kritizuje i komora architektů - 23.10.2020
Nový Strom roku voní po štrúdlu - 21.10.2020
Sázím, sázíš, sázíme stromy v Poodří nejen pro páchníka - 12.10.2020
Čeští vědci odsuzují rozhodnutí vlády, jež dalo zelenou projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe - 08.10.2020
Nová naučná stezka divočinou Koutských a Zábřežských luk - 08.10.2020
Lidé to dokázali - 03.10.2020
Vláda se v pondělí chystá schválit kanál Dunaj–Odra–Labe! - 02.10.2020
Chci to maso extra čerstvé! Reklama s jehnětem nabádá k veganství - 29.09.2020
O víkendu uklidí dobrovolníci Česko po "koronaturistické" sezóně - 18.09.2020
Konec slepic v klecích? Poslanci odsouhlasili zákaz - 17.09.2020
Poslanci odsouhlasili zákaz klecových chovů od roku 2027 - 17.09.2020
Boj s nebezpečnými bolševníky probíhá i na Šumavě - 16.09.2020
Video: Zbývá necelých 24 hodin, které rozhodnou o osudu slepic v klecích - 15.09.2020
Soused netopýr - výtvarná soutěž pro děti z pražských škol - 11.09.2020
Interaktivní stezka Chlum na Mladoboleslavsku má nový kabát - 09.09.2020
Prachař, Vagnerová, Mottlová a další se nechali zavřít do klece: Tohle vzkazují poslancům - 07.09.2020
dTest: Jak nakládat s domácím odpadem - 02.09.2020
Menší utrpení pro lidi u dálnic a kolejí. Hluk odstíní český konopný vynález - 29.08.2020
Student v lese. Kam míří nový projekt mezigeneračního spolku Počteníčko? - 24.08.2020
Již za měsíc dobrovolníci uklidí Zemi! - 20.08.2020
Ztratili jsme dva roky, říká Greta Thunbergová. Sejde se s Merkelovou - 19.08.2020
U Žďáru bude díky Místu pro přírodu nový mokřad - 16.08.2020
Už není cesty zpět. Grónské ledovce roztály na kritickou hranici - 15.08.2020
Místo pro přírodu: šumavská Chválovna se rozrostla - 12.08.2020
Video: Brontosauři sekali louky na Žítkové - 11.08.2020
Unikátní výstava Supermarket SVĚT může být i u vás - 08.08.2020
Iniciativa #nejsemprase: Kampaň za čistou přírodu zasáhla za měsíc přes milion lidí - 07.08.2020
VIDEO: Brontosauři sečou louky na Žítkové - 05.08.2020
Blíž přírodě posté, tentokrát srdcem Českého krasu - 05.08.2020
Blahobyt v Česku změřili z popelnic. Každý může vyhodit 37 kg jídla - 04.08.2020
Přemnožení hraboši pomohli přírodě. Ohrožení sýčkové měli víc mláďat - 02.08.2020
Evropský strom roku, borovice z Víru, byl na vyšetření - 28.07.2020
„Ústřice by nebyla?“ zní od hosta ve stanici Makov - 28.07.2020
Záchrana hnízdících čejek chocholatých na Vysočině - 25.07.2020
Mladé youtuberky zabodovaly při letošním udílení cen Josefa Vavrouška - 22.07.2020
Pozemkový spolek Pražská pastvina zachraňuje stepní unikáty - 18.07.2020
Austrálie se může pochlubit novým národním parkem s jedinečnou krajinou - 17.07.2020
Výzva Vyčisti chlívek! zaktivizovala Čechy i Slováky - 15.07.2020
Pozemkové spolky: přijďte pomoci přírodě! - 13.07.2020
Oživení starých odrůd: plody téměř zapomenutých třešní a meruněk vystaveny v Praze - 10.07.2020
Hlasování za zákaz klecových chovů slepic odsunuto - 08.07.2020
V ČR a na Slovensku už iniciativa #nejsemprase na sociálních sítích zasáhla přes 920 000 lidí - 07.07.2020
Počtyřicáté s kosou na orchideje - 06.07.2020
Kampaň #nejsemprase přináší na úvod prázdnin výzvu: Vyčisti chlívek! - 04.07.2020
Měsíc v kleci - proti klecovému chovu slepic - 03.07.2020
Na pomoc přírodě obnovou lučních sadů - 03.07.2020
Český svaz ochránců přírody apeluje na zachování „Žabáku“ a nabízí jeho odkoupení - 25.06.2020
Inventura kosatců na Drahanské vrchovině - 23.06.2020
Velký vaječný podvod: České drůbežárny značí klecová vejce jako podestýlková - 21.06.2020
Alej roku 2019 dostala pamětní desku - 20.06.2020
Na ochraně přírody nesmíme ubrat, říkají skauti ekologové - 19.06.2020
„SpaceX je naprosto strašlivá záležitost pro astronomy, Spojené národy zaspaly,“ říká astronom Jiří Grygar - 16.06.2020
Setkání s přírodou – sedmnáctkrát, a pokaždé jinak - 16.06.2020
Měsíc v kleci před Poslaneckou sněmovnou - se slepicemi - 13.06.2020
Nová přezimovací stanice pro netopýry - 06.06.2020
Třídění odpadu se věnovali již staří Římané - 03.06.2020
Populace hrabošů se podle ekologa na jižní Moravě zhroutila i bez jedů. ‚Někde je pokles až 90 %,’ říká - 02.06.2020
Kde se vzaly ty balvany v Týnském údolí v Třebíči? - 31.05.2020
Zakládání květinových pásů a luk ve městech? Zkušenosti již jsou - 24.05.2020
Soutěž - Bez síťky na lov motýlů - 23.05.2020
Květen – měsíc orchidejí. ČSOP vyhlašuje dvě tematické soutěže - 15.05.2020
Vzácné orchideje součástí nového Místa pro přírodu! - 10.05.2020
Sázíme budoucnost: NOVÉ granty na výsadby stromů 2020 - 09.05.2020
Nominace na Strom roku prodlouženy - 06.05.2020
Jiřičky, Ptáci roku 2020, jsou zpátky doma. Nechte je u sebe hnízdit... - 04.05.2020
STEM/MARK: Češi berou odpovědnost do vlastních rukou a chtějí recyklovat - 03.05.2020
Na Hodonínsku někdo otrávil rodinu orlů mořských - 01.05.2020
Opuštěná mláďata: přispějte nám, prosím, na mléko! - 28.04.2020
Do přírody se smí! Objevte tajemství jarních hub! - 27.04.2020
Byla jednou jedna ekologická a udržitelná nákupní taška - 25.04.2020
Rozkvétají první orchideje! - 23.04.2020
Zapojte se také do digitálního úklidu! - 22.04.2020
Připojte se ke Dni Země! Třeba digitálním úklidem - 22.04.2020
#COVID19: Nebojme se třídit! - 20.04.2020
Ani beránek, ani kuře. Symbolem Velikonoc se letos stalo hříbě z ohrožené milovické rezervace - 19.04.2020
Hnutí Brontosaurus: Na přírodu nekašlu - 19.04.2020
Sázejme stromy i v dobách pandemie! - 18.04.2020
Velikonoční nadílka pro zvířata v nouzi - 13.04.2020
Pohroma pro ptáky i obojživelníky - vysušený mokřad na Břeclavsku - 10.04.2020
Zemřel průkopník ochrany přírody v Československu Otakar Leiský - 07.04.2020
Soutěž Zlatý list v karanténě - 06.04.2020
Proběhla Hodina Země. Účastníci se zavázali snížit emise o téměř 2000 tun CO2 - 04.04.2020
Rozhovor: Zpracování tříděného odpadu - 02.04.2020
Ukliďme Česko, koronaviru navzdory! - 02.04.2020
Záchranné stanici pro Ústecký kraj hrozí krach! - 02.04.2020
V anketě o nejkrásnější evropský strom zvítězila naše borovice - 17.03.2020
Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ale až na podzim… - 17.03.2020
Jaro ožívá s návratem čápů. Zapojte se do sledování hnízd - 16.03.2020
Hravě o vodě a klimatické změně – bezedná inspirace pro učitele ZŠ - 12.03.2020
Výpravy za tajemstvím létajících savců - 11.03.2020
Alejí roku 2019 se stala památná alej u Rakovnického potoka - 10.03.2020
Sázet stromy je dobrý nápad, sám osobě ale nestačí. Je třeba cílit na druhový mix - 10.03.2020
Ukliďme Česko: Přesně měsíc do akce - ODLOŽENO! - 05.03.2020
Ukliďme Česko: Půjdete s námi přepsat loňské rekordy? - 29.02.2020
Evropský strom roku 2020 - hlasování v anketě končí 29. února - 28.02.2020
Zapojte se do velkého jarního úklidu Česka! - 22.02.2020
Další dvě Místa pro přírodu vznikají v Bílých Karpatech - 22.02.2020
Stutox II – zemědělcům by měl pomoci stát, jiné řešení nevidíme! - 20.02.2020
Stutox II – Nově povolená plošná aplikace sedlákům problém s hraboši nevyřeší a přírodě uškodí! - 14.02.2020
Malými krůčky k velkému výsledku - 13.02.2020
ČSOP vyhlašuje Rok orchidejí – a nabízí finanční pomoc na jejich ochranu - 11.02.2020
Chudobínská borovice může být Evropským stromem roku. Ocenil ji také anglický znalec - 08.02.2020
Zajíčci – už jsou tu! - 08.02.2020
Pomozte vybrat již 10. Evropský strom roku - 07.02.2020
Evropská unie zakázala nejpoužívanější insekticidy v Česku. Jsou toxické - 04.02.2020
Stutox, dějství třetí. Skutečně chtějí zemědělci vytrávit naši krajinu? - 25.01.2020
Brčka byla jen začátek. Brusel se v boji proti plastům zaměří na obaly - 25.01.2020
Znovu jed proti hrabošům! Přitom hrabošům lze čelit i bez jedu - 24.01.2020
Nejen v jídle a ve vodě. V Krakově našli mikroplasty ve vzduchu, jejich počet vědce překvapil - 24.01.2020
Pět let po kůrovci: Tady je návod, jak se s broukem ničícím lesy vypořádat - 22.01.2020
Rozlučte se s ročními obdobími, počasí v Česku se vymklo z mírného podnebí - 15.01.2020
Díky Baterkománii se sběr baterií ztrojnásobil a na charitu půjde 100 tisíc korun - 13.01.2020
Sčítání ptáků na krmítkách Ptačí hodinka trhá rekordy - 13.01.2020
Do práce na kole, pěšky nebo během - Lednová výzva - 12.01.2020
Protierozní vyhláška je příliš krátký krok dobrým směrem - 12.01.2020
Poslanci rozhodli o rozsáhlém kácení zdravých stromů u železničních a tramvajových tratí - 11.01.2020
O poslání záchranných stanic se loni dozvěděly statisíce dětí i dospělých - 10.01.2020
Jak správně přikrmovat ptáky - 09.01.2020
Jak se zúčastnit Ptačí hodinky - videonávod - 08.01.2020
Co kosí kosy a zvonky? - 08.01.2020
Vědci už umějí zlikvidovat jmelí - 02.01.2020
Blíží se Ptačí hodinka - sčítání ptáků na krmítkách - 01.01.2020
Poznej a chraň naši přírodu - Videovzkaz Otakara Leiského - 29.12.2019
Vavrouškovu cenu získal přírodovědec Makásek - 27.12.2019
Indický vodní muž se stal spásou pro milióny lidí - 30.03.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 647x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+