Zástupci České rady dětí a mládeže jednali s ministrem životního prostředí

| Autor: ČRDM | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 9. 2. 2016 |

V pátek 5. února letošního roku se sešli zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček, Tomáš Novotný a Petr Halada s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem a jeho kolegou Ing. Tomášem Kažmierskim, který je na  Ministerstvu životního prostředí (MŽP) zodpovědný za oblast spolupráce s  nestátními neziskovými organizacemi (NNO).

Ministr životního prostředí Richard Brabec a Tomáš Kažmierski, zodpovědný na MŽP za oblast spolupráce s NNO, na schůzce se zástupci České rady dětí a mládeže

Aleš Sedláček poděkoval panu ministrovi za podporu prací na obnově tématu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), které bylo za předchozího vedení ministerstva doslova zadupáno do země, i za dlouhodobě vstřícnou komunikaci jeho kolegů pánů Nováka a Kažmierského směrem k NNO.

Schůzka zástupců České rady dětí a mládeže a Ministerstva životního prostředí (zleva Richard Brabec, MŽP, a Aleš Sedláček, ČRDM) Hlavním tématem rozhovoru bylo navýšení dotačních prostředků určených pro podporu environmentálních aktivit, vykonávaných spolky dětí a mladých lidí. Zástupci národní rady upozornili pana ministra, že v posledních několika letech se žadatelé o podporu, kteří byli dříve podporováni z prostředků ministerstev životního prostředí, kultury či práce a sociálních věcí, přesouvají k ministerstvu školství, kde vzniká logicky přetlak žadatelů o (mírně se navyšující) dotace.

Ministr Brabec připustil možné zvýšení prostředků určených na podporu neziskového sektoru, vždy však vyčleněných na konkrétní cíle, které budou v souladu s preferovanými záměry ministerstva.

Schůzka zástupců České rady dětí a mládeže a Ministerstva životního prostředí (zleva pánové Tomáš Kažmierski a Richard Brabec, MŽP, Petr Halada a Tomáš Novotný, ČRDM) Dalším tématem pak byla výzva z operačního programu ŽP na snižování energetické náročnosti budov, sloužících k veřejnému užití. Oprávněnými příjemci jsou i NNO. Problém je ve vysoké spoluúčasti žadatele a dlouhé době, nutné k vyřízení povinných náležitostí žádosti. Byli jsme ubezpečeni, že již vyhlášená výzva se bude opakovat a že MŽP bude uvažovat o snížení spoluúčasti pro NNO, které pracují v oblasti vzdělávání. K možnosti snižovat spoluúčast právě těmto subjektům přijala vláda usnesení, o které by se, zřejmě dalo opřít.

Činnost spolků dětí a mládeže v oblasti vzdělávání o přírodě pana ministra zajímá a považuje ji za důležitou. Závěrem přislíbil návštěvu dvou ekocenter: skautského ekologického střediska Kaprálův mlýn v Moravském krasu a mlýna v Oparně v Českém Středohoří, kde environmentální středisko pro mládež vybudovala Asociace TOM.

(ton + as)

Schůzka se uskutečnila díky iniciativě Petra Halady, starosty obce Kamýk nad Vltavou a vítěze soutěže Komunální politik roku 2015 Obec Kamýk dlouhodobě úspěšně spolupracuje se Státním fondem životního prostředí, který administruje prostředky pro MŽP.http://www.kapraluvmlyn.cz/
http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/33-oparensky-mlyn
http://www.adam.cz/clanek-2011060033-clanek-az-se-pojedete-podivat-na-oparensky-mlyn.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016020024-zastupci-ceske-rady-deti-a-mladeze-jednali-s-ministrem-zivotniho-prostredi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku