Finalisté Ceny Gratias Tibi 2018

| Autor: | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 19. 4. 2018 |

Cena Gratias Tibi (=Děkuji Tobě) bude letos udělována již popáté. Oceňuje mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit.

Cena Gratias Tibi (=Děkuji Tobě) oceňuje mladé lidi, kterým není svět kolem nás lhostejný a snaží se ho nejrůznějšími aktivitami obohatit

V poslední době o sobě mladí lidé dávají stále více vědět a objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí právě oni. Chceme jim dát najevo, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si jich za to.

Všechny nominované projekty dokazují, že se dnešní mladí lidé dokážou nadchnout, jsou aktivní, vidí problémy a výzvy a hledají jejich řešení nebo na ně alespoň upozorňují ty, kteří je řešit mohou.

Z nominovaných projektů vybírá odborná porota, což jsou zástupci partnerských organizací, médií a osobností veřejného života. Porota vybírá tři finalisty a vítěze v každé kategorii.

Slavnostní předání cen vítězům v pražském kině Lucerna se uskuteční 15. května 2018.

FINALISTÉ CENY GRATIAS TIBI 2018

Kategorie ZŠ

Mám asistenta. No a co!
Žáci základní školy prof. Otokara Chlupa si všimli některých negativních reakcí svých spolužáků vůči studentům, kteří z důvodů poruchy chování nebo učení mají svoje asistenty. Žákyně z projektového týmu proto natočily film o tom, jaké to je, fungovat ve škole s asistentem. Chtěly na tento problém upozornit, aby na celou věc reagovaly a otevřely ve škole debatu o tomto tématu.

Sběr papíru pro trojčata Koláčkova
Děti z Dětského domova se školou v Chrudimi sběrem papíru získaly finanční prostředky na pomoc handicapovaným trojčatům Koláčkovým. Poté se s trojčaty seznámily osobně v rámci pravidelného komunitního setkání. To pro ně bylo odměnou a zároveň jim přineslo mnoho nového poznání.

Slyším, tedy čtu
Součástí skupiny dobrovolníků, která nahrává audioknihy pro zdravotně postižené, je od roku 2016 i dětský tým, který nahrává knihy pro děti. Kromě toho se členové týmu věnují také osvětové činnosti. Na různých akcích například na svém stánku seznamují zájemce se světem nevidomých.

Kategorie SŠ

She is Flower
Karolína Mathesová prostřednictvím sociálních sítí upozorňuje na stav bezdomovkyň a na problematiku jejich života. Chce reálně zlepšovat jejich životní podmínky a současně také změnit pohled mladých na pomáhání potřebným. Porota ocenila citlivý a empatický přístup Karolíny k ženám v těžké životní situaci.

Srdcem, ne očima
Studenti jazykového gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí považují za důležité a potřebné bojovat proti předsudkům spojeným s barvou kůže či zemí původu. Na jejich škole působí řada zahraničních vyučujících a studenti sami vyjíždějí pomáhat do zahraničí. Právě tyto své vlastní zkušenosti se rozhodli předávat mladším žákům v Moravskoslezském kraji. Ve workshopech pro žáky 1. stupně základních škol využívají kreativní výtvarné metody inspirované Angelicou Dass.

Zahrádka na balkoně a Veřejná šatní skříň v ulici Zelenky – Hajského
Komunitní zahrádka v MČ Praha 3 v ulici Zelenky-Hajského je místem přátelských setkání a kromě zahrádky tu funguje také komunitní dílna. Vedoucí komunitní zahrady Marek Sivák ji založil před sedmi lety, když mu bylo pouhých 12 let. Komunitní zahrada je určena pro lidi z okolí, sociálně slabší a lidi bez domova, kteří nemají kam jít.

Kategorie do 30 let

Generace s názorem
Skupina vysokoškoláků se rozhodla upozornit na nízkou volební účast mladých lidí a povzbudit jejich občanskou angažovanost. Dvě desítky mladých známých osobností se objevily na inspirativních videích. V budoucnu tým plánuje otevírat diskuzi nad klíčovými společenskými tématy formou krátkých informativních videí.

Stužák
Studenti vysokých škol pořádají interaktivní vzdělávací workshopy a hry. Rozhodli se tímto způsobem doplnit výuku na středních školách a zároveň zvýšit zájem žáků o veřejné dění. Mezi tématy workshopů, které nabízí, je například rozlišování dezinformací v médiích nebo vztahy mezi státy EU.

Týmy Mongaguá
Fotbalové týmy Mongaguá patří pod iniciativu Řekni rasismu ne – Say no to racism. Tyto kluby pracují s dětmi z vyloučených lokalit, kterým se nedostává možností vhodně využít volný čas. Díky iniciativě se děti z týmů Mongaguá úspěšně začleňují do profesionálních fotbalových klubů.

Více podrobností o finalistech ceny Gratias Tibi najdete zde:
www.gratiastibi.cz/cs/finaliste-2018

Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi je společnost Člověk v tísni a její program JSNS, který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme.

#gratiastibi


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018040014-finaliste-ceny-gratias-tibi-2018.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku