Odešel skaut, lékař a pedagog Jan Pfeiffer – Racek

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Zdroj: -mkr-, Vydáno dne: 8. 8. 2019 |

V neděli 4. srpna zemřel bratr Jan Pfeiffer – Racek, významný lékař-neurolog a celoživotní skaut, který spolu s dalšími „kružany“ zásadně přispěl k ukotvení a rozvoji českého roveringu po znovuobnovení skautingu v roce 1989.

Poslední rozloučení s bratrem Rackem proběhne ve středu 21. 8. 2019 od 16 hodin v kostele sv. Jiljí (Husova 234/8) v Praze na Starém Městě.

Smuteční oznámení je k nahlédnutí zde

Racka (a jeho ženu Janku) si jistě vybaví mnozí účastníci a účastnice roverských kurzů FONS, PONS či MONS, kteří se s nimi a dalšími „kružany“ od počátku 90. let setkávali na Beníškách v Krkonoších.

Myšlenka roverských lesních kurzů, s programem šitým na míru dospívajícím mladým lidem, se zrodila právě mezi „kružany“, tedy bývalými členkami a členy roverského kmene Kruh, jenž vznikl v létě 1948 kolem Pavla Křivského. Kruh zanikl jeho zatčením v roce 1952, ale společenství lidí, které sdružoval, zčásti přetrvalo další desítky let až do znovuobnovení skautingu v roce 1989. Cílem kurzů bylo předat poselství Kruhu dospívající generaci skautů a skautek a nabídnout. Postupně tak vznikly kurzy FONS (prameny), PONS (mosty) a MONS (hory), které na sebe navazovaly a k nimž později přibyl ještě Fonticulus pro mladší R&R.

Více:
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4634-navzdy-odesel-bratr-jan-pfeiffer-racek


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019080034-odesel-skaut-lekar-a-pedagog-jan-pfeiffer-racek.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku