Uzávěrka soutěže Brána k druhým je 31. října 2019

| Autor: redakce | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 14. 10. 2019 |

Soutěž Brána k druhým hledá, ukazuje a oceňuje pozitivní příklady a dobré skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mladí lidé.

Soutěž Brána k druhým hledá a oceňuje pozitivní příklady a skutky, na kterých se podílejí děti a mladí lidé (foto archiv soutěže 2018)

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.

Soutěžní formulář, pravidla soutěže a další informace naleznete zde:
https://znv.nidv.cz/brana-k-druhym/

Související:
http://www.adam.cz/clanek-2019070084-nominujte-sve-favority-do-souteze-brana-k-druhym.html
http://www.adam.cz/clanek-2019060049-8-rocnik-souteze-brana-k-druhym.html


Soutěž Brána k druhým
Brána k druhým (soutěž) Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež v průměru do 26 let.

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019100038-uzaverka-souteze-brana-k-druhym-je-31-rijna-2019.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku