Přihlášky do soutěže EUSTORY se blíží

| Autor: - moderni-dejiny.cz | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 1. 3. 2019 |

Blíží se závěrečný termín přihlášení do mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY, soutěže určené pro studenty středních škol. Přihlásit se můžete do 15. dubna 2019 a soutěžní práce zaslat do května 2019.

Mezinárodní dějepisná soutěž EUSTORY

Téma XI. ročníku české EUSTORY: „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“

Studentské práce se zaměří na zkoumání historického místa, osobnosti nebo děje moderních dějin (19. a 20. století). Soutěžící si mohou zvolit příběh jakékoli osobnosti a odhalit její minulost, případně pátrat po konkrétní události a popsat, jak utvářela naši historii. Bádání není kromě časového vymezení ničím omezeno. Lze pátrat v prostředí rodinném, místě bydliště, školy apod. Ke kritické interpretaci se autorům (autorským kolektivům) nabízejí prakticky všechny druhy historických pramen ů a odb orné literatury. Dobrodružství rozkrývání osudu jednotlivců, skupin, míst či pozapomenutých dějů právě začíná…

Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Nejde tedy o klasickou seminární práci založenou především na studiu literatury, ale o studii opřenou o vlastní badatelské poznatky. Připomínky či rady učitele dějepisu jsou pro žáky při studiu, pátrání po pramenech a sepisování textu většinou první rozsáhlejší badatelské práce velmi vhodné a praktické" pochopitelně při respektování autorství a originality studentského textu.

Ceny
Autoři tří nejlepších prací budou oceněni iPhonem. Všech deset autorů nejlepších prací obdrží knižní a další ceny sponzorů soutěže EUSTORY. Nejlépe hodnocené práce české EUSTORY jsou tradičně publikovány, což bývá pro úspěšné soutěžící zpravidla jejich první oficiálně vydaný text. Stejně jako v předchozích ročnících bude vydán sborník nejlepších studentských prací. Nejúspěšnější účastníci budou mít možnost zúčastnit se zdarma mezinárodních seminářů a letních akademií Eustory, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.

Deset učitelů, jejichž studenti se umístí do desátého místa, budou spolu s nimi pozváni na závěrečný slavnostní ceremoniál a získají ceny partnerů soutěže.

Více na stránkách www.eustory.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019020077-prihlasky-do-souteze-eustory-se-blizi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku