Zástupci spolků České rady dětí a mládeže návštěvou u ministryně školství

| Autor: Tomáš Novotný | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 26. 1. 2016 |

V pátek 22. ledna se ministryně školství Kateřina Valachová sešla se zástupci České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem, Josefem Výprachtickým, Tomášem Novotným, Janem Husákem a Martinem Bělohlávkem.

Zástupci spolků České rady dětí a mládeže návštěvou u ministryně školství

Šlo již o druhé setkání během sedmi měsíců, kdy je paní ministryně ve funkci.

Zástupci spolků České rady dětí a mládeže návštěvou u ministryně školství Přítomní zástupci spolků poděkovali paní ministryni za navýšení finančních prostředků pro rok 2016. Kateřina Valachová je na oplátku ujistila, že prosadí, aby trend (mírně) vzrůstající podpory spolků byl promítnut trvale do tzv. směrných čísel rozpočtu, tedy aby bylo zajištěno udržení a kontinuální zvyšování dlouhodobě podfinancované oblasti.

V diskusi se zástupci spolků vyslovili pro to, aby účast zástupců neziskových organizací v grantových komisích byla stvrzena jmenovacími dekrety. I s tímto vyslovila paní ministryně souhlas a požádala přítomného ředitele odboru mládeže Michala Urbana, aby dekrety připravil. (Zde připomeňme, že naši zástupci mají v komisích jen hlas poradní).

Zástupci spolků České rady dětí a mládeže návštěvou u ministryně školství Debata se dále týkala zákona o dobrovolnictví, plánovaných akcí, na které bychom rádi nejvyšší představitelku resortu školství pozvali, evropských dotací i faktu, že na ministerstvu školství přibývá žadatelů o dotační podporu. Je to dáno zejména tím, že mnoho dalších ministerstev zrušilo svou podporu a žadatelé se ke školskému ministeriu obracejí jaksi v naději...

Ministryně Kateřina Valachová vyjádřila během příjemného čtyřicetiminutového setkání dík dobrovolníkům pracujícím s dětmi a mladými lidmi v našich spolcích. Rádi tlumočíme!

#ČRDM #děti #mládež #spolky #MŠMT


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016010057-zastupci-spolku-ceske-rady-deti-a-mladeze-navstevou-u-ministryne-skolstvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku