Gratias Tibi 2018

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 16. 5. 2018 |

Slavnostní předávání cen Gratias Tibi (latinsky Děkuji Tobě) v pražském kině Lucerna 15. května 2018 otevřela kapela Zrní a  večerem provázela moderátorka Ester Janečková.

Gratias Tibi 2018 - vítězové (foto Jožo Rabara)

Gratias Tibi 2018Gratias Tibi 2018 - Karel Strachota Úvodní slovo pronesl Jiří Strachota, ředitel projektu Jeden svět na školách, pod jehož křídly se Gratias Tibi koná. Poroty vybraly finalisty celkem ze 124 projektů.

Gratias Tibi 2018 - Valentina Botnaru z Moldavska (foto Jožo Rabara) Zvláštním uznáním společnosti Člověk v tísni byla oceněna Valentina Botnaru z Moldavska, která se již ve 14 letech nebála prosazovat zájmy mladých ve svém rodném městě a dostat je na jednání samosprávy. V současnosti pracuje pro moldavskou pobočku společnosti Člověka v tísni.

Gratias Tibi 2018 - Ester Janečková a Šimon Pánek Cenu pro kategorii základních škol získaly děti z chrudimského Dětského domova se školou, které opakovaně výtěžkem ze sběru papíru podpořily trojčata Koláčkova.

Gratias Tibi 2018 V kategorii středních škol zvítězil projekt studentů gymnázia z Frýdlantu nad Ostravicí s názvem Srdcem, ne očima, který je inspirován výtvarnou metodou Angélicy Dass a snaží se napravovat předsudky vůči lidem s odlišnou barvou pleti.
Tento projekt také dostal nejvíc hlasů a Cenu České televize.

Gratias Tibi 2018 V kategorii do 30 let se stali vítězi studenti vysokých škol, kteří v rámci projektu Stužák pořádají hravé vzdělávací workshopy pro středoškoláky k tématům společenskovědních předmětů, kde řeší např. mezinárodní vztahy.

Gratias Tibi 2018 - skupina Zrní Kampaň studentů gymnázia Dávám židli do kruhu byla oceněna Cenou Nadace O2 za přínos ve vzdělávání . Snaží se zmírnit v české společnosti předsudky vůči lidem s duševním onemocněním.

Gratias Tibi 2018 - moderátorka Ester Janečková Ceremoniál natáčela Česká televize. Vzniklý pořad bude možné sledovat na druhém kanálu České televize v sobotu 2. června 2018 večer.

Foto Jožo Rabara a Michala K. RocmanováPodrobnosti o večeru i o vítězných týmech, včetně medailonků České televize, najdete na http://www.gratiastibi.czVÍTĚZOVÉ

Sběr papíru pro trojčata Koláčkova
Děti z Dětského domova se školou v Chrudimi sběrem papíru získaly finanční prostředky na pomoc handicapovaným trojčatům Koláčkovým. Poté se s trojčaty seznámily osobně v rámci pravidelného komunitního setkání. To pro ně bylo odměnou a zároveň jim přineslo mnoho nového poznání. Porota ocenila především empatii dětí a schopnost projevit solidaritu. Za důležité považuje upozornění na skutečnost, že ve společnosti žijí lidé se specifickými potřebami a je nutné se do jejich situace vcítit a podpořit je vlastní aktivitou. Organizace celé akce je navíc náročný počin, na jehož přípravu musely děti vynaložit velké úsilí. Jedná se také o akci, která není jednorázovou, ale opakuje se.

Srdcem, ne očima
Studenti jazykového gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí považují za důležité a potřebné bojovat proti předsudkům spojeným s barvou kůže či zemí původu. Na jejich škole působí řada zahraničních vyučujících a studenti sami vyjíždějí pomáhat do zahraničí. Právě tyto své vlastní zkušenosti se rozhodli předávat mladším žákům v Moravskoslezském kraji. Ve workshopech pro žáky 1. stupně základních škol využívají kreativní výtvarné metody inspirované Angelicou Dass.
Porota ocenila, že se jedná o autentický projekt, který řeší téma velmi společensky aktuální. Vše se děje neotřelou metodou. Porota také ocenila, spolupráci starších studentů s mladšími žáky a fakt, že studenti pořádají inspirativní akce i pro vyučující. Iniciativa navíc vznikla na malém městě, kde je diskuze o předsudcích velmi potřebná.

Stužák
Studenti vysokých škol pořádají interaktivní vzdělávací workshopy a hry. Rozhodli se tímto způsobem doplnit výuku na středních školách a zároveň zvýšit zájem žáků o veřejné dění. Mezi tématy workshopů, které nabízí, je například rozlišování dezinformací v médiích nebo vztahy mezi státy EU.
Porota na projektu ocenila především fakt, že vysokoškoláci z různých studentských spolků napříč celou republikou mají ambici pomáhat středoškolákům, a to neotřelou formou hravých workshopů. Obdivuhodné je také množství mladých lidí, které se do projektu rozhodlo zapojit, a kvalita pořádaných workshopů. Přesto si projekt dokázal udržet lidský rozměr a má velký potenciál rozvoje do budoucna.
Medailonky vítězů převzaty z  www.gratiastibi.cz/cs/finaliste-2018

Kampaň "Dávám židli do kruhu"
Kampaň a aktivita, která se snaží destigmatizovat problematiku duševního onemocnění v České republice. Kromě toho naše studentská skupina podporuje studentské projekty, které přispívají k lepšímu duševnímu zdraví. Snažíme se povzbudit studenty z celé republiky k realizaci jejich vlastních projektů ohledně duševního zdraví.

Kampaň „Dávám židli do kruhu“ se původně zrodila jako charitativní akce na podporu autorského školního muzikálu Židle v kruhu Gymnázia Evolution. Muzikál se odehrává ve škole a psychiatrické nemocnici, kde skončil ředitel školy kvůli vzpouře studentů. Kampaň vyšla z názvu a děje muzikálu. Během několika dní vykrystalizovala myšlenka na fotku židle, či fotku s židlí na sociálních sítích s popiskem #davamzidlidokruhu, případně v anglické variantě #iaddmychairtothecircle. Touto fotkou tak vyjadřujete ochotu podat židli někomu, kdo ji zrovna potřebuje, protože prochází těžkým obdobím. Vy mu ji podáte, aby se posadil a mohl svůj problém říct. Přeneseně tak chceme vyzvat lidi, aby se nebáli mluvit o tom, jak se cítí. Pro každého je tady někdo, kdo si ho vyslechne. Trochu jsme tak do moderní podoby převedli staré české přísloví: “Sdílená starost je poloviční starost a sdílená radost je dvojnásobná radost.”
Více: http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty/kampan-davam-zidli-do-kruhu


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018050039-gratias-tibi-2018.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku