Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň 2018

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 1. 4. 2018 |

V březnu 2018 se sešla porota, aby vyhodnotila nominace do 9. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň.

Členové Československé obce legionářské se vydali v r. 2015 do jihovýchodního Polska po stopách čs. legionářů z České družiny

Soutěž má tři oblasti: Péče o památku, Kulturní dědictví a podpora tradic a Zahraniční partnerství. Vítězové se vyhlašují v kategorii jednotlivců a kolektivů.

Porota vybrala tyto vítězné projekty:

1. PÉČE O PAMÁTKU

Z expozice Technického muzea Liberec Jednotlivci: Ing. Jiří Němeček
– za jeho projekt péče o technické památky na Liberecku, které vyústily v založení a provozování Technického muzea Liberec. Činnost muzea dokládají expozice od modelů autíček přes automobily, motocykly a kola až po textilní stroje Liberecka nebo tramvaje.
www.tmliberec.cz

2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ a PODPORA TRADIC

Hrací karty, kostky a mince z archeologického výzkumu ve Vladislavském sále na Pražském hradě (foto ARU 2009) Jednotlivci: BcA. Michaela Caranová
– za publikaci s názvem Hrací karty v archeologických nálezech Vladislavského sálu. Při rekonstrukci podlah sálu se ukázalo, že suché zásypy uchovaly velké množství předmětů, které jsou dokladem o společenském životě. Vedle desítek hracích karet, kostek a mincí byly objeveny i dýmky, drobné části oděvů, jako například knoflíky, korále, špendlíky a jehlice nebo ozdoby… které byly podrobeny výzkumu archeologů a pečlivě restaurovány.
www.novinky.cz/domaci/163611-vladislavsky-sal-odhalil-archeologum-nova-svedectvi-o-zivote-na-hrade.html

Znak spolku Svatobor Kolektiv: spolek Svatobor
– za dlouholetou péči o funerální architekturu – tedy laicky řečeno, byly z prostředků Svatoboru v minulosti financovány pomníky, pamětní desky a náhrobky českých spisovatelů, později se jednalo o rekonstrukci a údržbu Slavína na Vyšehradě.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatobor_(spolek)

3. ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ

Členové Československé obce legionářské se vydali v r. 2015 do jihovýchodního Polska po stopách čs. legionářů z České družiny Kolektiv: Československá obec legionářská
– za péči o hroby legionářů v zahraničí.
Sami členové Čs. obce legionářské jako přínos své činnosti hodnotí ohlas čs. legií v médiích nebo projekt Legiovlak.
www.csol.cz/
www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/legiovlak

Slavnostní ocenění vítězů letos proběhne 12. května 2018 na Vyšehradě.

Tuto soutěž tradičně vyhlašuje Památková komora České republiky ve spolupráci s  Českou radou dětí a mládeže a dalšími subjekty.
Zároveň vyhlašuje již 10. ročník soutěže, která bude mít uzávěrku 31. 12. 2018.

http://www.adam.cz/mavlast

#mavlast

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast
  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.
Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.

#soutěž #památky #tradice #mavlast


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018030065-ma-vlast-v-srdci-evropy-poznej-ji-a-chran-2018.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku