Nominujte své favority do soutěže Brána k druhým

| Autor: redakce | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 30. 7. 2019 |

Hlavním cílem soutěže Brána k druhým je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Jedno z ocenění v soutěži Brána k druhým 2018 si odneslo holešovské SVČ TYMY za sbírky ve prospěch deštných pralesů

Soutěž vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT.

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Jedno z ocenění v soutěži Brána k druhým 2018 získali skauti z organizačního týmu studentské iniciativy Milion chvilek pro demokracii Soutěžní formulář do 8. ročníku soutěže si můžete stáhnout na https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/, tamtéž najdete i pravidla soutěže.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2019.

Do 7. ročníku se přihlásilo 27 týmů, které v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Záběr jejich činností byl obrovský a hodnocení velmi obtížné.

Seznámit se s loňskými oceněnými týmy můžete zde nebo v článku na ADAM.cz http://www.adam.cz/clanek-2019010023-oceneni-v-soutezi-brana-k-druhym-2018.html.


Soutěž Brána k druhým
je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let (rozhoduje věkový průměr účastníků bez vedoucího).

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. září 2018 do 31. října 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).

Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.

Organizátorům usnadní při zajišťování soutěže např. přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. K tomu účelu slouží přihlašovací formulář, který si můžete stáhnout zde a vyplněný ho zašlete na adresu jura@nidv.cz, jakmile si budete jisti, že se chcete soutěže zúčastnit.

Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 31. října 2019 na adresu jura@nidv.cz

https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019070084-nominujte-sve-favority-do-souteze-brana-k-druhym.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku