Skauti a skautky žehlí kroje a šátky, blíží se Skautský den

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 18. 4. 2019 |

Svátek svatého Jiří, 24. duben, je každoročně i svátkem skautů a skautek. Zakladatel skautingu lord Baden-Powell totiž tohoto světce, rytíře symbolizujícího vítězství dobra nad zlem, zvolil patronem všech skautů.

Skauti slaví svátek 24. dubna (foto Junák - český skaut)

Skauti slaví svátek 24. dubna (foto Junák - český skaut) Skauti a skautky ho nejčastěji slaví tím, že si na sebe do školy či zaměstnání vezmou skautský šátek, nebo obléknou kroj. Pořádají ale i nejrůznější akce a připravují dobročinné projekty.

Skauti slaví svátek 24. dubna (foto Junák - český skaut) „Čeští skauti slaví Skautský den často tak, že se sejdou v krojích, ať už pro hromadnou fotku na náměstí, nebo u svátečního ohně. V zahraničí je kromě velkých setkání běžné i obnovování skautského slibu nebo slavnostní průvody. Svátek je pro skauty a skautky příležitostí připomenout si hodnoty, na nichž skauting stojí, jako je čest, odvaha nebo pomoc druhým,” vysvětluje mluvčí českých skautů Barbora Trojak.

Oslavy Skautského dne mají v Česku různorodou podobu. Olomoučtí skauti plánují společné darování krve, v Liberci tradiční lampionovou plavbu po přehradě, během které budou i uklízet břehy, brněnští skauti a skautky chystají hromadný sraz na Náměstí Svobody, ostravští zase dobrodružnou městskou hru, v některých obcích se koná den otevřených dveří ve skautské klubovně, setkání u Stromu svobody nebo společná snídaně bývalých i současných členů oddílu.

Skauti slaví svátek 24. dubna (kresba sv. Jiří z příručky Roberta Baden-Powella Scouting for Boys) Svatý Jiří je patronem Anglie, kde skauting v roce 1907 vznikl. To ale není jediný důvod, proč Robert Baden-Powell tohoto patrona skautům vybral. Považoval postavu za dobrý vzor, chtěl, aby se skauti a skautky také vyznačovali odvahou a ochotou překonat sebe sama, přemoci strach a postavit se jakékoli překážce. Alegorie o poraženém draku je také výzvou k aktivnímu hledání příležitostí k pomoci okolí. S obdobím okolo svátku svatého Jiří se proto tradičně pojí dobré skutky: již na začátku dubna mnohé oddíly vyrazily na jarní úklidy přírody a veřejného prostoru, od 19. dubna pak po celý měsíc probíhá i celostátní projekt Skautský dobrý skutek. Ten nabízí skautům a skautkám příležitost vykonat společně něco většího, než na co by stačily pouze síly jednotlivce. Ve skupině se zamyslí, jak by chtěli svému okolí prospět, aktivitu si sami naplánují a pak i realizují.

www.skaut.cz
facebook.com/skaut

Letošní Skautský den je o to výjimečnější, že probíhá v roce, kdy skauti a skautky oslavují významné mezníky: skauting u nás funguje svobodně po nejdelší dobu v celé své historii, Junák – český skaut překročil hranici 64 tisíc členů a členek a nepřetržitě tak roste již 13 let a v prosinci oslaví výročí 30 let od poslední obnovy během Sametové revoluce v roce 1989.

Skautský den v zahraničí

24. duben je někdy označován jako Mezinárodní den skautů, což ale není zcela přesné – přestože je svatý Jiří patronem skautů na celém světě, v některých kalendářích má svátek v jiný den.

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, v jehož středu stojí výchova dětí a mladých lidí. Klukům a holkám nabízí širokou paletu aktivit a činností: hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, zkouší různé sporty a technické vychytávky, zapojují fantazii, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní. To vše v bezpečném prostředí party kamarádů a pod dohledem zkušených vedoucích, kteří kluky a holky na cestě jejich rozvoje provází. Skauting vede kluky a holky k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Zároveň staví výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji charakteru a touze neustále na sobě pracovat.

https://www.skaut.cz/7-duvodu-proc-by-vase-deti-mely-chodit-do-skautu/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019040034-skauti-a-skautky-zehli-kroje-a-satky-blizi-se-skautsky-den.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku